Tổ chức khai giảng lớp đào tạo, tập huấn các quy định về bảo vệ môi trường và huấn luyện nghiệp vụ P

Tổ chức khai giảng lớp đào tạo, tập huấn các quy định về bảo vệ môi trường và huấn luyện nghiệp vụ P

Tổ chức khai giảng lớp đào tạo, tập huấn các quy định về bảo vệ môi trường và huấn luyện nghiệp vụ P

Tổ chức khai giảng lớp đào tạo, tập huấn các quy định về bảo vệ môi trường và huấn luyện nghiệp vụ P

  Thực hiện Kế hoạch số 275/KH-STNMT ngày 20 tháng 01 năm 2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường về tổ chức đạo tạo, tập huấn về bảo vệ môi trường trong kinh doanh xăng dầu, dầu khí hóa lỏng (LPG). 

  Từ ngày 21 đến ngày 23 tháng 7 năm 2020, Sở Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp với Phòng Cảnh sát PCCC & CNCH tổ chức lớp đào tạo, tập huấn các quy định về bảo vệ môi trường và huấn luyện nghiệp vụ PCCC, CHCN trong kinh doanh xăng dầu, khí dầu mỏ hóa lỏng tại Nhà hát Công viên văn hóa Thanh Lễ số 567 Đại Lộ Bình Dương, phường Hiệp Thành, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Mục tiêu của lớp đào tạo nghiệp vụ nhằm giúp cán bộ quản lý và nhân viên tại các cơ sở kinh doanh xăng dầu, khí hóa lỏng (LPG) nắm vững kiến thức bảo vệ môi trường cũng như những quy định về quản lý, bảo vệ môi trường của các cơ quan chức năng, đáp ứng các quy định tại Thông tư số 43/2014/TT-BTNMT ngày 29 tháng 7 năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường và các nghiệp vụ PCCC, CHCN trong kinh doanh xăng dầu, khí dầu mỏ hóa lỏng.

  Các học viên tham gia lớp tập huấn

        Tại lớp học, các học viên tham gia đã được học tập các chuyên đề: Ảnh hưởng của hoạt động kinh doanh xăng dầu, khí hóa lỏng đến môi trường, sức khỏe con người và biện pháp quản lý; Những quy định của pháp luật, trách nhiệm và nghĩa vụ bảo vệ môi trường của tổ chức, cá nhân trong kinh doanh xăng dầu, khí hóa lỏng; Một số biện pháp quản lý, xử lý nước thải nhiễm dầu; Ứng phó biện pháp tràn dầu và sự cố cháy nổ trong kinh doanh xăng dầu, khí hóa lỏng; An toàn môi trường trong quá trình vận chuyển và kinh doanh xăng dầu; một số biện pháp quản lý, xử lý chất thải rắn trong kinh doanh xăng dầu, khí hóa lỏng; Lý thuyết tập huấn PCCC và CNCH cho các cơ sở kinh doanh xăng dầu, khí hóa lỏng; thực hành vòi chữa cháy, sử dụng bình chữa cháy...và các phương pháp cứu người bị nạn.

        Sau khi đào tạo đã có khoảng 400 học viên đã được cấp Giấy chứng nhận đào tạo nghiệp vụ bảo vệ môi trường trong kinh doanh xăng dầu.

        Trân trọng./.

  Nguồn: CCMT

   

  Chia sẻ: