Nhiều giải pháp góp phần cải thiện, gìn giữ môi trường

Nhiều giải pháp góp phần cải thiện, gìn giữ môi trường

Nhiều giải pháp góp phần cải thiện, gìn giữ môi trường

Nhiều giải pháp góp phần cải thiện, gìn giữ môi trường

  Xuyên suốt năm 2021 với nhiều khó khăn do dịch bệnh Covid-19 gây ra, ngành tài nguyên và môi trường (TN&MT) vẫn quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu đề ra. Trong đó, ngành xác định năm 2021 và những năm tiếp theo sẽ tiếp tục tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức, pháp luật về môi trường. Trên cơ sở đó đẩy mạnh phong trào, sự nghiệp bảo vệ môi trường lên một tầm cao mới.


  Cán bộ ngành TN&MT kiểm tra khả năng vận hành và mẫu nước thải tại một trạm quan trắc tự động của một doanh nghiệp trên địa bàn

  Đầu tư nhiều dự án

  Sự thành công từ mô hình khu, cụm công nghiệp tập trung đã giúp nền kinh tế - xã hội tỉnh nhà trở thành điểm sáng trong khu vực kinh tế trọng điểm phía Nam và cả nước. Cũng từ sự phát triển đó, nhiều năm qua tỉnh luôn phải đi tìm lời giải cho bài toán môi trường, đặc biệt là công tác cải tạo, cải thiện môi trường ở những đô thị công nghiệp phía Nam và tập trung gìn giữ, bảo vệ môi trường sống ở những khu vực “vùng xanh”. Từ nhu cầu cấp thiết nói trên, tỉnh giao Sở TN&MT tham mưu, tư vấn những giải pháp ngắn, trung và dài hạn.

  Ông Ngô Quang Sự, Giám đốc Sở TN&MT, cho biết thực hiện chỉ đạo của tỉnh, Ban Giám đốc Sở TN&MT đã giao các phòng ban, đơn vị chuyên môn chủ động kết nối với các cơ quan hữu quan sớm xây dựng đề án nghiên cứu, khảo sát và đánh giá thực trạng môi trường từng khu vực. Trên cơ sở kết quả nghiên cứu, Sở TN&MT tham mưu tỉnh những giải pháp khoa học mang tính căn cơ giúp chiến lược cải tạo, cải thiện và gìn giữ môi trường sống của tỉnh được hệ thống hóa một cách khoa học và mang tính đồng bộ, xuyên suốt.

  Nói về sự đầu tư của tỉnh nhà về lĩnh vực môi trường, đầu tiên phải kể đến là những chương trình tuyên truyền, phổ biến kiến thức, pháp luật về bảo vệ môi trường mà tỉnh giao các sở ngành, địa phương thực hiện liên tục trong thời gian qua. Song song, tỉnh cũng giao Sở TN&MT tổ chức hai chương trình tôn vinh những tổ chức, cá nhân có đóng góp tích cực cho sự nghiệp bảo vệ môi trường, như: Sách Xanh Bình Dương (được tổ chức định kỳ hàng năm) và Giải thưởng Môi trường Bình Dương (được tổ chức định kỳ hai năm một lần).

  Những năm qua tỉnh cũng phê duyệt thực hiện các đề tài khoa học do Sở TN&MT và Sở Khoa học và Công nghệ tham mưu thực hiện, như: Đánh giá lượng phát thải khí nhà kính; đánh giá sức chịu tải của hệ thống ao hồ, sông suối trên địa bàn tỉnh; nghiên cứu, khảo sát vùng hạn chế khai thác, sử dụng tài nguyên nước; ứng dụng khoa học, công nghệ vào hoạt động lưu trữ thông tin TN&MT; đầu tư xây dựng, lắp đặt hệ thống quan trắc tự động tại khu vực đầu vào và đầu ra ở hệ thống nhà máy xử lý nước thải công nghiệp và sinh hoạt… Trên đây là những minh chứng cụ thể nhất để khẳng định mục tiêu phát triển bền vững mà tỉnh nhà đặt ra.

  Tổ chức tốt bộ máy

  Bà Nguyễn Ngọc Thúy, Phó Giám đốc Sở TN&MT, cho biết để thực hiện tốt công tác chuyên môn, thời gian qua sở đã trình UBND tỉnh ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở TN&MT. Trên cơ sở đó xây dựng quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2025-2030, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2020-2025, đồng thời sẽ tiếp tục rà soát phương án sắp xếp cơ cấu tổ chức bộ máy phù hợp.

  Việc tổ chức bộ máy nhân sự có đầy đủ phẩm chất tốt đẹp của một người cán bộ, công nhân viên chức, người lao động cống hiến cho công việc và hết mình phụng sự nhân dân là điều kiện đầu tiên mà Ban Giám đốc Sở TN&MT đặt ra. Để làm được việc này, thời gian qua sở đã trình UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình Phát triển và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Sở TN&MT, đáp ứng yêu cầu xây dựng Bình Dương phát triển bền vững theo hướng đô thị thông minh, văn minh, hiện đại giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045.

  Lãnh đạo Sở TN&MT cho biết để kịp thời nắm bắt xu thế phát triển, sở đã chỉ đạo các phòng ban, đơn vị chuyên môn thực hiện nghiêm công tác quản lý, sử dụng, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công nhân viên chức, người lao động theo quy định. Theo đó, các đơn vị cố gắng thực hiện tinh giản biên chế theo lộ trình theo hướng xây dựng chế độ làm việc khoa học. Tất cả các khâu chuyên môn đều cố gắng trau dồi, cập nhật kiến thức chuyên ngành thường xuyên và sử dụng thuần thục, nhuần nhuyễn các ứng dụng, phần mềm tin học văn phòng và các ứng dụng dùng trong công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực TN&MT.

  Bà Nguyễn Ngọc Thúy cho biết đến cuối năm 2021, sở đã thực hiện giảm 29 biên chế theo phê duyệt của Tỉnh ủy; đồng thời thành lập Hội đồng quản lý của các đơn vị sự nghiệp trực thuộc đã tự chủ chi thường xuyên và chi đầu tư theo hướng chỉ đạo của Chính phủ và tỉnh. Trong năm, ngành cũng chủ động kiện toàn phương án sử dụng hợp đồng lao động đối với người lao động làm việc tại các phòng ban, đơn vị chuyên môn và tổ chức thi tuyển và bổ nhiệm cán bộ...

  Đại diện Sở TN&MT cho biết để tạo điều kiện tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp khôi phục hoạt động sản xuất, kinh doanh, thời gian qua Sở TN&MT đã rà soát, công khai tiếp nhận thủ tục hành chính mang tính đặc biệt, cấp bách thuộc thẩm quyền giải quyết tại Trung tâm Hành chính công tỉnh. Kết quả đã rút ngắn thời gian giải quyết từ 1 đến 5 ngày làm việc đối với 11 thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai và môi trường. Sở TN&MT chủ động phối hợp bưu điện ký kết quy chế phối hợp tiếp nhận và trả kết quả giải quyết hồ sơ TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích, giúp hồ sơ được gửi đến và đi một cách an toàn. Ngoài ra, thực hiện rà soát, tái cấu trúc TTHC và đăng ký 100% mức độ 4 đối với tất cả TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết.

  ĐÌNH THẮNG

   

  Chia sẻ: