Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh: Các dự án vay vốn đều phát huy hiệu quả

Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh: Các dự án vay vốn đều phát huy hiệu quả

Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh: Các dự án vay vốn đều phát huy hiệu quả

Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh: Các dự án vay vốn đều phát huy hiệu quả

  Theo báo cáo kết quả hoạt động năm 2021-2022 của Quỹ Bảo vệ môi trường (QBVMT) tỉnh, hiện quỹ đang theo dõi và quản lý đối với 13 dự án bảo vệ môi trường, tổng số vốn vay đã giải ngân theo các hợp đồng tín dụng hơn 62,8 tỷ đồng. Dư nợ cho vay đến cuối năm 2022 hơn 131,8 tỷ đồng, chiếm 52% nguồn vốn cho vay (hơn 253,3 tỷ đồng). Các dự án vay vốn đều phát huy hiệu quả, không để phát sinh nợ quá hạn.

  Với nguồn vốn hỗ trợ từ QBVMT tỉnh, một số doanh nghiệp kinh doanh đúng lĩnh vực BVMT được hỗ trợ tiếp cận nguồn vốn lãi suất thấp, ổn định, giúp doanh nghiệp tập trung vốn cho sản xuất, kinh doanh, đồng thời góp phần tích cực trong công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh.

  Ảnh minh họa

  Nguồn: THANH HỒNG

   

  Chia sẻ: