TRUNG TÂM QUAN TRẮC - KỸ THUẬT TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG TỈNH BÌNH DƯƠNG

TRUNG TÂM QUAN TRẮC - KỸ THUẬT TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG TỈNH BÌNH DƯƠNG

TRUNG TÂM QUAN TRẮC - KỸ THUẬT TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG TỈNH BÌNH DƯƠNG

Hiện trạng môi trường
Lập hồ sơ xin cấp phép xả thải vào nguồn tiếp nhận

Lập hồ sơ xin cấp phép xả thải vào nguồn tiếp nhận

24.01.2018Lượt xem: 17563

Lập hồ sơ xin cấp phép xả thải vào nguồn tiếp nhận: Trong thời gian qua Trung tâm đã tư vấn và thực hiện lập hồ sơ xin cấp phép xả thải vào nguồn tiếp nhận cho hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt
Xem thêm
Lập hồ sơ xác nhận hoàn thành ĐTM, Đề án BVMT

Lập hồ sơ xác nhận hoàn thành ĐTM, Đề án BVMT

24.01.2018Lượt xem: 17354

Lập hồ sơ xác nhận hoàn thành ĐTM, Đề án BVMT
Xem thêm
Đề tài dự án

Đề tài dự án

23.01.2018Lượt xem: 17544

Từ khi thành lập đến nay, Trung tâm đã thực hiện nhiều đề tài, dự án trong và ngoài tỉnh. Sau đây là danh sách một số đề án, dự án điển hình do Trung tâm thực hiện đã được nghiệm thu
Xem thêm