TRIỂN KHAI TRỤC VỚT LỤC BÌNH, KHAI THÔNG DÒNG CHẢY TRÊN SÔNG SÀI GÒN VÀ HỆ THỐNG KÊNH, RẠCH TRÊN ĐỊA

TRIỂN KHAI TRỤC VỚT LỤC BÌNH, KHAI THÔNG DÒNG CHẢY TRÊN SÔNG SÀI GÒN VÀ HỆ THỐNG KÊNH, RẠCH TRÊN ĐỊA

TRIỂN KHAI TRỤC VỚT LỤC BÌNH, KHAI THÔNG DÒNG CHẢY TRÊN SÔNG SÀI GÒN VÀ HỆ THỐNG KÊNH, RẠCH TRÊN ĐỊA

TRIỂN KHAI TRỤC VỚT LỤC BÌNH, KHAI THÔNG DÒNG CHẢY TRÊN SÔNG SÀI GÒN VÀ HỆ THỐNG KÊNH, RẠCH TRÊN ĐỊA

  Thực hiện Kế hoạch liên tịch số 9191/KH-STNMT-SNN-SGTVT ngày 20 tháng 11 năm 2015 giữa Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Dương và Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hồ Chí Minh, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Nai; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Long An; Sở Giao thông Vận tải tỉnh Tây Ninh về phối hợp triển khai hoạt động vớt, xử lý lục bình khai thông dòng chảy trên sông Sài Gòn, sông Đồng Nai, sông Vàm Cỏ Đông và các kênh, rạch giáp ranh giữa thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh: Bình Dương, Đồng Nai, Long An, Tây Ninh, hàng năm Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Dương triển khai thực hiện công tác trục vớt, xử lý lục bình trên sông Sài Gòn. Mục đích của việc trục vớt lục bình là nhằm đảm bảo khai thông dòng chảy, làm tăng khả năng tiêu thoát nước, giảm cản trở giao thông đường thủy, phòng ngừa ô nhiễm môi trường.

  Trong năm 2022, thực hiện theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại văn bản số 290/UBND-KT ngày 19 tháng 01 năm 2022 về triển khai thực hiện khai thông dòng chảy, vệ sinh môi trường trên các sông và hệ thống kênh rạch, Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ phối hợp với Công ty Cổ phần Nước – Môi trường Bình Dương triển khai thực hiện trục vớt lục bình, khai thông dòng chảy trên sông Sài Gòn tại ấp Bến Giảng, xã Phú An, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương gồm 3 đợt căn cứ vào diễn biến lục bình phát sinh trên hệ thống sông và kênh, rạch.

  Theo đó, từ ngày 13 - 27/4/2022, Công ty Cổ phần Nước – Môi trường Bình Dương đã triển khai thực hiện trục vớt lục bình, khai thông dòng chảy trên sông Sài Gòn đợt 1 năm 2022, kết quả đã trục vớt được khoảng 740 tấn lục bình và bùn đất đi kèm, tất cả lục bình và bùn đất sau khi trục vớt được vận chuyển đến Khu liên hợp xử lý chất thải rắn Nam Bình Dương để xử lý theo quy định. Việc trục vớt lục bình được thực hiện bằng các trang thiết bị, phương tiện máy móc chuyên dụng, hiện đại như: máy xúc đào bánh lốp đa năng, tàu kéo, xe tải tự đổ tải…

  Song song với việc trục vớt lục bình, khai thông dòng chảy trên sông Sài Gòn và thực hiện theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường đã có văn bản số 399/STNMT-CCBVMT ngày 09 tháng 02 năm 2022 đề nghị Ủy ban nhân dân 9 huyện, thị xã, thành phố căn cứ theo tình hình thực tế của địa phương triển khai đồng loạt các giải pháp ra quân thu gom chất thải và khai thông dòng chảy trên các kênh, rạch thuộc đia bàn quản lý, qua đó đã góp phần cải thiện cảnh quan và chất lượng môi trường trên địa bàn tỉnh.

  Một số hình ảnh khai thông dòng chảy, vệ sinh môi trường, xử lý lục bình trên sông Sài Gòn

   

   

  Phương tiện chuyên dụng thực hiện trục vớt lục bình trên sông Sài Gòn

   

   

  Phương tiện chuyên dụng thu gom, vận chuyển lục bình đến Khu Liên hợp xử lý chất thải Nam Bình Dương

   

  Sông Sài Gòn sau khi trục vớt lục bình

  Nguồn: Chi cục Bảo vệ môi trường

   

  Chia sẻ: