Tăng cường kiểm soát chất lượng hệ thống quan trắc tự động

Tăng cường kiểm soát chất lượng hệ thống quan trắc tự động

Tăng cường kiểm soát chất lượng hệ thống quan trắc tự động

Tăng cường kiểm soát chất lượng hệ thống quan trắc tự động

  Hiện nay, hệ thống quan trắc tự động được nhiều doanh nghiệp (DN) ứng dụng thành công để thực hiện báo cáo quan trắc môi trường. Trước sự phát triển nhanh chóng của các hệ thống quan trắc tự động đã đặt ra yêu cầu về quản lý, kiểm soát chất lượng. Thời gian qua, Trung tâm Quan trắc kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường tỉnh (trung tâm) chú trọng đẩy mạnh hoạt động kiểm định, hiệu chuẩn (KĐHC) thiết bị quan trắc nhằm bảo đảm độ chính xác, tin cậy của dữ liệu quan trắc.

  Cán bộ, nhân viên trung tâm thực hiện kiểm định hiệu chuẩn các thiết bị đo PH, COD, TSS, màu, Amoni trạm quan trắc nước thải tự động tại Công ty TNHH Xưởng Giấy Chánh Dương

  Hiệu quả hoạt động

  Tại Bình Dương, hệ thống quan trắc tự động nước thải được xây dựng và đưa vào vận hành từ năm 2011, đến nay có 108 trạm quan trắc nước thải tự động đã được lắp đặt và đi vào hoạt động. Theo Thông tư số 10/2021/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định kỹ thuật quan trắc môi trường và quản lý thông tin, dữ liệu quan trắc chất lượng môi trường yêu cầu thiết bị quan trắc tự động phải được KĐHC theo quy định của pháp luật hiện hành về đo lường, kiểm tra định kỳ tối thiểu 1 tháng/1 lần.

  Công ty TNHH Xưởng Giấy Chánh Dương, phường Mỹ Phước, TX.Bến Cát hoạt động với ngành nghề sản xuất các loại giấy bao bì carton cao cấp, công suất hiện tại 550 ngàn tấn/năm. Công ty đã xây dựng hệ thống xử lý nước thải với công suất 20.000m3/ngày; hệ thống xử lý khí thải lò hơi, công suất 300 tấn hơi/giờ; hệ thống xử lý khí thải lò đốt, công suất 35 tấn hơi/giờ. Ngoài ra, công ty đã lắp đặt hệ thống quan trắc nước thải tự động gồm thiết bị đo 8 thông số (lưu lượng nước thải đầu vào, lưu lượng nước thải đầu ra, nhiệt độ, pH, COD, TSS, Amoni và độ màu), 1 camera thân tại mương quan trắc, 1 camera xoay để quan sát các hạng mục công trình xử lý nước thải, tủ lấy mẫu tự động, 2 hệ thống quan trắc khí thải tự động...

  Bà Đỗ Thị Hân, Giám đốc Nhân sự - Hành chính của công ty, cho biết mục đích của việc lắp đặt hệ thống quan trắc nước thải tự động giúp công ty giám sát chặt chẽ công tác vận hành hệ thống xử lý nước thải tại mọi thời điểm và có biện pháp giải quyết phù hợp khi có dấu hiệu bất thường xảy ra. Để bảo đảm quá trình vận hành đúng quy định và bảo đảm độ chính xác của các thiết bị quan trắc, trong thời gian qua công ty đã ký hợp đồng với Trung tâm Quan trắc kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường Bình Dương thực hiện KĐHC các loại thiết bị quan trắc nước thải, khí thải tự động. Việc tiến hành KĐHC phương tiện đo nhằm bảo đảm độ tin cậy, chính xác của phương tiện đo và là điều kiện cần thiết để bảo đảm việc thực hiện các quy định của pháp luật về đo lường, phục vụ thiết thực và có hiệu quả cho hoạt động sản xuất, kinh doanh.

  Ông Mai Văn Hoàng, Kiểm định viên trung tâm, chia sẻ quy trình KĐHC được thực hiện theo đúng các văn bản kỹ thuật đo lường Việt Nam với 3 bước chính, gồm: Kiểm tra bên ngoài, kiểm tra kỹ thuật, kiểm tra đo lường. Các hướng dẫn hiệu chuẩn được thẩm định, phê duyệt bởi đơn vị đánh giá kỹ thuật trực thuộc Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng. Đối với các phương tiện thuộc danh mục kiểm định nếu đạt các yêu cầu theo các văn bản kỹ thuật đo lường Việt Nam sẽ được cấp tem và giấy chứng nhận theo đúng quy định. Đối với các phương tiện thuộc danh mục hiệu chuẩn sẽ được cấp tem và giấy chứng nhận hiệu chuẩn có thể hiện độ sai lệch và độ không bảo đảm đo về thiết bị cho khách hàng.

  Nâng cao chất lượng dịch vụ

  Theo ông Nguyễn Chí Cường, Phó Giám đốc trung tâm, việc phát triển lĩnh vực KĐHC là một bước đi mới, đón đầu xu thế phát triển hệ thống quan trắc tự động của tỉnh và cả nước. Hàng năm, trung tâm thực hiện hơn 100 lượt KĐHC, đánh giá kiểm soát chất lượng hệ thống quan trắc nước thải tự động liên tục và 1.000 lượt kiểm tra hiệu chuẩn định kỳ hàng tháng trong năm. Ngoài ra, mạng lưới quan trắc tự động nguồn khí thải cũng đang phát triển với 38 hệ thống đã được lắp đặt, tiếp tục đặt ra mục tiêu mới trong việc kiểm soát chất lượng của hệ thống này.

  Mục đích của việc KĐHC về đo lường trực tiếp là bảo đảm độ chính xác của các phương tiện đo, kết quả phép đo trong quan trắc môi trường, giúp các doanh nghiệp chủ động kiểm soát chất thải gây ô nhiễm môi trường trong hoạt động sản xuất, kinh doanh. Để bảo đảm chất lượng dịch vụ, trung tâm đã trang bị đầy đủ cơ sơ vật chất, kỹ thuật yêu cầu đối với lĩnh vực hoạt động và đang trong quá trình đầu tư về kỹ thuật, đào tạo nhân lực để mở rộng lĩnh vực KĐHC về khí thải trong thời gian tới nhằm phục vụ tốt nhất công tác quản lý, giám sát các nguồn thải trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Đồng thời, các thiết bị quan trắc môi trường phải được KĐHC, thử nghiệm theo quy định của pháp luật hiện hành về đo lường và chất lượng sản phẩm.

  Để tạo niềm tin với khách hàng, các trình tự, thủ tục thực hiện KĐHC được trung tâm công khai minh bạch, độc lập, khách quan. Đồng thời, trung tâm thực hiện thủ tục KĐHC theo quy định của cơ quan Nhà nước về đo lường có thẩm quyền, tuân thủ quy định về bảo mật thông tin, số liệu kết quả.

   Năm 2018, Trung tâm Quan trắc - kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường Bình Dương đã thành lập bộ phận Kiểm định - Hiệu chuẩn (KĐHC) và được chỉ định là tổ chức KĐHC, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường với ký hiệu N348 và giấy chứng nhận đăng ký cung cấp dịch vụ KĐHC, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường với mã số ĐK 335 do Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, Bộ Khoa học và Công nghệ cấp phép nhằm phục vụ cho việc kiểm soát độ chính xác của thiết bị quan trắc tự động, bảo đảm độ tin cậy cao nhất cho các dữ liệu quan trắc. Trung tâm phấn đấu đến năm 2025, 80% thiết bị trong điều tra, khảo sát, quan trắc, đo đạc sử dụng công nghệ số, bảo đảm thu nhận trực tiếp dữ liệu số. Đến năm 2030, 100% thiết bị trong điều tra, khảo sát, quan trắc, đo đạc trên công nghệ số, thu nhận trực tiếp dữ liệu số...

  Nguồn: TIẾN HẠNH - QUỐC KHÁNH (baobinhduong.vn)

   

  Chia sẻ: