Tổ chức cuộc thi sáng tạo sản phẩm tái chế bảo vệ môi trường trong đoàn viên thanh niên tỉnh Bình Dư

Tổ chức cuộc thi sáng tạo sản phẩm tái chế bảo vệ môi trường trong đoàn viên thanh niên tỉnh Bình Dư

Tổ chức cuộc thi sáng tạo sản phẩm tái chế bảo vệ môi trường trong đoàn viên thanh niên tỉnh Bình Dư

Tổ chức cuộc thi sáng tạo sản phẩm tái chế bảo vệ môi trường trong đoàn viên thanh niên tỉnh Bình Dư

  Nhằm hưởng ứng Ngày môi trường thế giới 5/6, hưởng ứng phong trào “Tuổi trẻ sáng tạo” và “Chống rác thải nhựa” theo Kế hoạch số 6613/KH-UBND ngày 22/12/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh; chương trình “Vì một Việt Nam xanh”, ngày 19 tháng 4 năm 2022 Sở Tài Nguyên và Môi trường đã phối hợp với Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và Trung tâm Thương mại Aeon Mall Bình Dương Canary ban hành kế hoạch phối hợp tổ chức Cuộc thi sáng tạo sản phẩm tái chế bảo vệ môi trường trong đoàn viên thanh niên tỉnh Bình Dương năm 2022 với chủ đề “Sức sống mới từ vật liệu phế thải”

      - Đối tượng là công dân Việt Nam có độ tuổi từ 8 – 35 tuổi đang sinh sống, học tập và làm việc trên địa bàn tỉnh Bình Dương, đoàn viên, thanh thiếu nhi thuộc các huyện, thị, thành Đoàn và Đoàn trực thuộc trên địa bàn tỉnh Bình Dương (dự thi theo cá nhân hoặc nhóm tác giả).

      - Thời gian:

      + Thời gian gửi danh sách đăng ký: Các đơn vị tham dự đăng ký danh sách tại huyện Đoàn, huyện Đoàn tổng hợp danh sách đăng ký bao gồm số lượng, tên cá nhân/nhóm đăng ký dự thi, tên sản phẩm, thể loại, kích thước dự kiến của sản phẩm về Ban Phong trào Tỉnh đoàn qua email: phongtraobd@gmail.com trước ngày 01/5/2022;

      + Thời gian tiếp nhận sản phẩm: có kèm bản mô tả thuyết minh về sản phẩm dự thi (Có mẫu kèm theo); các đơn vị đồng loạt gửi sản phẩm dự thi về Trung tâm Thương mại Aeon Mall Bình Dương Canary vào sáng ngày 28/5/2022.

      + Thời gian chấm điểm các sản phẩm dự thi: từ 16h00 – 18h00 ngày 28/5/2022.

      + Thời gian công bố kết quả và trao giải: dự kiến ngày 05/6/2022 tại Trung tâm Thương mại Aeon Mall Bình Dương Canary.

      + Thời gian trưng bày sản phẩm: Từ ngày 28/5 - 10/6/2022 tại Trung tâm Thương mại Aeon Mall Bình Dương Canary.

      - Cơ cấu giải thưởng gồm có:

     + 01 giải Nhất: Giấy Chứng nhận của Ban tổ chức Cuộc thi và tiền mặt trị giá 07 triệu đồng + Phiếu mua hàng Aeon 02 triệu đồng.

     + 01 giải Nhì: Giấy Chứng nhận của Ban tổ chức Cuộc thi và tiền mặt trị giá 05 triệu đồng + Phiếu mua hàng Aeon 01 triệu đồng.

    + 02 giải Ba: Giấy Chứng nhận của Ban tổ chức Cuộc thi và tiền mặt trị giá 04 triệu đồng) + Phiếu mua hàng Aeon 01 triệu đồng.          

     + 05 giải Khuyến khích: Giấy Chứng nhận Ban tổ chức Cuộc thi và tiền mặt trịgiá 02 triệu đồng.

     - Cuộc thi sẽ tạo sân chơi lành mạnh, thể hiện tài năng, thẩm mỹ của bản thân cho đoàn viên thanh, khơi dậy tiềm năng và phát triển tư duy, tính sáng tạo của đoàn viên thanh niên; rèn luyện kỹ năng đổi mới, sáng tạo, xây dựng nhận thức lớn về bảo vệ môi trường, bảo vệ tài nguyên thiên nhiên của quê hương, đất nước; đồng thời, nâng cao nhận thức và hành động bảo vệ môi trường trong đoàn viên thanh niên trên địa bàn tỉnh; góp phần nâng cao nhận thức về việc sử dụng những vật dụng tái chế; lan tỏa thông điệp về việc suy nghĩ, hành động, việc làm để bảo vệ môi trường, tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên và ứng phó với biến đổi khí hậu.

      Để cuộc thi thêm sôi động và ý nghĩa đề nghị các cá nhân, tập thể tích cực đăng ký tham gia cuộc thi.

        (Đính kèm Kế hoạch số 482-KHPH/TĐTN-STNMT-AEONMAILL ngày 19 tháng 4 năm 2022 của Tỉnh đoàn, Sở Tài nguyên và Môi trường và Trung tâm thương mại Aeon Bình Dương)

  Nguồn Chi cục Bảo vệ môi trường

   

  Chia sẻ: