Xử lý hiệu quả đơn thư, nội dung phản ánh của người dân

Xử lý hiệu quả đơn thư, nội dung phản ánh của người dân

Xử lý hiệu quả đơn thư, nội dung phản ánh của người dân

Xử lý hiệu quả đơn thư, nội dung phản ánh của người dân

  Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) và UBND tỉnh về việc tăng cường các hoạt động tiếp công dân để nắm bắt tình hình thực tiễn, 6 tháng đầu năm 2022, Sở TN&MT đã tổ chức 148 buổi tiếp dân. Trong đó, Ban Giám đốc sở đã tiếp 23 buổi tại trụ sở, đồng thời chỉ đạo, phân công cán bộ, công chức tổ chức tiếp hàng trăm lượt công dân khác.

  Đoàn công tác liên ngành đang kiểm tra hệ thống cấp thoát nước tại một đơn vị trên địa bàn tỉnh

  Nhiều kênh tiếp nhận thông tin

  Thông tin từ Sở TN&MT cho biết trong 6 tháng đầu năm ngành đã tiếp nhận 97 đơn thư, nội dung phản ánh qua nhiều kênh tiếp nhận thông tin. Theo đó, ngành đã tiếp nhận 80 đơn tố cáo, phản ánh của người dân qua các buổi tiếp công dân tại trụ sở và 17 nội dung phản ánh các vấn đề liên quan đến lĩnh vực TN&MT qua tổng đài đường dây nóng 1022.

  Bà Nguyễn Ngọc Thúy, Phó Giám đốc Sở TN&MT, cho biết sau khi tiếp nhận các đơn thư, nội dung phản ánh của người dân, sở đã thực hiện chuyển tiếp đối với 21 đơn không đúng thẩm quyền, phân công các cơ quan, đơn vị trực thuộc tiếp nhận, xác minh và xử lý 59 đơn đúng thẩm quyền. Kết quả, đến giữa tháng 6-2022, sở đã giải quyết xong 71/80 đơn, 9 đơn còn lại đang tiếp tục được xác minh và giải quyết đúng theo quy định thuộc thẩm quyền.

  Bà Thúy cho biết đối với 17 nội dung phản ánh mà sở được chuyển tiếp từ tổng đài đường dây nóng 1022, sở đã phân công nhiệm vụ cụ thể tới các phòng ban, cơ quan, đơn vị trực thuộc vào cuộc xác minh, làm rõ vấn đề. Kết quả, đến nay đã hoàn thành công tác xác minh, làm rõ và có hướng tham mưu cấp thẩm quyền hướng xử lý theo thời gian quy định của pháp luật.

  Nhìn chung, chất lượng các đơn thư, nội dung tố cáo trong nửa năm đầu 2022 đã có nhiều chuyển biến tích cực với lượng đơn thư trùng lặp, nặc danh… vốn thường gặp thời gian trước đã giảm triệt để. Theo thống kê của Thanh tra Sở TN&MT, lượng đơn thư, nội dung phản ánh đang có xu hướng dịch chuyển từ các buổi tiếp dân sang hướng online, trực tuyến bằng hình thức gửi thông tin, nội dung tố cáo, phản ánh, đóng góp ý kiến qua các cổng thông tin điện tử, tổng đài đường dây nóng 1022… Dù vẫn còn một số các đơn thư, nội dung phản ánh (21 đơn thư, nội dung phản ánh) được gửi về không đúng thẩm quyền, nhưng nhìn chung thời gian qua lượng đơn thư, nội dung phản ánh về sở thông qua các kênh tiếp nhận là khá phong phú và đủ đầy.

  Lãnh đạo Sở TN&MT cho biết trong nửa đầu năm 2022, sở đã tiếp nhận 36 đơn thư, nội dung phản ánh liên quan lĩnh vực đất đai và 23 đơn thư, nội dung phản ánh liên quan lĩnh vực môi trường. Trong đó, có 4 đơn thư, nội dung tố cáo; 32 đơn thư, nội dung khiếu nại và 23 đơn thư, nội dung phản ánh, kiến nghị về các vấn đề liên quan. Có lẽ, đây là thành quả đáng mong đợi mà tỉnh luôn cố gắng trong việc đẩy mạnh, nâng cao nhận thức và sự tham gia của người dân trong việc giám sát thực thi các bộ luật quản lý tài nguyên khoáng sản, bảo vệ môi trường trên địa bàn. Người dân đã và đang từng bước tự giác, chung tay với chính quyền trong công cuộc gìn giữ, bảo vệ tài nguyên khoáng sản, môi trường sống.

  Thanh, kiểm tra trọng tâm hơn

  Hậu dịch bệnh Covid-19, Sở TN&MT đã trình UBND tỉnh về việc điều chỉnh kế hoạch thanh, kiểm tra bảo đảm phù hợp với tình hình thực tiễn và tạo điều kiện cho doanh nghiệp, người dân phục hồi sau đại dịch. Kế hoạch mới được UBND tỉnh phê duyệt đã trực tiếp làm giảm đi số lượng các cuộc thanh, kiểm tra đến các tổ chức, doanh nghiệp.

  Tuy nhiên, để bảo đảm công tác thanh, kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm lĩnh vực TN&MT trên địa bàn tỉnh được bảo đảm, Sở TN&MT đã điều chỉnh kế hoạch thanh tra theo hướng đi vào trọng tâm, tập trung giải quyết các vấn đề nổi cộm gây ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, đời sống của người dân. Cụ thể, trong năm 2022, Sở TN&MT tập trung thanh, kiểm tra hành chính, chuyên ngành đối với nhiều đơn vị liên quan các chuyên đề, như: Quản lý sử dụng đất đai đối với các doanh nghiệp hoạt động khai thác khoáng sản (34 đơn vị); thanh, kiểm tra chuyên đề về quản lý sử dụng đất đai, môi trường và tài nguyên nước (11 đơn vị); thanh, kiểm tra chuyên đề đối với các đối tượng lắp đặt hệ thống, thiết bị quan trắc nước thải, khí thải tự động, liên tục (20 đơn vị) và kiểm tra việc thực hiện kết luận, quyết định xử phạt (20 đơn vị). Ngành cũng giao các đơn vị trực thuộc thực hiện thanh, kiểm tra đối với nhiều đơn vị theo các chuyên đề về quản lý nhà nước về lĩnh vực đất đai, bảo vệ môi trường và tài nguyên khoáng sản.

  Bà Nguyễn Ngọc Thúy cho biết trong năm 2022, Sở TN&MT đã giao Thanh tra sở phối hợp với các ngành chức năng thực hiện thanh, kiểm tra có trọng tâm. Theo đó, năm nay ngành TN&MT tỉnh xác định sẽ tập trung thực hiện thanh tra hành chính; kiểm tra chuyên đề về công tác quản lý sử dụng đất đai đối với các doanh nghiệp hoạt động khai thác khoáng sản. Kiểm tra chuyên đề về đất đai, bảo vệ môi trường và tài nguyên nước đối với các đơn vị chuyển từ kế hoạch năm 2021 sang. Kiểm tra chuyên đề đối với các đối tượng lắp đặt hệ thống, thiết bị quan trắc nước thải, khí thải tự động, liên tục. Kiểm tra việc thực hiện kết luận, quyết định xử phạt. Kiểm tra đột xuất trong lĩnh vực đất đai, khoáng sản, bảo vệ môi trường và tài nguyên nước.

  Nửa đầu năm 2022, ngành TN&MT tỉnh đã tiến hành thanh, kiểm tra đột xuất đối với nhiều trường hợp bị phản ánh, tố giác. Kết quả, đến nay sở đã thực hiện xong 132 hồ sơ thanh kiểm tra, tiến hành lập biên bản và tham mưu cấp thẩm quyền ký quyết định xử lý vi phạm đối với 106 đơn vị. Thu về số tiền hơn 13,2 tỷ đồng và lượng lớn tài sản phát hiện tại hiện trường vi phạm trị giá khoảng 364,6 triệu đồng cho ngân sách Nhà nước. Hiện Sở TN&MT đang tổng hợp hồ sơ báo cáo trình cấp thẩm quyền có hướng xử lý phù hợp đối với 18 hồ sơ còn lại.

  ĐÌNH THẮNG - KHÁNH VY

   

  Chia sẻ: