Tỉnh Bình Dương tham gia Hội thảo triển khai tập huấn trực tuyến Luật bảo vệ môi trường năm 2020 và

Tỉnh Bình Dương tham gia Hội thảo triển khai tập huấn trực tuyến Luật bảo vệ môi trường năm 2020 và

Tỉnh Bình Dương tham gia Hội thảo triển khai tập huấn trực tuyến Luật bảo vệ môi trường năm 2020 và

Tỉnh Bình Dương tham gia Hội thảo triển khai tập huấn trực tuyến Luật bảo vệ môi trường năm 2020 và

  Tỉnh Bình Dương tham gia Hội thảo triển khai tập huấn trực tuyến Luật bảo vệ môi trường năm 2020 và các văn bản hướng dẫn Luật cho các tỉnh, thành phía Nam do Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức.

       Ngày 31 tháng 3 năm 2022, tại Hà Nội, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức Hội thảo trực tuyến Tập huấn các quy định, chính sách của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 và các quy định chi tiết thi hành cho các tỉnh, thành phố khu vực phía Nam.

  Quang cảnh hội thảo Tại điểm cầu Trung ương

       Tham dự tại điểm cầu tỉnh Bình Dương có ông Trần Thanh Quang – Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ môi trường, cùng đại diện Lãnh đạo và cán bộ phụ trách môi trường của Ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Bình Dương, Ủy ban nhân dân 9 huyện, thị xã, thành phố và các phòng chuyên môn thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường (Chi cục Bảo vệ môi trường, Thanh tra Sở, Quỹ Bảo vệ môi trường, Trung tâm Quan trắc - Kỹ thuật Tài nguyên Môi trường tỉnh Bình Dương).

  Quang cảnh hội thảo Tại điểm cầu tỉnh Bình Dương

       Sau 1 ngày Hội thảo, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã triển khai các nội dung của Luật Bảo vệ môi trường, Nghị định số 08/2022/NĐ-CP của Chính phủ ngày 10 tháng 01 năm 2022 và Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10 tháng 01 năm 2022 và tập trung sâu vào 5 nhóm chuyên đề gồm: Phân loại dự án đầu tư theo tiêu chí môi trường; đánh giá tác động môi trường; Giấy phép môi trường, đăng ký môi trường; Quản lý chất thải rắn sinh hoạt và một số quy định khác về quản lý chất thải; Phân vùng môi trường cùng nội dung bảo vệ môi trường trong quy hoạch tỉnh và Thanh tra, kiểm tra về bảo vệ môi trường; Bảo vệ môi trường di sản thiên nhiên.

  Nội dung chương trình Tập huấn

        Hội thảo diễn ra hết sức nghiêm túc và tích cực thông qua các hoạt động thảo luận, giải đáp các thắc mắc xoay quanh các điểm mới của Luật Bảo vệ Môi trường và khó khăn, vướng mắc trong công tác quản lý môi trường tại tỉnh Bình Dương nói riêng và các địa phương của các tỉnh phía Nam nói chung như: Tiêu chí về môi trường để phân loại dự án đầu tư, việc thực hiện đánh giá tác động môi trường, đối tượng phải có giấy phép môi trường, thẩm quyền cấp giấy phép môi trường, vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải của dự án đầu tư sau khi được cấp giấy phép môi trường, quản lý chất thải rắn công nghiệp, báo cáo công tác bảo vệ
  môi trường, quan trắc nước thải, khí thải tự động...

  Thảo luận, giải đáp giữa Bộ Tài nguyên Môi trường và các tỉnh, thành phố
  khu vực phía Nam

  Về phía Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở cũng xây dựng và ban hành kế hoạch tổ chức triển khai Hội nghị tập huấn Luật Bảo vệ môi trường năm 2020, Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ và Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Sau Hội thảo của Bộ Tài nguyên và Môi trường, dự kiến trong quý II năm 2022, Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ tiến hành triển khai tập huấn cho cán bộ làm công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường tại địa phương và các doanh nghiệp đang hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh Bình Dương theo đúng kế hoạch đã ban hành nhằm phổ biến đầy đủ, sâu rộng các quy định pháp luật về môi trường đến các tổ chức, công dân trên địa bàn tỉnh biết và thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường theo quy định.m

  Nguồn Chi cục Bảo vệ Môi trường

   

  Chia sẻ: