TRUNG TÂM QUAN TRẮC - KỸ THUẬT TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG TỈNH BÌNH DƯƠNG

TRUNG TÂM QUAN TRẮC - KỸ THUẬT TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG TỈNH BÌNH DƯƠNG

TRUNG TÂM QUAN TRẮC - KỸ THUẬT TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG TỈNH BÌNH DƯƠNG

Huyện Dầu Tiếng: Tăng cường quản lý, bảo vệ tài nguyên khoáng sản trên địa bàn

  Trong những năm gần đây, huyện Dầu Tiếng đã tăng cường phối hợp kiểm tra các hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn và đạt được một số kết quả, góp phần bảo vệ nguồn tài nguyên khoáng sản, bảo vệ môi trường và phát triển kinh tế địa phương.


  Hoạt động khai thác cát trên hồ Dầu Tiếng đã được chấn chỉnh

  Thời gian qua, Phòng Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) huyện Dầu Tiếng đã tích cực phối hợp với các ban ngành tiến hành phúc tra việc thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả theo nội dung kết luận của Sở TN&MT tỉnh đối với các doanh nghiệp tập kết, kinh doanh cát trên khu vực hồ Dầu Tiếng. Trong năm 2020, phòng đã lập kế hoạch phúc tra việc chấp hành các quy định pháp luật về TN&MT trong hoạt động khoáng sản (tập kết, kinh doanh cát) đối với các tổ chức, cá nhân dọc theo sông Sài Gòn, hồ Dầu Tiếng.

  Bên cạnh những kết quả đạt được, trong công tác quản lýtài nguyên khoáng sản, Phòng TN&MT huyện cũng gặp một số khó khăn, hạn chế. Ông Dương Văn Phương, Trưởng Phòng TN&MT huyện Dầu Tiếng, cho biết: “Trong công tác quản lýtài nguyên khoáng sản, Phòng TN&MT huyện đã gặp một số khó khăn. Cụ thể là mức cao trình thủy lợi hồ Dầu Tiếng 24.4 chưa được bàn giao nên khó khăn trong việc xác định vị trí các bãi cát hoạt động theo Nghị định số 67/2018/ NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thủy lợi; giấy phép khai thác khoáng sản do UBND tỉnh Tây Ninh cấp nhưng được Tổng Cục thủy lợi cấp giấy phép hoạt động bãi cát trên địa bàn tỉnh Bình Dương; khó khăn về hướng dẫn trình tự, thủ tục giải quyết trong việc thực hiện Quyết định số 25/2020/ QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc bãi bỏ toàn bộ Quyết định số 06/2015/QĐ-UBND của UBND tỉnh Bình Dương ban hành quy định về việc quản lýcấp phép khai thác đất san lấp khi cải tạo mặt bằng trên địa bàn tỉnh”.

  Để phát huy hiệu quả nguồn tài nguyên khoáng sản và hạn chế đến mức thấp nhất những ảnh hưởng xấu đến môi trường từ việc khai thác, chế biến khoáng sản, cũng như thực hiện tốt công tác quản lýnhà nước về tài nguyên khoáng sản, Phòng TN&MT huyện Dầu Tiếng đã đề xuất, kiến nghị Sở TN&MT sớm nhận bàn giao mốc cao trình thủy lợi hồ Dầu Tiếng 24.4 và cắm mốc vùng bán ngập hồ Dầu Tiếng 25.1 để thuận tiện trong quá trình quản lýđất đai cũng như khoáng sản. Huyện kiến nghị sở sớm có văn bản hướng dẫn trường hợp cải tạo đất sau khi đã thu hồi theo Quyết định số 06 của UBND tỉnh ngày 11-3-2015.

   PHƯƠNG AN baobinhduong.vn

   

  Chia sẻ: