Tài liệu - tư liệu

Tài liệu - tư liệu

Tài liệu - tư liệu

Tài liệu - tư liệu
Tập trung thanh tra vào lĩnh vực quản lý đất đai,khoáng sản

Tập trung thanh tra vào lĩnh vực quản lý đất đai,khoáng sản

24.01.2018Lượt xem: 813

Đó là khẳng định của Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Tiến Hào khi trao đổi với Báo Điện tử Chính phủ trước thềm xuân mới.
Xem thêm
Tác động của biến đổi khí hậu đến kinh tế Việt Nam

Tác động của biến đổi khí hậu đến kinh tế Việt Nam

24.01.2018Lượt xem: 1934

Trong bối cảnh BĐKH ngày càng gia tăng thì mục tiêu đảm bảo an ninh lương thực cho 120 triệu người sẽ bị đe dọa nghiêm trọng.
Xem thêm
Đa dạng hóa phương thức bảo vệ môi trường biển

Đa dạng hóa phương thức bảo vệ môi trường biển

24.01.2018Lượt xem: 934

Việc đề xuất ứng dụng và đa dạng hóa các phương thức bảo vệ tài nguyên môi trường biển quốc gia và quốc tế ở các vùng biển Việt Nam là rất cần thiết, nhằm khai thác, sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên và phát triển bền vững.
Xem thêm
Siêu khí nhà kính: Nguy cơ và tháo gỡ

Siêu khí nhà kính: Nguy cơ và tháo gỡ

24.01.2018Lượt xem: 964

Nguy cơ siêu khí nhà kính HFC đối với sự biến đổi khí hậu Trái Đất không còn là câu chuyện để bàn cãi và hành trình tháo gỡ cũng đã bắt đầu chuyển động.
Xem thêm
TỔNG QUAN VỀ XỬ LÝ NƯỚC THẢI BẰNG VI SINH

TỔNG QUAN VỀ XỬ LÝ NƯỚC THẢI BẰNG VI SINH

24.01.2018Lượt xem: 730

Ngành xử lý nước thải hiện nay không còn lạ lẫm đối với chúng ta . Ngành xử lý nước thải nằm trong mảng xử lý môi trường nhưng hiện nay, ngành này là chủ chốt trong việc xử lý môi trường.
Xem thêm
Lập hồ sơ xin cấp phép xả thải vào nguồn tiếp nhận

Lập hồ sơ xin cấp phép xả thải vào nguồn tiếp nhận

24.01.2018Lượt xem: 1126

Lập hồ sơ xin cấp phép xả thải vào nguồn tiếp nhận: Trong thời gian qua Trung tâm đã tư vấn và thực hiện lập hồ sơ xin cấp phép xả thải vào nguồn tiếp nhận cho hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt
Xem thêm
Lập hồ sơ xác nhận hoàn thành ĐTM, Đề án BVMT

Lập hồ sơ xác nhận hoàn thành ĐTM, Đề án BVMT

24.01.2018Lượt xem: 912

Lập hồ sơ xác nhận hoàn thành ĐTM, Đề án BVMT
Xem thêm
Lập báo cáo Đánh giá tác động môi trường,  Đề án BVMT

Lập báo cáo Đánh giá tác động môi trường, Đề án BVMT

24.01.2018Lượt xem: 1412

Trung tâm đã và đang thực hiện trên 150 báo cáo đánh giá tác động môi trường, đề án BVMT… cho các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Bình Dương với các loại ngành nghề và các lĩnh vực hoạt động khác nhau
Xem thêm