“TRIỂN KHAI TRỤC VỚT LỤC BÌNH, KHAI THÔNG DÒNG CHẢY TRÊN SÔNG SÀI GÒN ĐỢT 2 NĂM 2023”

“TRIỂN KHAI TRỤC VỚT LỤC BÌNH, KHAI THÔNG DÒNG CHẢY TRÊN SÔNG SÀI GÒN ĐỢT 2 NĂM 2023”

“TRIỂN KHAI TRỤC VỚT LỤC BÌNH, KHAI THÔNG DÒNG CHẢY TRÊN SÔNG SÀI GÒN ĐỢT 2 NĂM 2023”

“TRIỂN KHAI TRỤC VỚT LỤC BÌNH, KHAI THÔNG DÒNG CHẢY TRÊN SÔNG SÀI GÒN ĐỢT 2 NĂM 2023”

  Thực hiện Kế hoạch liên tịch số 9191/KH-STNMT-SNN-SGTVT ngày 20/11/2015 giữa Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Dương và Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hồ Chí Minh, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Nai; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Long An; Sở Giao thông Vận tải tỉnh Tây Ninh và Chương trình công tác năm 2023 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Dương.

  Chi cục Bảo vệ môi trường đã ký kết hợp đồng số 1572/HĐ-CCBVMT ngày 30/3/2023 với Công ty cổ phần Nước – Môi trường Bình Dương (nay là Công ty cổ phần – Tổng Công ty Nước – Môi trường Bình Dương) về thực hiện xử lý lục bình, khai thông dòng chảy trên sông Sài Gòn năm 2023 để triển khai trục vớt, xử lý lục bình trên sông Sài Gòn. Kết quả hiện nay đã triển khai thực hiện 2 đợt trục vớt, xử lý lục bình cụ thể như sau:

  - Đợt 1: đã triển khai trục vớt từ ngày 06 - 20/4/2023 với 148 lượt xe vận chuyển lục bình và bùn đất đi kèm (khối lượng khoảng 740 tấn).

  - Đợt 2: được triển khai trục vớt từ ngày 18 – 24/8/2023 với 135 lượt xe vận chuyển lục bình và bùn đất đi kèm (khối lượng khoảng 670 tấn).

  Tất cả lục bình sau khi được trục vớt lên sẽ được vận chuyển đến Khu liên hợp xử lý chất thải rắn Nam Bình Dương để xử lý theo quy định. Việc trục vớt lục bình được thực hiện bằng các trang thiết bị, phương tiện máy móc chuyên dụng như: máy xúc đào bánh lốp đa năng, tàu kéo, xe tải tự đổ…

  Song song với việc trục vớt lục bình, khai thông dòng chảy trên sông Sài Gòn của Sở Tài nguyên và Môi trường thì Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh cũng căn cứ theo tình hình thực tế tại địa phương và triển khai đồng loạt các giải pháp ra quân thu gom chất thải, khai thông dòng chảy trên các kênh, rạch thuộc địa bàn quản lý. Ngoài ra, các địa phương lân cận như thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Tây Ninh, tỉnh Long An, tỉnh Đồng Nai cũng triển khai thực hiện các giải pháp trục vớt, xử lý lục bình trên hệ thống các sông, suối, kênh rạch.

  Sau 10 ngày triển khai thực hiện trục vớt, xử lý lục bình đợt 2/2023 đã góp phần làm sạch mặt sông, khai thông dòng chảy, làm tăng khả năng tiêu thoát nước, phòng ngừa ô nhiễm môi trường và tạo thuận lợi cho hoạt động giao thông đường thủy trong dịp lễ Quốc khánh 02/9/2023.

  Một số hình ảnh khai thông dòng chảy, vệ sinh môi trường và xử lý lục bình trên sông Sài Gòn đợt 2/2023

  Các phương tiện chuyên dụng thu gom, vận chuyển lục bình đến Khu Liên hợp xử lý chất thải Nam Bình Dương

   

  Tuyến sông Sài Gòn sau trục vớt lục bình đợt 2/2023

  Nguồn: https://stnmt.binhduong.gov.vn/

   

  Chia sẻ: