Liên hệ - ĐĂNG KÝ NHẬN TIN

Liên hệ - ĐĂNG KÝ NHẬN TIN

Liên hệ - ĐĂNG KÝ NHẬN TIN

Liên hệ - ĐĂNG KÝ NHẬN TIN

TRUNG TÂM QUAN TRẮC - KỸ THUẬT TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG TỈNH BÌNH DƯƠNG

Địa chỉ: Số 26 Huỳnh Văn Nghệ, Phường Phú Lợi, Tp. THủ Dầu Một, Bình Dương

Điện thoại: 0274 3824 753                   

Email:quantrac.tnmt@binhduong.gov.vn và quantracbinhduong@gmail.com

Di động: 097 9821141 (gặp Tuyết)                            

Email: snow2611@yahoo.com.vn                                               

Website: Moitruongbinhduong.gov.vn