Trung tâm Quan trắc - Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường tổ chức lễ trao quyết định công tác cán bộ

Trung tâm Quan trắc - Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường tổ chức lễ trao quyết định công tác cán bộ

Trung tâm Quan trắc - Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường tổ chức lễ trao quyết định công tác cán bộ

Trung tâm Quan trắc - Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường tổ chức lễ trao quyết định công tác cán bộ

    Sáng ngày 14 tháng 5 năm 2024 tại Hội trường Trung tâm Quan trắc – Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Dương, ông Tào Mạnh Quân, Giám đốc Trung tâm Quan trắc – Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường chủ trì buổi lễ trao các quyết định về công tác cán bộ. 

    Theo đó, đã trao quyết định bổ nhiệm ông Trần Dung Quốc giữ chức Trưởng phòng Quan trắc Tự động và Dữ liệu, ông Dương Xuân Huệ giữ chức Trưởng phòng Tư vấn – Công nghệ, ông Phan Hoài Bảo giữ chức Trưởng phòng Kế hoạch Tài chính, bà Nguyễn Thị Nhung giữ chức Trưởng phòng Hành chính Tổng hợp, bà Bùi Hồng Nga giữ chức Trưởng phòng Thử nghiệm.

    Phát biểu tại buổi lễ, ông Tào Mạnh Quân, Giám đốc Trung tâm Quan trắc – Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường chúc mừng các đồng chí và mong muốn các đồng chí tiếp tục giữ vững bản lĩnh chính trị, nỗ lực học hỏi, phát huy năng lực, sở trường và kinh nghiệm công tác để hoàn thành xuất sắc chức trách, nhiệm vụ được giao.

     

    Chia sẻ: