Tài liệu - tư liệu

Tài liệu - tư liệu

Tài liệu - tư liệu

Tài liệu - tư liệu
PHỔ BIẾN LUẬT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG NĂM 2020

PHỔ BIẾN LUẬT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG NĂM 2020

18.07.2023Lượt xem: 17054

PHỔ BIẾN LUẬT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG NĂM 2020
Xem thêm
Quy định bảo vệ môi trường của Tỉnh Bình Dương 2023

Quy định bảo vệ môi trường của Tỉnh Bình Dương 2023

18.07.2023Lượt xem: 17123

Quy định bảo vệ môi trường của Tỉnh Bình Dương 2023
Xem thêm
Hướng dẫn kỹ thuật cho hệ thống Quan trắc nước thải tự động

Hướng dẫn kỹ thuật cho hệ thống Quan trắc nước thải tự động

18.07.2023Lượt xem: 16907

Hướng dẫn kỹ thuật cho hệ thống Quan trắc nước thải tự động
Xem thêm
Tập trung thanh tra vào lĩnh vực quản lý đất đai,khoáng sản

Tập trung thanh tra vào lĩnh vực quản lý đất đai,khoáng sản

24.01.2018Lượt xem: 17693

Đó là khẳng định của Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Tiến Hào khi trao đổi với Báo Điện tử Chính phủ trước thềm xuân mới.
Xem thêm
Tác động của biến đổi khí hậu đến kinh tế Việt Nam

Tác động của biến đổi khí hậu đến kinh tế Việt Nam

24.01.2018Lượt xem: 20018

Trong bối cảnh BĐKH ngày càng gia tăng thì mục tiêu đảm bảo an ninh lương thực cho 120 triệu người sẽ bị đe dọa nghiêm trọng.
Xem thêm
Đa dạng hóa phương thức bảo vệ môi trường biển

Đa dạng hóa phương thức bảo vệ môi trường biển

24.01.2018Lượt xem: 17851

Việc đề xuất ứng dụng và đa dạng hóa các phương thức bảo vệ tài nguyên môi trường biển quốc gia và quốc tế ở các vùng biển Việt Nam là rất cần thiết, nhằm khai thác, sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên và phát triển bền vững.
Xem thêm
Siêu khí nhà kính: Nguy cơ và tháo gỡ

Siêu khí nhà kính: Nguy cơ và tháo gỡ

24.01.2018Lượt xem: 24684

Nguy cơ siêu khí nhà kính HFC đối với sự biến đổi khí hậu Trái Đất không còn là câu chuyện để bàn cãi và hành trình tháo gỡ cũng đã bắt đầu chuyển động.
Xem thêm
TỔNG QUAN VỀ XỬ LÝ NƯỚC THẢI BẰNG VI SINH

TỔNG QUAN VỀ XỬ LÝ NƯỚC THẢI BẰNG VI SINH

24.01.2018Lượt xem: 17606

Ngành xử lý nước thải hiện nay không còn lạ lẫm đối với chúng ta . Ngành xử lý nước thải nằm trong mảng xử lý môi trường nhưng hiện nay, ngành này là chủ chốt trong việc xử lý môi trường.
Xem thêm