THỰC HIỆN THẮNG LỢI NQ CỦA BỘ CHÍNH TRỊ ĐỂ ĐÔNG NAM BỘ LUÔN LÀ ĐẦU TÀU, ĐỘNG LỰC PHÁT TRIỂN MẠNH MẼ

THỰC HIỆN THẮNG LỢI NQ CỦA BỘ CHÍNH TRỊ ĐỂ ĐÔNG NAM BỘ LUÔN LÀ ĐẦU TÀU, ĐỘNG LỰC PHÁT TRIỂN MẠNH MẼ

THỰC HIỆN THẮNG LỢI NQ CỦA BỘ CHÍNH TRỊ ĐỂ ĐÔNG NAM BỘ LUÔN LÀ ĐẦU TÀU, ĐỘNG LỰC PHÁT TRIỂN MẠNH MẼ

THỰC HIỆN THẮNG LỢI NQ CỦA BỘ CHÍNH TRỊ ĐỂ ĐÔNG NAM BỘ LUÔN LÀ ĐẦU TÀU, ĐỘNG LỰC PHÁT TRIỂN MẠNH MẼ

  TỔNG BÍ THƯ NGUYỄN PHÚ TRỌNG: QUYẾT TÂM THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT CỦA BỘ CHÍNH TRỊ ĐỂ ĐÔNG NAM BỘ LUÔN LÀ ĐẦU TÀU, ĐỘNG LỰC PHÁT TRIỂN MẠNH MẼ NHẤT CỦA CẢ NƯỚC

  Sáng 23/10, chủ trì và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị toàn quốc quán triệt và triển khai Nghị quyết số 24-NQ/TW của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Đông Nam Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh mục tiêu, yêu cầu cũng là quyết tâm tạo bước chuyển biến mới, có tính đột phá trong việc phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng - an ninh ở vùng Đông Nam Bộ để Đông Nam Bộ luôn luôn là đầu tàu và động lực phát triển mạnh mẽ nhất của cả nước.

  TỔNG BÍ THƯ NGUYỄN PHÚ TRỌNG CHỦ TRÌ HỘI NGHỊ QUÁN TRIỆT VÀ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 24-NQ/TW CỦA BỘ CHÍNH TRỊ VỀ PHÁT TRIỂN VÙNG ĐÔNG NAM BỘ

  QUÁN TRIỆT, TRIỂN KHAI NGHỊ QUYẾT SỐ 24-NQ/TW: VÙNG ĐÔNG NAM BỘ CÓ VAI TRÒ, VỊ TRÍ CHIẾN LƯỢC ĐẶC BIỆT QUAN TRỌNG CỦA CẢ NƯỚC

  Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu chính

  Đồng tâm, nhất trí, đoàn kết, sáng tạo hiện thực hóa Nghị quyết của Bộ Chính trị vì sự phát triển của vùng và của cả nước

  Hội nghị đã nghe Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái đã báo cáo những nội dung chủ yếu của Nghị quyết và dự thảo Chương trình hành động của Ban cán sự Đảng Chính phủ triển khai Nghị quyết; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải thay mặt Đảng đoàn Quốc hội báo cáo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết và đại diện các Ban, Bộ, ngành ở Trung ương và đại diện lãnh đạo các tỉnh, thành phố trong khu vực trình bày các tham luận.

  Phát biểu kết luận Hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho biết, tiếp nối 3 hội nghị toàn quốc quán triệt triển khai thực hiện Nghị quyết mới của Bộ Chính trị khóa XIII về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh ở các vùng Nam Bộ, vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ và vùng Tây Nguyên đã được tổ chức rất thành công, Bộ Chính trị tiếp tục tổ chức Hội nghị toàn quốc trực tiếp kết hợp trực tuyến để phổ biến, quán triệt những nội dung cơ bản của Nghị quyết số 24-NQ/TW về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Đông Nam Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 vừa được Bộ Chính trị ban hành ngày 07/10/2022. Hội nghị nhằm quán triệt sâu rộng trong toàn hệ thống chính trị và cả nước đặc biệt là vùng Đông Nam Bộ tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta để triển khai thực hiện thật tốt Nghị quyết quan trọng này, Tổng Bí thư nêu rõ.

  Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu kết luận Hội nghị

  Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho biết thêm, cùng với các hội nghị nhằm cụ thể hóa, triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII theo ngành dọc như về kinh tế, chính trị, văn hóa, đối ngoại, phòng chống tham nhũng, học tập, làm theo tấm gương, tư tưởng, đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh…trong thời gian tới sẽ tiếp tục tổ chức thêm 2 hội nghị toàn quốc nhằm phổ biến, quán triệt Nghị quyết của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển cho 2 vùng là vùng Đồng bằng sông Hồng và vùng Duyên hải miền Trung, phấn đấu hoàn thành trong năm 2022.

  Tổng Bí thư ghi nhận sự có mặt đông đủ của các đồng chí Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương, lãnh đạo chủ chốt các Ban, Bộ, ngành trung ương và toàn bộ 6 tỉnh/thành phố trong vùng đã thể hiện tinh thần nghiêm túc, ý chí và quyết tâm cao trong đổi mới xây dựng và ban hành Nghị quyết của Bộ Chính trị về phát triển vùng – vấn đề có ý nghĩa chiến lược đối với từng vùng và với cả nước.

  Tổng Bí thư nêu rõ tinh thần “tiền hộ hậu ủng, nhất hô bá ứng, trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt”, có vậy mới thành công được, phát triển được, đặc biệt là phải có sự phối hợp, chỉ đạo của trung ương đối với các địa phương, sự phối hợp giữa các địa phương với nhau mới có thể tạo được sức mạnh tổng hợp. Tổng Bí thư mong muốn các đại biểu tại Hội nghị tập trung nghiên cứu, tiếp thu sâu sắc và tổ chức thực hiện thật tốt Nghị quyết quan trọng này của Bộ Chính trị, đáp ứng đầy đủ mục đích, yêu cầu đã đề ra, cố gắng tránh tình trạng lâu nay vẫn nói giễu trong thực hiện nghị quyết “rằng hay thì thật là hay, xem ra thực hiện còn gay trăm bề”. Tổng Bí thư nhấn mạnh lần này phải quyết tâm khắc phục tình trạng nghị quyết nói hay nhưng không đi vào cuộc sống; theo đó nghị quyết nói hay thì làm càng phải hay hơn, sáng tạo, biến thành hiện thực sinh động, tạo ra của cải vật chất, toàn Đảng, toàn dân càng đồng tâm, nhất trí, đoàn kết, thống nhất với nhau thế mới là thành công của Nghị quyết.

  Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu chính

  Ghi nhận các báo cáo, tham luận tại Hội nghị đã làm phong phú thêm, sâu sắc hơn một số vấn đề cụ thể thiết thực; đồng thời để giúp hiểu rõ hơn, sâu hơn nội dung của Nghị quyết số 24-NQ/TW của Bộ Chính trị, trong phát biểu kết luận hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã phân tích, nhấn mạnh tập trung trả lời 3 câu hỏi: Một là, vì sao vào lúc này, Bộ Chính trị lại phải bàn và ra Nghị quyết về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Đông Nam Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Hai là, những ý tưởng mới, tinh thần mới, nội dung mới của Nghị quyết lần này là gì. Ba là, chúng ta cần làm gì và làm như thế nào để thực hiện có kết quả và biến Nghị quyết thành hiện thực sinh động.

  Nhìn về tương lai, phấn đấu khai thác hết tiềm lực, lợi thế để Đông Nam Bộ phát triển mạnh hơn nữa, giàu hơn nữa

  Trả lời câu hỏi thứ nhất: vì sao vào lúc này, Bộ Chính trị lại phải bàn và ra Nghị quyết về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Đông Nam Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng làm rõ vùng Đông Nam Bộ là vùng có vị trí đặc biệt quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh và đối ngoại của đất nước. Với những lợi thế và tiềm năng vượt trội vùng luôn là trung tâm đổi mới năng động, sáng tạo hàng đầu của cả nước, là đầu tàu kinh tế, trung tâm phát triển công nghiệp, du lịch, dịch vụ lớn nhất cả nước với hạt nhân là đô thị đặc biệt Thành phố Hồ Chí Minh rực rỡ tên vàng.

  Để phát huy vai trò đặc biệt quan trọng của vùng, ngày 29/8/2005, Bộ Chính trị khóa IX đã ban hành Nghị quyết số 53-NQ/TW; ngày 02/8/2012, Bộ Chính trị khóa XI đã ban hành Kết luận số 27-KL/TW về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng an ninh vùng Đông Nam Bộ và vùng kinh tế trọng điểm phía Nam đến năm 2010 và thời kì 2011-2020. Nhắc lại các mục tiêu đã đề ra tại các Nghị quyết này, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho biết sau 17 năm thực hiện Nghị quyết và Kết luận của Bộ Chính trị khóa IX và khóa XI, các cấp ủy Đảng, chính quyền và Nhân dân trong vùng đã đoàn kết, sáng tạo, vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, liên tục phấn đấu đạt được nhiều thành tựu quan trọng. Nổi bật nhất là vào năm 2020, quy mô tổng sản phẩm toàn vùng (GRDP) theo giá hiện hành gấp 4,9 lần so với năm 2005 và 2,6 lần so với năm 2010, vượt mục tiêu đề ra; đóng góp 32% tổng sản phẩm quốc nội (GDP), 44,7% tổng thu ngân sách nhà nước. GRDP bình quân đầu người năm 2020 cao nhất cả nước; thu hút FDI nhiều nhất cả nước; tỷ lệ hộ nghèo thấp nhất cả nước…

  Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phân tích làm rõ một số nội dung của Nghị quyết số 24-NQ/TW của Bộ Chính trị

  Bên cạnh đó, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng chỉ rõ kinh tế - xã hội của vùng còn nhiều tồn tại, hạn chế và khó khăn, thách thức lớn. Đó là phát triển chưa tương xứng với tiềm năng lợi thế. Một số chỉ tiêu quan trọng chỉ ra chưa đạt được. Tốc độ tăng trưởng kinh tế vùng có xu hướng chậm lại, đóng góp vào tổng thu ngân sách giảm, tốc độ tăng năng suất lao động thấp, triển khai thực hiện quy hoạch còn chậm, mạng lưới kết cấu hạ tầng vùng, liên vùng còn thiếu và yếu, chưa đồng bộ là điểm nghẽn cản trở sự phát triển…

  Trong khi đó, Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã đề ra chiến lược phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; đồng thời định hướng phát triển vùng theo hướng khai thác tốt hơn và phát huy tốt nhất các lợi thế của mỗi vùng, tăng cường tính liên kết nội vùng và liên vùng để tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu, tạo ra không gian phát triển mới. Trong bối cảnh tình hình thế giới và trong nước, cũng như vùng Đông Nam Bộ có nhiều thời cơ thuận lợi nhưng cũng có những khó khăn, thách thức đan xen.

  Tình hình trên đặt ra yêu cầu phải khẩn trương nghiêm túc tiến hành việc tổng kết thực hiện Nghị quyết số 53-NQ/TW, Kết luận số 27-KL/TW và nghiên cứu xây dựng ban hành Nghị quyết mới góp phần tạo ra sự chuyển biến có tính đột phá trong công cuộc đổi mới, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh ở vùng Đông Nam Bộ trong giai đoạn phát triển mới. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định, đây là việc là hết sức có ý nghĩa đối với miền Đông gian lao mà anh dũng, luôn luôn là đầu tàu phát triển của cả nước trong suốt hơn 35 đổi mới vừa qua cũng như đối với miền Nam thành đồng của Tổ quốc.

  Các đại biểu tham dự Hội nghị trực tuyến quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW của Bộ Chính trị tại điểm cầu Nhà Quốc hội

  Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chia sẻ qua đánh giá, tổng kết nhận thấy những kết quả đạt được “nghe sướng tai, nhìn sướng mắt, vào chứng kiến thấy thật phấn khởi” nhưng nhìn về tương lai, nhìn vào tiềm lực thì thấy còn chưa khai thác hết và mong muốn phát triển mạnh hơn nữa, đã tốt rồi phải tốt hơn nữa, đã mạnh rồi phải mạnh hơn nữa, đã giàu rồi phải giàu hơn nữa, không bằng lòng với chính mình.

  Trở thành một hình mẫu tiêu biểu, hiệu quả cao trong hợp tác liên kết vùng

  Trả lời câu hỏi thứ hai, những ý tưởng mới, tinh thần mới, nội dung mới của Nghị quyết lần này là gì, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ 3 điểm đáng chú ý về quan điểm, nhận thức và tư tưởng chỉ đạo; về mục tiêu và tầm nhìn; về nhiệm vụ và giải pháp.

  Về quan điểm, nhận thức và tư tưởng chỉ đạo, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu rõ, Nghị quyết lần này của Bộ Chính trị đã quán triệt Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, kế thừa, bổ sung và phát triển các quan điểm của Nghị quyết 53-NQ/TW thành những quan điểm chỉ đạo mới, phù hợp với bối cảnh tình hình mới với nhiều nội dung thể hiện rõ tinh thần đổi mới, thể hiện ý chí rất cao của Đảng quyết tâm tạo ra sự chuyển biến mạnh mẽ có tính đột phá trong việc phát triển vùng Đông Nam Bộ.

  Để tạo được sự chuyển biến có tính đột phá đó trong việc phát huy tốt hơn nữa tiềm năng lợi thế của vùng, khắc phục triệt để hạn chế, yếu kém thời gian qua, Nghị quyết lần này tiếp tục khẳng định vị trí chiến lược và vai trò đặc biệt quan trọng của vùng về chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội, quốc phòng, an ninh và đối ngoại. Tổng Bí thư nhấn mạnh, cần phải đổi mới tư duy, phát huy sự năng động, sáng tạo của các địa phương để Đông Nam Bộ phải trở thành một hình mẫu tiêu biểu, hiệu quả cao trong hợp tác liên kết vùng.

  Toàn cảnh hội nghị

  Về mục tiêu và tầm nhìn của Nghị quyết 24-NQ/TW, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho biết, có thể xem đây là nội dung hoàn toàn mới, bởi Nghị quyết lần này của Bộ Chính trị đã xác định rất rõ mục tiêu tổng quát và chỉ tiêu cụ thể phấn đấu đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

  Trong đó, phấn đấu đến năm 2030, Đông Nam Bộ trở thành vùng phát triển năng động, có tốc độ tăng trưởng kinh tế cao, động lực tăng trưởng lớn nhất cả nước, là trung tâm khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, công nghiệp công nghệ cao, logistic, trung tâm tài chính quốc tế có tính cạnh tranh cao trong khu vực, đi đầu trong đổi mới mô hình tăng trưởng, chuyển đổi số, xây dựng chính quyền số, kinh tế số, xã hội số, phát triển nhanh hệ thống đô thị thông minh và hiện đại; các lĩnh vực văn hóa, y tế, giáo dục phải phát triển đi đầu cả nước…

  Tầm nhìn đến năm 2045, Đông Nam Bộ phải trở thành vùng phát triển có tiềm lực kinh tế mạnh, cơ cấu kinh tế hiện đại, trung tâm khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, công nghiệp công nghệ cao, logistic, trung tâm tài chính quốc tế thuộc nhóm đầu của khu vực và thế giới; có trình độ y tế, giáo dục thuộc nhóm đầu Đông Nam Á.

  Về nhiệm vụ, giải pháp, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho biết, Nghị quyết lần này cũng đã đề ra nhóm nhiệm vụ và giải pháp khá đầy đủ, đồng bộ và mới mẻ, đáp ứng yêu cầu của giai đoạn phát triển mới. Bao gồm các nhóm nhiệm vụ giải pháp về phát triển nhanh bền vững, tạo bước đột phá trong kinh tế vùng, tập trung hoàn thiện thể chế, chính sách phát triển đẩy mạnh liên kết vùng, phát triển khoa học, công nghệ đổi mới sáng tạo, phát triển nguồn nhân lực và hoàn thiện kết cấu hạ tầng đô thị; phát triển văn hóa, xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân; bảo đảm vững chắc quốc phòng, an ninh; xây dựng, chỉnh đốn Đảng, hệ thống chính trị.

  Nhận thức đúng, quyết tâm cao, khơi dậy khát vọng vươn lên, đổi mới tư duy, cụ thể hóa hành động

  Trả lời câu hỏi thứ ba, cần phải làm gì và làm như thế nào để thực hiện có kết quả và biến Nghị quyết thành hiện thực sinh động, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề nghị phải đặc biệt chú ý đến các vấn đề:

  Một là, phải nhận thức đầy đủ và sâu sắc hơn nữa mục đích, ý nghĩa, yêu cầu, nội dung của Nghị quyết lần này của Bộ Chính trị; nắm thật vững quan điểm, tư tưởng chỉ đạo, những công việc phải làm. Trên cơ sở đó có sự thống nhất cao về ý chí, quyết tâm của cả nước, toàn vùng, từng địa phương trong vùng, của các cấp các ngành từ Trung ương đến địa phương, phải xác định rõ đây là trách nhiệm của toàn hệ thống chính trị chứ không chỉ là nhiệm vụ riêng của vùng và các địa phương trong vùng. Đồng thời, phải nhận thức thật đúng, giải quyết thật tốt mối quan hệ giữa phát triển vùng và phát triển chung của cả nước; “cả nước vì vùng và vùng vì cả nước”, Tổng Bí thư nhấn mạnh.

  Hai là, phải khơi dậy và phát huy mạnh mẽ hơn nữa truyền thống cách mạng, tinh thần yêu nước, đổi mới, năng động, sáng tạo; ý chí, quyết tâm và khát vọng vươn lên của cán bộ, đảng viên và Nhân dân các địa phương trong vùng; quyết vượt lên chính mình, khắc phục tư tưởng tự mãn, bằng lòng với những gì đã làm, đã đạt được; trái lại, phải nhận thức đúng đắn và đầy đủ hơn nữa về vai trò, vị trí và tầm quan trọng đặc biệt của vùng - động lực phát triển lớn nhất, đầu tầu kinh tế mạnh mẽ nhất cả nước ở tất cả các cấp uỷ, chính quyền và Nhân dân trong vùng; xác định rõ tiềm năng, lợi thế và những khó khăn, thách thức, điểm nghẽn đối với phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh ở vùng có vai trò đặc biệt quan trọng để đề ra các chính sách, biện pháp cụ thể, sát hợp, có tính khả thi cao, tạo sự chuyển biến có tính đột phá trong phát triển vùng.

  Tổng Bí thư mong đợi và tin tưởng cấp ủy, chính quyền và Nhân dân các tỉnh trong vùng Đông Nam Bộ cùng cả nước phấn đấu mạnh mẽ, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Bộ Chính trị

  Ba là, trên cơ sở đổi mới về tư duy và nhận thức, Tổng Bí thư yêu cầu, phải đẩy mạnh việc xây dựng, hoàn thiện thể chế, chính sách phát triển vùng. Đổi mới tư duy, tầm nhìn, phát huy sự năng động, sáng tạo trong chỉ đạo, điều hành phát triển của từng địa phương, lấy khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và nguồn nhân lực chất lượng cao làm động lực phát triển của vùng. Huy động tối đa nguồn lực cho phát triển của vùng, trong đó xác định lấy nội lực là cơ bản, chiến lược, lâu dài, quyết định; kết hợp hài hoà với ngoại lực là quan trọng, đột phá.

  Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề nghị Chính phủ và các cơ quan ở Trung ương cần tăng cường phối hợp với các địa phương trong vùng, khẩn trương xây dựng, hoàn thiện, ban hành và triển khai thực hiện luật pháp, chính sách ưu tiên, có tính đặc thù cho sự phát triển vùng; tổ chức thực hiện thật tốt Quy hoạch phát triển vùng giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045 theo hướng xanh, bền vững và toàn diện; phù hợp với Quy hoạch tổng thể quốc gia.

  Tổng Bí thư đề nghị, tăng cường, nâng cao, làm tốt hơn nữa công tác xây dựng bộ máy tổ chức và cán bộ; nâng cao năng lực và chất lượng lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng; hiệu lực, hiệu quả quản lý của các cấp chính quyền; tăng cường đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ. Thực hiện nghiêm Kết luận của Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị thực sự trong sạch, vững mạnh gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị. Kiên trì, kiên quyết đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng; hiệu lực, hiệu quả quản lý của các cấp chính quyền. Xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thật sự có bản lĩnh chính trị vững vàng, tiên phong, gương mẫu về đạo đức và lối sống. Thực hiện nghiêm các chủ trương về đổi mới, sắp xếp tổ chức, bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, liêm chính, trong sạch. Giáo dục, bồi dưỡng, nâng cao đạo đức cách mạng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là thế hệ trẻ.

   

  Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường dự hội nghị từ điểm cầu Nhà Quốc hội

  Tổng Bí thư đề nghị ngay sau Hội nghị này, căn cứ vào Nghị quyết và Kế hoạch của Bộ Chính trị; sự chỉ đạo, hướng dẫn của các Ban đảng Trung ương, các cấp ủy, tổ chức đảng và các cơ quan ở Trung ương, cũng như các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị trong toàn hệ thống chính trị của các địa phương trong vùng cần khẩn trương xây dựng kế hoạch hành động, chương trình học tập, quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết gắn với tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các tỉnh. Ban Cán sự đảng Chính phủ cần ráo riết chỉ đạo, khẩn trương xây dựng, ban hành Chương trình hành động triển khai thực hiện Nghị quyết, giao nhiệm vụ cụ thể cho các bộ, ngành ở Trung ương và các địa phương trong vùng. Chương trình hành động phải bám sát các quan điểm, tư tưởng chỉ đạo và nội dung của Nghị quyết, bảo đảm phù hợp với từng địa phương trong vùng và tiểu vùng. Các ban, bộ, ngành Trung ương và các địa phương trong vùng cần cụ thể hoá Nghị quyết và Chương trình hành động của Chính phủ thành các cơ chế, chính sách, kế hoạch, đề án, dự án và nguồn lực cụ thể, có tính khả thi cao, để thực hiện cho bằng được.

  Tổng Bí thư mong đợi và tin tưởng rằng cấp ủy, chính quyền và Nhân dân các tỉnh trong vùng Đông Nam Bộ nhất định sẽ phát huy mạnh mẽ hơn nữa kinh nghiệm đổi mới, truyền thống cách mạng, anh hùng vẻ vang và phẩm chất cao quý, rất tốt đẹp, năng động, sáng tạo, nghĩa tình của người miền Đông; cùng với các ban, bộ, ngành Trung ương và cấp ủy, chính quyền các cấp trong cả nước, nỗ lực phấn đấu mạnh mẽ hơn nữa, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Bộ Chính trị lần này, tạo bước chuyển biến mới, có tính đột phá trong việc phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng - an ninh ở vùng Đông Nam Bộ theo tinh thần "cả nước vì vùng Đông Nam Bộ; và vùng Đông Nam Bộ quyết vươn lên cùng với cả nước và vì cả nước"; luôn luôn là đầu tàu và động lực phát triển mạnh mẽ nhất của cả nước, có nhiều đóng góp to lớn hơn nữa cho sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN muôn vàn yêu quý của chúng ta./.

  Nguồn: Bảo Yến - Phạm Thắng - Trọng Quỳnh

   

  Chia sẻ: