Sớm hoàn chỉnh dự thảo Kế hoạch bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2021-202

Sớm hoàn chỉnh dự thảo Kế hoạch bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2021-202

Sớm hoàn chỉnh dự thảo Kế hoạch bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2021-202

Sớm hoàn chỉnh dự thảo Kế hoạch bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2021-202

  (BDO) Chiều 16-5, ông Mai Hùng Dũng, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Bảo vệ môi trường (BVMT) và ứng phó với biến đổi khí hậu (BĐKH) đã chủ trì Hội nghị thông qua dự thảo Kế hoạch BVMT và ứng phó với BĐKH giai đoạn 2021-2025, báo cáo kết quả thực hiện năm 2022.

  Toàn cảnh hội nghị

  Theo báo cáo của Sở Tài nguyên và Môi trường, năm 2022 có 19/27 dự án ưu tiên đầu tư, nhiều hạng mục trong từng dự án đã hoàn thành hoặc đang triển khai thi công, tổng vốn đầu tư đã giải ngân gần 2.181 tỷ đồng; 14/16 nhiệm vụ trọng tâm được triển khai thực hiện, trong đó 2 nhiệm vụ đã hoàn thành, làm cơ sở để thực hiện các bước tiếp theo trong thời gian tới; 11/16 nhiệm vụ đang triển khai thực hiện; còn 3 nhiệm vụ chưa triển khai do cần điều chỉnh lại; tổng kinh phí thực hiện các nhiệm vụ đến năm 2022 là trên 3,746 tỷ đồng.

  Đại diện Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo tại hội nghị

  Sở Tài nguyên và Môi trường cũng trình bày nội dung kế hoạch điều chỉnh BVMT và ứng phó với BĐKH. Cụ thể, bổ sung thêm 16  chỉ tiêu nâng tổng số chỉ tiêu thực hiện lên 24 chỉ tiêu, thực hiện 41 dự án ưu tiên đầu tư (tăng 14 dự án), thực hiện 21 nhiệm vụ trọng tâm (tăng 5 nhiệm vụ), kinh phí khoảng 38.903 tỷ đồng (tăng 12.898 tỷ đồng). Các đại biểu cũng đã đóng góp ý kiến để hoàn thành dự thảo kế hoạch BVMT và ứng phó với BĐKH tỉnh giai đoạn 2021-2025...

  Đại biểu đóng góp ý kiến

  Phát biểu kết luận hội nghị, ông Mai Hùng Dũng đánh giá cao nội dung các báo cáo, đồng thời đánh giá cao ý kiến của các Sở ban ngành, huyện, thị. Ông đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường tổng hợp, ghi nhận lại các ý kiến, rà soát lại các chỉ tiêu, nhiệm vụ, dự án để hoàn chỉnh kế hoạch sớm trình UBND tỉnh ban hành.

  Nguồn: TIẾN HẠNH - baobinhduong.vn

   

  Chia sẻ: