Giới thiệu

Giới thiệu

Giới thiệu

Giới thiệu
QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

16.05.2023Lượt xem: 17675

1995-2006: Tiền thân của BREM là bộ phận thí nghiệm, quan trắc môi trường, thuộc phòng Quản lý Môi trường (1995-2003 trực thuộc Sở Khoa học Công nghệ và Môi trường, 2003-2006 trực thuộc Sở Tài nguyên Môi trường) với các trang thiết bị do chính phủ Canada tài trợ (Dự án VCEP).
Xem thêm
GIỚI THIỆU CHUNG

GIỚI THIỆU CHUNG

16.05.2023Lượt xem: 21127

Trung tâm Quan trắc - Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường (sau đây gọi tắt là BREM) là đơn vị sự nghiệp công tự đảm bảo chi thường xuyên và chi đầu tư, trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường, được UBND tỉnh Bình Dương ban hành Quyết định thành lập số 4715/QĐ-UBND ngày 29 tháng 10 năm 2007 và chính thức đi vào hoạt động từ 01/5/2008.
Xem thêm
CƠ CẤU TỔ CHỨC

CƠ CẤU TỔ CHỨC

16.05.2023Lượt xem: 27337

Qua 15 năm hoạt động, nhân sự của BREM không ngừng phát triển
Xem thêm
CHỨC NĂNG VÀ HOẠT ĐỘNG

CHỨC NĂNG VÀ HOẠT ĐỘNG

16.05.2023Lượt xem: 28547

Với đội ngũ nhân sự lành nghề, am hiểu các quy định pháp luật về tài nguyên và môi trường, và có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn, tổ chức thực hiện các hồ sơ, giấy phép môi trường theo quy định của Luật Bảo vệ Môi trường
Xem thêm
CƠ SỞ, HỆ THỐNG TRANG THIẾT BỊ

CƠ SỞ, HỆ THỐNG TRANG THIẾT BỊ

16.05.2023Lượt xem: 22375

Cơ sở máy móc thiết bị hạ tầng của trung tâm quan trắc kỹ thuật tài nguyên môi trường bình dương
Xem thêm
CÁC CHỨNG NHẬN - CHỨNG CHỈ

CÁC CHỨNG NHẬN - CHỨNG CHỈ

16.05.2023Lượt xem: 31374

Trung tâm đã áp dụng và duy trì hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2005 và được cấp chứng chỉ công nhận VILAS từ năm 2001
Xem thêm
Các Đối Tác

Các Đối Tác

16.05.2023Lượt xem: 28359

BREM luôn lấy sự tin cậy của khách hàng làm mục tiêu cho mọi hoạt động
Xem thêm