TN&MT Tỉnh Nâng cao năng lực cán bộ, thực hiện tốt công tác chuyên môn

TN&MT Tỉnh Nâng cao năng lực cán bộ, thực hiện tốt công tác chuyên môn

TN&MT Tỉnh Nâng cao năng lực cán bộ, thực hiện tốt công tác chuyên môn

TN&MT Tỉnh Nâng cao năng lực cán bộ, thực hiện tốt công tác chuyên môn

  Dù còn nhiều khó khăn, vướng mắc, nhưng nhìn chung công tác chuyên môn, phối hợp của ngành tài nguyên và môi trường (TN&MT) tỉnh trong năm 2022 đã đạt được những kết quả đáng khích lệ. Để đạt được kết quả này, ngay từ đầu năm, Ban Giám đốc sở TN&MT đã chủ động quán triệt, đẩy mạnh thực hiện công tác cải cách bộ máy, nâng cao trình độ, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ chuyên trách.

  Bình Dương ký biên bản ghi nhớ về việc hợp tác với Vùng kinh tế Kansai (Nhật Bản) về lĩnh vực môi trường

  Sắp xếp, tổ chức tốt

  Thực hiện chỉ đạo của Bộ TN&MT, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, ngay khi đại dịch Covid-19 cơ bản được kiểm soát, ngành TN&MT tỉnh đã triển khai thực hiện các nhóm nhiệm vụ chuyên môn. Theo đó, công tác quản lý nhà nước liên quan lĩnh vực TN&MT được đôn đốc thực hiện bảo đảm tiến độ, đồng thời xử lý tốt lượng hồ sơ bị ùn ứ thời gian trong và sau dịch.

  Trao đổi với chúng tôi, ông Ngô Quang Sự, Giám đốc Sở TN&MT, cho biết trong năm sở đã tham mưu UBND tỉnh ban hành quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của sở. Trên cơ sở đó kiện toàn chức năng, nhiệm vụ các phòng, đơn vị trực thuộc. Đối với công tác tổ chức cán bộ, sở đã xây dựng kế hoạch thực hiện xây dựng, chỉnh đốn, ngăn chặn suy thoái, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

  Lãnh đạo Sở TN&MT cho biết để đáp ứng nhiệm vụ chuyên môn trong thời kỳ mới, thời gian qua sở đã tổ chức nhiều khóa đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn của đội ngũ cán bộ. Trong đó, ưu tiên lớn của ngành là tích cực phổ biến, cập nhật những kiến thức, kinh nghiệm quản lý nhà nước đến với đội ngũ cán bộ chuyên trách cấp cơ sở. Qua đó, tiếp tục đẩy mạnh thực hiện hoạt động chuyển đổi số gắn liền với chiến dịch xây dựng, tích hợp dữ liệu ngành TN&MT vào hệ thống IOC của tỉnh và hệ thống dữ liệu tài nguyên môi trường quốc gia.

  Ông Phạm Thanh Tùng, Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai, Sở TN&MT, cho biết tổng lượng hồ sơ đăng ký đất đai trên địa bàn trong năm 2022 tại các địa phương tăng tương ứng từ 30 - 50% so với năm 2021. Dù số lượng hồ sơ và khối lượng công việc tăng mạnh, nhưng với sự bố trí, sắp xếp phù hợp, khoa học nên các chi nhánh cơ bản đáp ứng tiến độ tiếp nhận, xử lý và trả kết quả hồ sơ cho người dân. Vào một số thời gian cao điểm, các chi nhánh đã vận động đội ngũ cán bộ, công nhân viên chức, người lao động thực hiện tăng ca, làm thêm giờ, làm thêm cuối tuần để bảo đảm tiến độ công việc.

  Kết quả đáng khích lệ

  Phát biểu tại hội nghị tổng kết công tác ngành TN&MT tỉnh năm 2022 mới đây, ông Ngô Quang Sự, cho biết dù còn nhiều khó khăn, vướng mắc, nhưng nhìn chung những kết quả mà toàn ngành đạt được trong năm là đáng khích lệ. Theo đó, các phòng, ban và đơn vị trực thuộc đã thực hiện khá tròn vai nhiệm vụ chuyên môn, phối hợp. Sự chỉ đạo, điều hành sâu sát của lãnh đạo ngành, địa phương, công tác lập quy hoạch, quản lý nhà nước ngành TN&MT gồm 4 lĩnh vực: Đất đai, môi trường, tài nguyên nước, khoáng sản đã đạt được những kết quả tích cực. Trong đó, tiêu biểu nhất có thể kể đến là công tác bảo vệ môi trường được nâng tầm thành sự nghiệp có nhiều triển vọng.

  Ông Trần Thanh Quang, Chi Cục trưởng Chi cục Bảo vệ môi trường, Sở TN&MT, cho biết trong năm qua Sở TN&MT đã phối hợp các sở, ngành, địa phương tổ chức nhiều chương trình hành động, chung tay hưởng ứng các sự kiện môi trường trong nước và thế giới. Qua đó, nâng cao nhận thức, ý thức của cộng đồng doanh nghiệp, người dân trên địa bàn. Từng bước hình thành các nhà máy, xí nghiệp, khu dân cư văn minh, sạch đẹp.

  Trong năm qua, Sở TN&MT đã ra quân thực hiện thanh tra, kiểm tra đối với 1.682 đơn vị, xử lý vi phạm đối với 1.359 đơn vị, thu về cho ngân sách Nhà nước với số tiền 45,8 tỷ đồng. Đồng thời, tổ chức 331 buổi tiếp công dân tại sở và tham gia đầy đủ các buổi tiếp công dân của Ban Tiếp công dân tỉnh. Kết quả, đã giải quyết xong 128/133 đơn, đạt tỷ lệ 96,2%, số đơn thư, nội dung còn lại đang tiếp tục được giải quyết theo quy định.

  Với sự nỗ lực, phấn đấu của toàn ngành, nguồn thu phí, lệ phí của ngành TN&MT tỉnh trong năm 2022 đã đạt 144% so với dự toán. Trong đó, nguồn thu từ dịch vụ của các đơn vị sự nghiệp bình quân ước đạt 104%, giúp các đơn vị bảo đảm nguồn kinh phí để hoạt động. Tỷ lệ giải ngân kinh phí ngân sách Nhà nước trong năm cũng đạt 100% dự toán năm; kinh phí không tự chủ bao gồm quản lý nhà nước ước đạt 77%; kinh phí sự nghiệp môi trường ước đạt 93%; sự nghiệp kinh tế ước đạt 59% dự toán năm.

  Phát biểu trong chương trình ký biên bản ghi nhớ về việc hợp tác với Vùng kinh tế Kansai (Nhật Bản) lĩnh vực môi trường mới đây, ông Mai Hùng Dũng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, cho biết thời gian qua công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn đã đạt được những kết quả triển vọng. Tỉnh kỳ vọng thời gian tới các doanh nghiệp trong hệ sinh thái Vùng kinh tế Kansai với hệ thống dây chuyền, công nghệ hiện đại sẽ giúp tỉnh làm tốt hơn nữa sự nghiệp bảo vệ môi trường.

  Để thực hiện tốt hoạt động chuyển đổi số gắn liền chiến lược xây dựng chính quyền điện tử, Sở TN&MT đã thành lập Ban Chỉ đạo chuyển đổi số. Nhằm bảo đảm an toàn hệ thống thông tin ngành, sở đã triển khai hệ thống an ninh thông tin được giám sát 4 lớp theo cấp độ quy định; thực hiện sao lưu dữ liệu thường xuyên lên nền tảng điện toán đám mây (icloud) và hệ thống dự phòng vật lý cách xa hệ thống chính. Ngoài ra, trong năm ngành cũng đã thu thập được hơn 20.000 hồ sơ dữ liệu TN&MT. Đồng thời, đã thực hiện 665 hồ sơ cung cấp thông tin về khai thác và sử dụng dữ liệu TN&MT, sắp xếp 11.386 hồ sơ, biên mục được 11.380 hồ sơ đăng ký biến động đất đai.


  Nguồn: ĐÌNH THẮNG - https://baobinhduong.vn

   

  Chia sẻ: