TRUNG TÂM QUAN TRẮC - KỸ THUẬT TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG TỈNH BÌNH DƯƠNG

TRUNG TÂM QUAN TRẮC - KỸ THUẬT TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG TỈNH BÌNH DƯƠNG

TRUNG TÂM QUAN TRẮC - KỸ THUẬT TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG TỈNH BÌNH DƯƠNG

TP.Dĩ An: Tăng cường công tác lập lại trật tự đối với ngành nghề kinh doanh phế liệu

  Với định hướng xây dựng TP.Dĩ An thành một đô thị văn minh và hiện đại, Thành ủy, UBND TP.Dĩ An đã trực tiếp chỉ đạo thực hiện nhiều giải pháp đột phá trong công tác bảo vệ môi trường, trong đó tập trung công tác lập lại trật tự đối với ngành nghề kinh doanh phế liệu, tăng cường công tác kiểm tra xử lý, vận động di dời đối với các cơ sở sản xuất kinh doanh nằm xen lẫn trong các khu dân cư. Đến nay, tình hình kinh doanh phế liệu đã từng bước đi vào nề nếp, góp phần vào việc thay đổi diện mạo đô thị Dĩ An.


  Một điểm kinh doanh phế liệu trên địa bàn TP.Dĩ An

  Từng bước đi vào nề nếp

  Trong thời gian qua, trên địa bàn tỉnh nói chung và TP.Dĩ An nói riêng xảy ra một vài vụ cháy liên quan đến ngành nghề kinh doanh phế liệu, gây thiệt hại về tài sản, gây ô nhiễm môi trường. Đặc biệt, các cơ sở kinh doanh phế liệu đang tạo ra sức ép lớn trong các công tác quản lý Nhà nước về bảo vệ môi trường và ảnh hưởng đáng kể đến việc phát triển đô thị của TP.Dĩ An.

  Từ năm 2013, được sự chỉ đạo của các cấp, Phòng Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) đã tham mưu UBND TP.Dĩ An ban hành Kế hoạch số 1828/KH-UBND về việc tổ chức kiểm tra lập lại trật tự đối với ngành nghề kinh doanh phế liệu trên địa bàn. Theo đó, tại thời điểm ban hành kế hoạch, trên địa bàn TP.Dĩ An có 255 cơ sở kinh doanh phế liệu. Bà Quách Kim Oanh, Trưởng Phòng TN&MT, cho biết: “Qua công tác triển khai quyết liệt, nghiêm túc của các cấp các ngành, đến nay kế hoạch đã đạt được nhiều thành quả đáng khích lệ. Tình hình kinh doanh phế liệu đã từng bước đi vào nề nếp, góp phần vào việc thay đổi diện mạo đô thị Dĩ An. Cụ thể đã có 229/255 cơ sở kinh doanh phế liệu ngưng hoạt động hoặc chuyển đổi ngành nghề kinh doanh phù hợp. Còn lại 26 cơ sở nhưng đã giảm dần quy mô để tiến tới việc chuyển đổi ngành nghề hoạt động cho phù hợp. Đối với các cơ sở này, Phòng TN&MT và UBND các phường hiện đang chủ động kiểm tra, ghi nhận các vi phạm để xử phạt vi phạm hành chính các trường hợp cố tình chống đối không chấp hành. Phòng TN&MT và UBND cấp phường sẽ tiếp tục phối hợp với các ngành và lực lượng công an, tổ chức kiểm tra toàn diện và xử phạt để tiến tới việc cưỡng chế, buộc di dời nếu không chấp hành”.

  Bà Oanh cho biết thêm: “Ngoài việc di dời các cơ sở kinh doanh phế liệu, công tác kiểm tra theo kế hoạch nhằm giải quyết nội dung phản ánh, kiến nghị của cử tri đối với các đơn vị sản xuất nằm xen lẫn trong các khu dân cư cũng được địa phương quan tâm, thực hiện một cách thường xuyên. Đặc biệt là việc tập trung vận động di dời đối với các cơ sở sản xuất kinh doanh nằm xen lẫn trong các khu dân cư và có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường, nhằm bảo đảm phát triển sẽ theo đúng định hướng đô thị văn minh hiện đại”.

  Tăng cường công tác kiểm tra

  Để thực hiện thành công công tác quản lý Nhà nước về bảo vệ môi trường nói chung và công tác kiểm tra, xử lý các cơ sở kinh doanh phế liệu, các cơ sở sản xuất kinh doanh nằm xen lẫn trong các khu dân cư trên địa bàn nói riêng, UBND TP.Dĩ An đã đề ra một số giải pháp thực hiện trong thời gian tới. Cụ thể, thành phố tiếp tục tổ chức triển khai có hiệu quả các chương trình hành động của Tỉnh ủy, Thành ủy và các kế hoạch bảo vệ môi trường; xây dựng kế hoạch bảo vệ môi trường cho từng giai đoạn và từng năm nhằm cụ thể hóa các nhiệm vụ và phân công trách nhiệm thực hiện; định kỳ tổ chức đánh giá rút kinh nghiệm làm cơ sở định hướng nhiệm vụ bảo vệ môi trường trong các giai đoạn tiếp theo.

  Bà Quách Kim Oanh, Trưởng Phòng TN&MT, khẳng định: “Trong thời gian tới, Phòng TN&MT tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền giáo dục phổ biến pháp luật về TN&MT với nhiều hình thức, nhiều lực lượng tham gia; tăng cường công tác kiểm tra theo kế hoạch, phúc tra thường xuyên việc thực hiện các giải pháp bảo vệ môi trường tại các đơn vị sản xuất kinh doanh nằm xen lẫn trong các khu dân cư. Cùng với đó, phòng tiếp tục duy trì định hướng vận động khuyến khích di dời các doanh nghiệp nằm xen lẫn trong các khu dân cư; đẩy nhanh việc thực hiện công tác kiểm tra xử lý và tiến tới việc cưỡng chế di dời đối với các cơ sở kinh doanh phế liệu không chấp hành việc di dời trên địa bàn thành phố; phát huy vai trò tổ tuần tra bảo vệ môi trường đã được thành lập tại các phường nhằm tăng cường nguồn nhân lực trong công tác phát hiện kiểm tra và xử lý các hành vi vi phạm về bảo vệ môi trường của các tổ chức cá nhân trên địa bàn”.

  Trong năm 2020, Phòng TN&MT TP.Dĩ An đã tiến hành kiểm tra 129 đơn vị sản xuất kinh doanh nằm xen lẫn trong các khu dân cư. Qua kiểm tra phòng đã tham mưu UBND thành phố xử lý vi phạm hành chính đối với 24 đơn vị, với tổng số tiền hơn 889 tỷ đồng; di dời ra khỏi khu dân cư đối với 88 đơn vị sản xuất kinh doanh trên địa bàn. Qua đó, góp phần ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường và kịp thời hướng dẫn doanh nghiệp hoàn thiện dần các giải pháp bảo vệ môi trường.

   PHƯƠNG LÊ baobinhduong.vn

   

  Chia sẻ: