TRUNG TÂM QUAN TRẮC - KỸ THUẬT TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG TỈNH BÌNH DƯƠNG

TRUNG TÂM QUAN TRẮC - KỸ THUẬT TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG TỈNH BÌNH DƯƠNG

TRUNG TÂM QUAN TRẮC - KỸ THUẬT TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG TỈNH BÌNH DƯƠNG

Đề tài khoa học
Lập báo cáo Đánh giá tác động môi trường,  Đề án BVMT

Lập báo cáo Đánh giá tác động môi trường, Đề án BVMT

24.01.2018Lượt xem: 20274

Trung tâm đã và đang thực hiện trên 150 báo cáo đánh giá tác động môi trường, đề án BVMT… cho các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Bình Dương với các loại ngành nghề và các lĩnh vực hoạt động khác nhau
Xem thêm
Thi công trám lấp giếng khoan, khoan thăm dò địa chất

Thi công trám lấp giếng khoan, khoan thăm dò địa chất

24.01.2018Lượt xem: 17971

Thực hiện dịch vụ trám lấp giếng khoan không còn sử dụng và hoạt động khoan thăm dò địa chất, khoan giếng khai thác nước dưới đất,… cho các doanh nghiệp.
Xem thêm
Thiết kế, thi công lắp đặt hệ thống xử lý nước thải và khí thải

Thiết kế, thi công lắp đặt hệ thống xử lý nước thải và khí thải

24.01.2018Lượt xem: 17925

Về thiết kế, lắp đặt hệ thống xử lý chất thải từ khi thành lập đến nay, Trung tâm đã thực hiện trên 37 công trình cho các đơn vị trên địa bàn tỉnh Bình Dương với các loại ngành nghề và các lĩnh vực hoạt động khác nhau
Xem thêm