Nghiên cứu khoa học góp phần phục vụ tốt quản lý môi trường

Nghiên cứu khoa học góp phần phục vụ tốt quản lý môi trường

Nghiên cứu khoa học góp phần phục vụ tốt quản lý môi trường

Nghiên cứu khoa học góp phần phục vụ tốt quản lý môi trường

  Những năm qua, ngoài việc thực hiện các nhiệm vụ tư vấn lập hồ sơ, thiết kế và xây dựng các công trình xử lý chất thải, Trung tâm Quan trắc kỹ thuật tài nguyên và môi trường (TN&MT) tỉnh đã tham gia thực hiện nhiều đề tài, nhiệm vụ cấp tỉnh và cấp huyện. Đến nay, trung tâm đã thực hiện hàng ngàn hồ sơ về TN&MT các cấp phục vụ cho các công ty với nhiều loại ngành nghề, dựán, lĩnh vực; thực hiện gần 90 công trình xửlýchất thải, thi công khoan thăm dòkhai thác nước dưới đất, trám lấp giếng, gần 70 nhiệm vụ, đề án và 3 công trình nghiên cứu khoa học.

  Một số công trình nghiên cứu khoa học và đề tài, nhiệm vụ nổi bật mang ý nghĩa thiết thực cho công tác quản lý môi trường của các cơ quan Nhà nước. Kết quả nghiên cứu, thực hiện các đề án, nhiệm vụ của Trung tâm Quan trắc kỹ thuật TN&MT tỉnh là cơ sở khoa học để UBND tỉnh, UBND cấp huyện ban hành các chương trình, kế hoạch bảo vệ môi trường, ban hành các văn bản quy phạm pháp luật tạo hành lang pháp lý triển khai các hoạt động bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh.

  Ảnh Minh Họa

  Nguồn: HẠNH NHI - baobinhduong.vn

   

  Chia sẻ: