Tổ chức triển khai Hội nghị tập huấn Luật bảo vệ môi trường năm 2020 và các Nghị định, Thông tư hướn

Tổ chức triển khai Hội nghị tập huấn Luật bảo vệ môi trường năm 2020 và các Nghị định, Thông tư hướn

Tổ chức triển khai Hội nghị tập huấn Luật bảo vệ môi trường năm 2020 và các Nghị định, Thông tư hướn

Sở TN&MT tổ chức triển khai Hội nghị tập huấn Luật bảo vệ môi trường và các Nghị định, Thông tư...

  Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức triển khai Hội nghị tập huấn Luật bảo vệ môi trường năm 2020 và các Nghị định, Thông tư hướng dẫn cho Doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

  Thực hiện Kế hoạch tuyên truyền phổ biến pháp luật năm 2022 và trên cơ sở nội dung tập huấn của Bộ Tài nguyên và Môi trường, từ ngày 26 đến ngày 27 tháng 8 năm 2022, Sở Tài nguyên và Môi trường đã triển khai Hội nghị tập huấn Luật bảo vệ môi trường năm 2020, Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường, Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường và Nghị định số 45/2022/NĐ-CP ngày 07 tháng 7 năm 2022 của Chính Phủ quy định về Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường cho cán bộ làm công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường tại Ủy ban nhân dân cấp xã và các doanh nghiệp đang hoạt động kinh doanh, sản xuất, dịch vụ trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

  Ông Trần Thanh Quang – Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ môi trường
  Phát biểu khai mạc

  Báo cáo viên thuộc Chi cục Bảo vệ môi trường đã phổ biến khá đầy đủ, chi tiết các điểm mới trong Luật Bảo vệ Môi trường 2020, Nghị định số 08/2022/NĐ-CP, Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT và Nghị định số 45/2022/NĐ-CP đánh dấu những đổi mới về chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường với nhiều nội dung thay đổi như: phân loại dự án đầu tư, cấp giấy phép môi trường, quản lý chất thải công nghiệp, chất thải sinh hoạt, các điểm mới trong xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường… đặc biệt là phân cấp công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường cho địa phương.

  Bà Nguyễn Thị Minh Nhựt – Trưởng Phòng Thẩm định
  Chi cục Bảo vệ môi trường

  Ông Phan Phục Nghiệp – Phó Trưởng Phòng Quản lý chất thải
  Chi cục Bảo vệ môi trường

  Ông Ngô Công Lý – Phó Chánh Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường

  Các buổi tập huấn diễn ra hết sức nghiêm túc và tích cực qua các hoạt động thảo luận, giải đáp các thắc mắc xoay quanh các điểm mới của Luật Bảo vệ Môi trường, Nghị định và Thông tư hướng dẫn, cũng như các khó khăn, vướng mắc trong triển khai công tác quản lý môi trường như: thời điểm làm cấp phép môi trường, vận hành thử nghiệm sau khi được cấp giấy phép môi trường, quản lý chất thải sinh hoạt, chất thải rắn công nghiệp thông thường, chất thải rắn công nghiệp phải kiểm soát, chất thải nguy hại, báo cáo công tác bảo vệ môi trường, quan trắc nước thải, khí thải tự động, phân cấp quản lý môi trường.... góp phần thuận lợi cho việc triển khai, áp dụng quy định pháp luật về bảo vệ môi trường của các Doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương đúng quy định.

  Quang cảnh lớp Tập huấn

  Lãnh đạo Chi cục Bảo vệ môi trường, thảo luận, trao đổi, giải đáp các thắc mắc của Doanh nghiệp tại lớp Tập huấn

  Nội dung bài giảng cũng như các văn bản Quy phạm pháp luật tổ chức, công dân có thể tra cứu theo mã QR đính kèm:

  Nguồn: Chi cục Bảo vệ môi trường

   

  Chia sẻ: