TẬP HUẤN VỀ BẢO TRÌ, BẢO DƯỠNG, KHẮC PHỤC LỖI, KIỂM TRA VÀ HIỆU CHUẨN MÁY MÓC, THIẾT BỊ CỦA HỆ THỐNG

TẬP HUẤN VỀ BẢO TRÌ, BẢO DƯỠNG, KHẮC PHỤC LỖI, KIỂM TRA VÀ HIỆU CHUẨN MÁY MÓC, THIẾT BỊ CỦA HỆ THỐNG

TẬP HUẤN VỀ BẢO TRÌ, BẢO DƯỠNG, KHẮC PHỤC LỖI, KIỂM TRA VÀ HIỆU CHUẨN MÁY MÓC, THIẾT BỊ CỦA HỆ THỐNG

TẬP HUẤN VỀ BẢO TRÌ, BẢO DƯỠNG, KHẮC PHỤC LỖI, KIỂM TRA VÀ HIỆU CHUẨN MÁY MÓC, THIẾT BỊ CỦA HỆ THỐNG

  Ngày 08/06/2023, Trung Tâm Quan Trắc – Kỹ Thuật Tài Nguyên Và Môi Trường tỉnh Bình Dương đã tổ chức Hội nghị “Hướng dẫn về bảo trì, bảo dưỡng, khắc phục lỗi, kiểm tra và hiệu chuẩn máy móc, thiết bị của hệ thống quan trắc nước thải tự động, liên tục trên địa bàn tỉnh bình dương và triển khai một số quy định của luật bảo vệ môi trường

  Nhằm hỗ trợ, hướng dẫn các doanh nghiệp trong công tác vận hành, quản lý các trạm quan trắc nước thải tự động, liên tục để hệ thống được vận hành ổn định và dữ liệu quan trắc truyền về Trung tâm điều hành được liên tục, không bị gián đoạn, tránh các sai sót, vi phạm quy định pháp luật trong lĩnh vực này, Trung tâm Quan trắc – Kỹ thuật Tài nguyên và môi trường tổ chức Hội nghị hướng dẫn các nội dung về bảo trì, bảo dưỡng, khắc phục lỗi, kiểm tra và hiệu chuẩn máy móc, thiết bị của hệ thống quan trắc nước thải tự động, đồng thời triển khai một số quy định liên quan về ĐTM, cấp Giấy phép môi trường, vận hành thử nghiệm của Luật Bảo vệ môi trường.

  Tham dự hội nghị có bà Nguyễn Trình Cao Sơn - Phó giám đốc Trung tâm, ông Trần Dung Quốc – Trưởng phòng Quan trắc Tự động và Dữ liệu và đại diện của hơn 80 doanh nghiệp đã lắp đặt thiết bị quan trắc nước thải tự động, liên tục trên địa bàn tỉnh.

  Trung tâm cũng đã tiếp nhận và giải đáp nhiều ý kiến thắc mắc của doanh nghiệp trong công tác vận hành, quản lý các trạm quan trắc nước thải tự động, liên tục cũng như những quy định về lập hồ sơ ĐTM, Giấy phép môi trường, vận hành thử nghiệm,…..

  Dưới đây là một số hình ảnh về hội nghị:

   

   

  Chia sẻ: