Xây dựng ứng dụng chia sẻ dữ liệu quan trắc môi trường

Xây dựng ứng dụng chia sẻ dữ liệu quan trắc môi trường

Xây dựng ứng dụng chia sẻ dữ liệu quan trắc môi trường

Xây dựng ứng dụng chia sẻ dữ liệu quan trắc môi trường

  Trước xu thế phát triển mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong các ngành, lĩnh vực, cùng với nhu cầu của cộng đồng trong việc cập nhật các thông tin, dữ liệu về đất đai, khí tượng, thủy văn và môi trường, Trung tâm Quan trắc - kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường đã chủ động xây dựng ứng dụng chia sẻ dữ liệu tài nguyên môi trường nhằm phục vụ cộng đồng và kết nối với Trung tâm giám sát, Điều hành thông minh (IOC) Bình Dương.

  Khởi động xây dựng từ tháng 11- 2021 đến tháng 3-2022, ứng dụng chia sẻ dữ liệu tài nguyên môi trường đã được hoàn thiện gồm các cấu phần thông tin, như: Dữ liệu quan trắc các thành phần môi trường, thông tin về khí tượng - thủy văn, thời tiết, thông tin về đất đai (giá đất, quy hoạch, biến động đất …). Trung tâm đã phối hợp với Sở Thông tin - Truyền thông, VNPT Bình Dương chuyển giao, kết nối dữ liệu. Đến nay, ứng dụng đã cơ bản đã hoàn thành và được đưa vào vận hành chung cùng IOC tỉnh.

  Theo lãnh đạo trung tâm, trong thời gian tới trung tâm sẽ tiếp tục đầu tư, nâng cấp ứng dụng trên để tiếp tục khắc phục các nhược điểm, hoàn thiện về giao diện và cập nhật thêm thông tin. Đặc biệt là cập nhật tính năng tương tác giữa người dân với cơ quan quản lý trong việc phản ảnh các vấn đề phát sinh về môi trường nhằm nâng cao vai trò của người dân tham gia bảo vệ môi trường.

  Bên cạnh đó, hiện nay Sở Tài nguyên và Môi trường cũng đã đề xuất dự án “Đầu tư mở rộng hệ thống quan trắc, chia sẻ cơ sở dữ liệu và quản lý môi trường phục vụ phát triển thành phố thông minh Bình Dương”, hiện đang trình chủ trương đầu tư. Dự án hoàn thành sẽ là bước tiến trong nâng cao năng lực quan trắc môi trường, hoàn thiện cơ sở dữ liệu quan trắc các thành phần môi trường trên địa bàn tỉnh.

  Nguồn: HẠNH NHI (baobinhduong.vn)

   

  Chia sẻ: