Tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường để ứng phó với biến đổi khí hậu

Tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường để ứng phó với biến đổi khí hậu

Tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường để ứng phó với biến đổi khí hậu

Tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường để ứng phó với biến đổi khí hậu

  (TN&MT) - Nhằm quản lý khai thác tài nguyên, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu; triển khai và thực hiện Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững; ngăn ngừa và xử lý các cơ sở gây ô nhiễm môi trường; khắc phục hậu quả thiên tai, hạn hán.

   

  Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành chỉ thị số 23/CT-UBND yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021.

  Mục tiêu chủ yếu, phấn đấu tốc độ tăng trưởng GRDP năm 2021 của tỉnh đạt từ 9,5% trở lên. Các ngành, địa phương, đơn vị căn cứ tình hình thực tế để xác định các chỉ tiêu của ngành, địa phương mình, bảo đảm phù hợp với mục tiêu của tỉnh và định hướng mục tiêu phấn đấu các chỉ tiêu chủ yếu đối với các huyện, thị xã, thành phố theo chỉ đạo của UBND tỉnh.

  UBND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu các đơn vị liên quản lý, khai thác, sử dụng hiệu quả, bền vững tài nguyên thiên nhiên trong năm 2021

  Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu các đơn vị liên quan cần tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp khôi phục và phát triển sản xuất kinh doanh; tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thu hút tối đa và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực cho đầu tư phát triển, tạo đột phá về hệ thống kết cấu hạ tầng. Tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường, chủ động phòng, chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu. Bảo đảm vững chắc quốc phòng - an ninh, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội.

  Thực hiện rà soát, điều chỉnh cơ cấu 3 loại rừng; từng bước giảm dần diện tích các cây lâm nghiệp hiệu quả thấp để sản xuất các loại cây lâm nghiệp có giá trị kinh tế cao. Phát triển các vùng nuôi trồng thủy sản phù hợp với lợi thế so sánh của từng địa phương; đẩy mạnh khai thác thủy sản xa bờ gắn với bảo vệ chủ quyền biển, đảo; tổ chức tốt dịch vụ hậu cần nghề cá. Tiếp tục xây dựng nông thôn mới toàn diện, bền vững, góp phần nâng cao chất lượng, môi trường sống nông thôn.

  Thanh Hóa sẽ tập trung đầu tư một số công trình giao thông, thủy lợi trọng điểm, có tác động lan tỏa, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội

  Đồng thời đẩy mạnh xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội theo hướng đồng bộ, hiện đại; trong đó, tập trung đầu tư một số công trình giao thông, thủy lợi trọng điểm, có tác động lan tỏa, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, như: tuyến đường bộ cao tốc Bắc Nam và tuyến đường bộ ven biển đoạn qua tỉnh Thanh Hóa; đường nối thành phố Thanh Hóa với Cảng hàng không Thọ Xuân...; hệ thống thủy lợi sông Lèn, Tiêu úng vùng III huyện Nông Cống...; đồng thời, chuẩn bị các điều kiện cần thiết để sớm triển khai thực hiện các dự án như: tuyến đường vành đai 3 nhánh Đông đoạn từ huyện Hoằng Hóa đến huyện Quảng Xương; tuyến nối thành phố Thanh Hóa với các huyện phía Tây Thanh Hóa. Tập trung phát triển đô thị theo quy hoạch, hướng tới phát triển đô thị xanh và thông minh. Thực hiện tốt chính sách phát triển nhà ở và nhà ở xã hội, đáp ứng nhu cầu của người thu nhập thấp, nhà ở cho công nhân tại KKT Nghi Sơn và các KCN

  Bên cạnh đó, quản lý, khai thác, sử dụng hiệu quả, bền vững tài nguyên thiên nhiên; tăng cường bảo vệ môi trường tại các khu vực có nguy cơ cao như: KKT, các KCN, CCN, làng nghề. Nâng cao năng lực dự báo, cảnh báo sớm thiên tai; chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.

  Dự toán thu tiền sử dụng đất, tiền thuê mặt đất, mặt nước, thu sắp xếp lại, xử lý tài sản công (trong đó có thu từ xử lý nhà, đất) sau khi trừ chi phí liên quan, số còn lại nộp vào ngân sách nhà nước theo quy định. Về dự toán chi ngân sách đối với nguồn thu tiền sử dụng đất, tiền thuê mặt đất, mặt nước, thu sắp xếp lại, xử lý tài sản công (trong đó có thu từ xử lý nhà, đất): căn cứ dự toán thu tiền sử dụng đất, lập phương án phân bổ theo quy định hiện hành của pháp luật, trong đó ưu tiên bố trí cho các dự án hạ tầng trọng điểm của tỉnh.

  baotainguyenmoitruong.vn

   

  Chia sẻ: