TRUNG TÂM QUAN TRẮC – KỸ THUẬT TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH BÌNH DƯƠNG TỔ CHỨC CHÀO MỪNG NGÀY QUỐC

TRUNG TÂM QUAN TRẮC – KỸ THUẬT TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH BÌNH DƯƠNG TỔ CHỨC CHÀO MỪNG NGÀY QUỐC

TRUNG TÂM QUAN TRẮC – KỸ THUẬT TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH BÌNH DƯƠNG TỔ CHỨC CHÀO MỪNG NGÀY QUỐC

TRUNG TÂM QUAN TRẮC – KỸ THUẬT TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH BÌNH DƯƠNG TỔ CHỨC CHÀO MỪNG NGÀY QUỐC

  Thực hiện Kế hoạch số 67/KH-CĐS ngày 26/2/2024 về tổ chức các chương trình hoạt động phong trào-nữ công năm 2024 và Thông báo số 68/TB-CĐS ngày 27/02/2024 của Công đoàn cơ sở Sở Tài nguyên và Môi trường về việc hoạt động chào mừng Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3;

  Nhằm tăng cường công tác chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho viên chức và người lao động (VCNLĐ) đặc biệt là Phụ nữ đang công tác tại Trung tâm Quan trắc- Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường. Ngày 8/3/2024 Tổ công Đoàn Trung tâm Quan trắc - Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Dương phối hợp với chính quyền tổ chức hoạt động liên hoan, giao lưu ẩm thực giữa các phòng thuộc Trung tâm để tạo không khí vui tươi, gần gũi.

  Dưới đây là một số hình ảnh Trung tâm Quan trắc – Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Dương tổ chức chào mừng ngày quốc tế phụ nữ 8/3/2024

  Bà Nguyễn Trình Cao Sơn – PGĐ Trung tâm đại diện VCNLĐ nhận hoa chúc mừng ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 của Giám đốc Trung tâm – Ông Tào Mạnh Quân

   

  Bà Nguyễn Trình Cao Sơn -PGĐ đại diện nhận hoa chúc mừng của Tổ công đoàn Trung tâm

   

   

   

  Chia sẻ: