TRUNG TÂM QUAN TRẮC - KỸ THUẬT TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG TỈNH BÌNH DƯƠNG

TRUNG TÂM QUAN TRẮC - KỸ THUẬT TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG TỈNH BÌNH DƯƠNG

TRUNG TÂM QUAN TRẮC - KỸ THUẬT TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG TỈNH BÌNH DƯƠNG

Vận động chuyển đổi ngành nghề, di dời cơ sở ô nhiễm để phát triển đô thị

  Thời gian qua, phường Đông Hòa, TP.Dĩ An đãsiết chặt quản lý tình trạng các cơ sởsản xuất nằm đan xen trong các khu dân cư, đô thị gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị. Theo đó, địa phương này đãkiểm tra, xử lý và vận động 169/180 hộ chăn nuôi chuyển đổi ngành nghề, chấm dứt hoạt động chăn nuôi, đạt 93,89%; có 71/80 đơn vị kinh doanh phế liệu đãchấm dứt hoạt động và di dời, đạt 88,75%; công tác thu gom rác thải đạt 96%. Phường thường xuyên chấn chỉnh công tác thu gom của các tổ thu gom, yêu cầu thực hiện thu gom và thu phí vệ sinh theo quy định.

  Để bảo đảm di dời các cơ sởgây ô nhiễm môi trường ra khỏi khu dân cư, phường Đông Hòa đãphối hợp với các cơ quan cấp trên kiểm tra, làm việc với 58 công ty trên địa bàn, kết quả có 26 hộ ngưng hoạt động, 1 công ty gây ô nhiễm nghiêm trọng di dời theo quyết định của tỉnh và 10 công ty phải chấm dứt hoạt động hoặc di dời.

  Thời gian tới, phường Đông Hòa sẽ vào cuộc quyết liệt hơn, từ thu hút đầu tư xây dựng, triển khai các dự án theo kế hoạch cho đến vận động tuyên truyền, kiểm tra rà soát, kiên quyết di dời các cơ sởgây ô nhiễm môi trường trong thời gian sớm nhất có thể.

  NGỌC THANH Báo Bình Dương

   

  Chia sẻ: