TỔNG BÍ THƯ NGUYỄN PHÚ TRỌNG CHỦ TRÌ HỘI NGHỊ NGHỊ QUYẾT SỐ 24-NQ/TW VỀ PHÁT TRIỂN VÙNG ĐÔNG NAM BỘ

TỔNG BÍ THƯ NGUYỄN PHÚ TRỌNG CHỦ TRÌ HỘI NGHỊ NGHỊ QUYẾT SỐ 24-NQ/TW VỀ PHÁT TRIỂN VÙNG ĐÔNG NAM BỘ

TỔNG BÍ THƯ NGUYỄN PHÚ TRỌNG CHỦ TRÌ HỘI NGHỊ NGHỊ QUYẾT SỐ 24-NQ/TW VỀ PHÁT TRIỂN VÙNG ĐÔNG NAM BỘ

TỔNG BÍ THƯ NGUYỄN PHÚ TRỌNG CHỦ TRÌ HỘI NGHỊ NGHỊ QUYẾT SỐ 24-NQ/TW VỀ PHÁT TRIỂN VÙNG ĐÔNG NAM BỘ

  TỔNG BÍ THƯ NGUYỄN PHÚ TRỌNG CHỦ TRÌ HỘI NGHỊ QUÁN TRIỆT VÀ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 24-NQ/TW CỦA BỘ CHÍNH TRỊ VỀ PHÁT TRIỂN VÙNG ĐÔNG NAM BỘ

  Sáng này 23/10, tại Hội trường Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị tổ chức Hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 24 - NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh khu vực Đông Nam bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Theo chương trình, Tổng Bí Nguyễn Phú Trọng chủ trì và phát biểu kết luận chỉ đạo Hội nghị.

  Trên cơ sở tổng kết việc thực hiện Nghị quyết số 53 của Bộ Chính trị khóa IX về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Đông Nam bộ và vùng kinh tế trọng điểm phía nam đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020 và Kết luận số 27 của Bộ Chính trị khóa XI về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 53, ngày 7/10/2022, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 24 - NQ/TW về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Đông Nam bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

  986

  Toàn cảnh Hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 24 - NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh khu vực Đông Nam bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 tại điểm cầu Hội trường Ban Chấp hành Trung ương.

  Ngày 23/10, Bộ Chính trị tổ chức Hội nghị trực tuyến quán triệt triển khai thực hiện Nghị quyết số 24 - NQ/TW để nâng cao nhận thức, trách nhiệm, quyết tâm chính trị của cấp ủy tổ chức đảng cơ quan tổ chức, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên nhằm triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Bộ Chính trị.

  Dự và chủ trì hội nghị tại điểm cầu Ban Chấp hành Trung ương có các đồng chí: Đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng; đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước; đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ; đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội; đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư.

  Dự hội nghị còn có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Trưởng các Ban xây dựng đảng, Trưởng các cơ quan bộ, ngành liên quan, Ban Thường vụ các tỉnh ủy, thành ủy vùng Đông Nam bộ, đại diện lãnh đạo Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Chính phủ, Văn phòng Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương, đại biểu Quốc hội thuộc đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh vùng Đông Nam bộ công tác ở trung ương, đại diện lãnh đạo Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trưởng các tổ chức chính trị xã hội ở trung ương, Chính ủy Tư lệnh Quân khu 7, các đồng chí lãnh đạo, các đồng chí Vụ trưởng của Văn phòng Trung ương Đảng và Bộ Kế hoạch Đầu tư.

  Các đại biểu tham dự Hội nghị tại điểm cầu Nhà Quốc hội.

  Tại điểm cầu ban, bộ, ngành cơ quan trực thuộc trung ương tham dự hội nghị có các đồng chí lãnh đạo cơ quan cán bộ chủ chốt cấp tổng cục, cục, vụ. Tại điểm cầu các tỉnh, thành phố vùng Đông Nam bộ có các đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy, lãnh đạo sở, ban, ngành, mặt trận tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị xã hội các cơ quan đơn vị của trung ương đóng trên địa bàn tỉnh thành phố…

  Tiếp đó, theo sự phân công của Bộ Chính trị, đồng chí Lê Minh Khái, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ báo cáo những nội dung chủ yếu của số 24 - NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh khu vực Đông Nam bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; và thay mặt Ban cán sự Đảng Chính phủ trình bày dự thảo Chương trình hành động của Chính phủ để thực hiện Nghị quyết.

  Cổng Thông tin điện tử Quốc hội tiếp tục thông tin về hội nghị.

  Nguồn: Lan Hương - Phạm Thắng

   

  Chia sẻ: