TRUNG TÂM QUAN TRẮC - KỸ THUẬT TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG TỈNH BÌNH DƯƠNG

TRUNG TÂM QUAN TRẮC - KỸ THUẬT TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG TỈNH BÌNH DƯƠNG

TRUNG TÂM QUAN TRẮC - KỸ THUẬT TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG TỈNH BÌNH DƯƠNG

BÁO CÁO VỀ HOẠT ĐỘNG BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CHO DOANH NGHIỆP

            Lập báo cáo về hoạt động bảo vệ môi trường (báo cáo quan trắc môi trường định kỳ, báo cáo công tác bảo vệ môi trường hằng năm) là công tác khảo sát, lấy mẫu, phân tích mẫu, đánh giá và báo cáo về chất lượng môi trường, với tần suất định kỳ theo quy định trong hồ sơ môi trường ban đầu (ĐTM, kế hoạch bảo vệ môi trường, đề án bảo vệ môi trường, cam kết bảo vệ môi trường, ...). Kết quả quan trắc môi trường định kỳ là cơ sở để doanh nghiệp đánh giá hiện trạng các công trình bảo vệ môi trường, phát hiện kịp thời các sự cố của công trình bảo vệ môi trường và thực hiện các biện pháp cải thiện phù hợp.

            Trung tâm Quan trắc – Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Dương cung cấp dịch vụ quan trắc môi trường và lập báo cáo về hoạt động bảo vệ môi trường chuyên nghiệp cho Doanh nghiệp. Trung tâm có đội ngũ nhân sự hơn 100 người với trình độ, kinh nghiệm lâu năm trong công tác quan trắc, lập hồ sơ môi trường sẽ luôn hỗ trợ, tư vấn cho các Doanh nghiệp những quy định về bảo vệ môi trường một cách đầy đủ và hiệu quả nhất.

Dịch vụ phân tích mẫu gửi từ Doanh nghiệp

            Phòng thử nghiệm của Trung tâm đã được UBND tỉnh cùng với Dự án môi trường Việt Nam – Canada (VPEG) đầu tư các trang thiết bị hiện đại, đảm bảo đầy đủ để phân tích hầu hết các chỉ tiêu môi trường về nước mặt, nước dưới đất, không khí, nước thải và khí thải với các chứng nhận và tiêu chuẩn ISO/IEC 17025, VILAS 084, VIMCERT 002. Cam kết luôn đảm bảo kết quả phân tích thử nghiệm nhanh chóng, kịp thời và có độ chính xác cao.

Phòng thử nghiệm của Trung tâm

            Với trang thiết bị hiện đại, nhân sự được đào tạo, Trung tâm tự tin đáp ứng các tiêu chuẩn khắc khe trong việc quan trắc môi trường. Hợp tác với chúng tôi Quý khách hàng an tâm về độ chính xác của kết quả, giúp khách hàng tránh những rủi do khi bị thanh tra, kiểm tra.

Khách hàng
TRUNG TÂM QUAN TRẮC - KỸ THUẬT TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG TỈNH BÌNH DƯƠNG TRUNG TÂM QUAN TRẮC - KỸ THUẬT TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG TỈNH BÌNH DƯƠNG TRUNG TÂM QUAN TRẮC - KỸ THUẬT TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG TỈNH BÌNH DƯƠNG TRUNG TÂM QUAN TRẮC - KỸ THUẬT TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG TỈNH BÌNH DƯƠNG TRUNG TÂM QUAN TRẮC - KỸ THUẬT TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG TỈNH BÌNH DƯƠNG TRUNG TÂM QUAN TRẮC - KỸ THUẬT TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG TỈNH BÌNH DƯƠNG TRUNG TÂM QUAN TRẮC - KỸ THUẬT TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG TỈNH BÌNH DƯƠNG TRUNG TÂM QUAN TRẮC - KỸ THUẬT TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG TỈNH BÌNH DƯƠNG TRUNG TÂM QUAN TRẮC - KỸ THUẬT TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG TỈNH BÌNH DƯƠNG TRUNG TÂM QUAN TRẮC - KỸ THUẬT TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG TỈNH BÌNH DƯƠNG TRUNG TÂM QUAN TRẮC - KỸ THUẬT TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG TỈNH BÌNH DƯƠNG TRUNG TÂM QUAN TRẮC - KỸ THUẬT TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG TỈNH BÌNH DƯƠNG TRUNG TÂM QUAN TRẮC - KỸ THUẬT TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG TỈNH BÌNH DƯƠNG TRUNG TÂM QUAN TRẮC - KỸ THUẬT TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG TỈNH BÌNH DƯƠNG TRUNG TÂM QUAN TRẮC - KỸ THUẬT TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG TỈNH BÌNH DƯƠNG TRUNG TÂM QUAN TRẮC - KỸ THUẬT TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG TỈNH BÌNH DƯƠNG TRUNG TÂM QUAN TRẮC - KỸ THUẬT TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG TỈNH BÌNH DƯƠNG TRUNG TÂM QUAN TRẮC - KỸ THUẬT TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG TỈNH BÌNH DƯƠNG TRUNG TÂM QUAN TRẮC - KỸ THUẬT TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG TỈNH BÌNH DƯƠNG
2017 Copyright © TRUNG TÂM QUAN TRẮC - KỸ THUẬT TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG TỈNH BÌNH DƯƠNG. Web Design by Nina.vn
Đang online: 74   |   Tổng truy cập: 1207108