Kế hoạch tổ chức các hoạt động Kỷ niệm 20 năm thành lập Bộ TN&MT

Kế hoạch tổ chức các hoạt động Kỷ niệm 20 năm thành lập Bộ TN&MT

Kế hoạch tổ chức các hoạt động Kỷ niệm 20 năm thành lập Bộ TN&MT

Kế hoạch tổ chức các hoạt động Kỷ niệm 20 năm thành lập Bộ TN&MT

  (TN&MT) - Bộ trưởng Bộ TN&MT Trần Hồng Hà vừa ký ban hành Quyết định số 1011/QĐ-BTNMT về việc tổ chức các hoạt động Kỷ niệm 20 năm thành lập Bộ TN&MT (2002 - 2022).

  Theo đó, việc tổ chức các hoạt động Kỷ niệm 20 năm thành lập Bộ TN&MT nhằm tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò, tiềm năng, lợi thế cũng như thành tích đóng góp của ngành đối với công cuộc bảo vệ, xây dựng, phát triển đất nước. Đặc biệt, trong bối cảnh nền kinh tế nước ta đang gặp những khó khăn nhất định và đang đứng trước nhiều thách thức, ngành TN&MT phải xác định và đặt quyết tâm cao cùng gánh vác trách nhiệm với Đảng, Quốc hội, Chính phủ và nhân dân cả nước vượt qua những khó khăn thách thức, thực hiện tốt nhiệm vụ của mình để góp phần xây dựng Chính phủ liêm chính, kiến tạo, phát triển, phục vụ nhân dân.

  Bên cạnh đó, thông qua các hoạt động Kỷ niệm góp phần nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý nhà nước của toàn ngành. Đồng thời, nâng cao ý thức, nhận thức của các cấp, các ngành và cộng đồng về vị trí, vị thế, vai trò và sự đóng góp của ngành cho nền kinh tế quốc dân, tăng cường bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu; tiếp tục đổi mới, nắm bắt kịp thời cơ và thuận lợi, tập trung hoàn thiện thể chế, chính sách, pháp luật trong lĩnh vực TN&MT, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong toàn ngành để TN&MT thực sự là một trong những trụ cột của sự phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững.

  Đồng thời, tiếp tục giáo dục truyền thống lịch sử hình thành và phát triển của ngành; thi đua yêu ngành, yêu nghề và phát huy tinh thần đoàn kết, gắn kết giữa Trung ương và địa phương; đóng góp xây dựng phát triển ngành TN&MT nói riêng, công cuộc phát triển đất nước nói chung trong giai đoạn man>

  Cùng với đó, tuyên truyền, nhân rộng vị thế của ngành TN&MT, qua đó, nâng cao nhận thức cộng đồng trong việc cùng nâng cao ý thức và hành động bảo vệ, khai thác, sử dụng hợp lý nguồn tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu. Khẳng định sự đóng góp to lớn của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành trong 20 năm qua. Đồng thời, tiếp tục kêu gọi, động viên sự đóng góp về công sức, trí lực, trí tuệ của cán bộ, công nhân viên chức toàn ngành trong giai đoạn tiếp theo.

  Lễ kỷ niệm 15 năm thành lập Bộ Tài nguyên và Môi trường diễn ra năm 2017

  Theo Kế hoạch, các hoạt động Kỷ niệm 20 năm thành lập Bộ TN&MT (2002 - 2022) gồm: Hoạt động tuyên truyền, truyền thông; Hội diễn văn nghệ, thể thao chào mừng;  Hội nghị, Hội thảo tổng kết hoạt động khoa học và công nghệ giai đoạn 2011 - 2021 và định hướng đến năm 2030 của Bộ TN&MT; Triển lãm lịch sử hình thành, phát triển và đổi mới ngành TN&MT trong xu thế chuyển đổi số phục vụ phát triển bền vững đất nước; Công tác thi đua, khen thưởng; Lễ mít tinh Kỷ niệm 20 năm thành lập Bộ.

  Bộ TN&MT cho biết, Lễ mít tinh Kỷ niệm 20 năm thành lập Bộ sẽ được tổ chức vào ngày 5/8/2022 tại Trung tâm Hội nghị quốc gia, số 1 đại lộ Thăng Long, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội theo hình thức trực tiếp và trực tuyến. Lễ mít tinh sẽ có sự của hơn 600 đại biểu đại diện Lãnh đạo Đảng, Quốc hội, Chính phủ; Lãnh đạo các Bộ, ban ngành, các tổ chức chính trị - xã hội; Lãnh đạo các tỉnh và thành phố trực thuộc Trung ương; các chuyên gia, nhà khoa học trong và ngoài nước; cơ quan báo chí; Lãnh đạo các tổ chức quốc tế và Giám đốc các Sở TN&MT; Lãnh đạo Bộ TN&MT các thời kỳ; Lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ các thời kỳ; Chủ tịch Công đoàn Bộ, Bí thư Đoàn thanh niên Bộ, Hội Cựu chiến binh Bộ.

  Về tổ chức thực hiện, căn cứ Kế hoạch này, các Tiểu ban Nội dung, tuyên truyền và Hậu cần, khánh tiết phân công, chỉ đạo các thành viên và các đơn vị triển khai thực hiện đảm bảo trang trọng, tiết kiệm, thiết thực, hiệu quả; tạo không khí phấn khởi, khơi dậy niềm tự hào, tinh thần yêu ngành, yêu nghề gắn với thi đua hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị và của toàn ngành năm 2022 và các năm tiếp theo.

  Trưởng, Phó các Khối, Cụm thi đua; Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ; Giám đốc Sở TN&MT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao khẩn trương tổ chức thực hiện các nội dung được giao tại Kế hoạch và phân công của các Trưởng Tiểu ban.

  Nguồn: NGÀNH TN&MT - Thủy Nguyễn - https://baotainguyenmoitruong.vn

   

  Chia sẻ: