Hưởng ứng sử dụng nước tiết kiệm, giảm nhẹ khí nhà kính

Hưởng ứng sử dụng nước tiết kiệm, giảm nhẹ khí nhà kính

Hưởng ứng sử dụng nước tiết kiệm, giảm nhẹ khí nhà kính

Hưởng ứng sử dụng nước tiết kiệm, giảm nhẹ khí nhà kính

  Thực hiện Công văn số 1221/BTNMT-TTTT ngày 28 tháng 02 năm 2024 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc hướng dẫn tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Nước thế giới (22-3), Ngày Khí tượng thế giới (23-3), Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2024, nhiều địa phương đã ban hành Công văn hưởng ứng.

  Tại Công văn số 646/UBND-TNMT của UBND tỉnh Yên Bái, địa phương chỉ đạo các Sở, ban, ngành, đoàn thể, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Nước thế giới, Ngày Khí tượng thế giới và Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2024.

   UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, các cơ quan, đơn vị, địa phương và doanh nghiệp tổ chức tuyên truyền, phổ biến về Ngày Nước thế giới, Ngày Khí tượng thế giới và Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2024; Tổ chức các hoạt động hưởng ứng như: tọa đàm, hội nghị chuyên đề, hội thảo khoa học, các cuộc thi triển lãm tranh, ảnh; truyền thông về thực hiện lối sống xanh, lành mạnh, nâng cao ý thức trách nhiệm người dân, cộng đồng trong việc sử dụng năng lượng tiết kiệm, nói không với việc tiêu thụ, sử dụng động vật hoang dã trái phép.

   Đồng thời, Yên Bái huy động nguồn lực đầu tư, xây dựng và bàn giao các công trình, dự án thuộc lĩnh vực môi trường, tài nguyên nước, khí tượng thủy văn, phòng chống thiên tai, bảo tồn đa dạng sinh học, biến đôi khí hậu, trong đó ưu tiên các khu vực miền núi, khu vực đồng bào dân tộc thiêu số, vùng biên giới hải đảo, các vùng khó khăn và đặc biệt khó khăn; thúc đẩy và thu hút các dự án xanh, dự án năng lượng tái tạo nhằm phục vụ tốt hơn các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội…

  Tại Hải Dương, Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị các sở, ngành, cơ quan, đơn vị và các địa phương tuyên truyền nhân dân tham gia, góp phần bảo vệ, sử dụng tài nguyên nước tiết kiệm có hiệu quả, giảm nhẹ khí nhà kính gây biến đổi khí hậu. Hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2024, vận động người dân, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp... thực hiện tắt đèn và tắt các thiết bị điện không cần thiết trong 1 giờ vào tối thứ bảy ngày 30/3 (từ 20 giờ 30 - 21 giờ 30). Khuyến khích cộng đồng tự giác hạn chế sử dụng nguồn nguyên liệu, nhiên liệu có phát sinh khí thải gây hiệu ứng nhà kính, biến đổi khí hậu; tăng cường sử dụng năng lượng hiệu quả, tiết kiệm gắn với bảo tồn tài nguyên năng lượng.

  Các địa phương tổ chức tọa đàm, hội nghị chuyên đề, hội thảo về tầm quan trọng của tài nguyên nước, thời tiết, khí hậu, dự báo, cảnh báo sớm, dự báo tác động, thích ứng biến đổi khí hậu, giảm phát thải khí nhà kính, tiết kiệm năng lượng. Huy động nguồn lực đầu tư, khởi công, xây dựng và bàn giao các công trình, dự án thuộc lĩnh vực tài nguyên nước, bảo tồn đa dạng sinh học, bảo vệ môi trường. Thúc đẩy và thu hút các dự án xanh, năng lượng tái tạo…

   

  Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2023 diễn ra từ 20:30 ngày 23/3

  Tại Bình Định sẽ diễn ra một số hoạt động nổi bật như: Tuyên truyền, nâng cao nhận thức cộng đồng, người dân, doanh nghiệp về mục đích, ý nghĩa, chủ đề Ngày Nước thế giới 2024, Ngày Khí tượng thế giới 2024 và Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2024; treo pano, băng rôn, áp phích tuyên truyền được làm từ các vật liệu thân thiện với môi trường tại các khu vực công cộng, đường phố, trụ sở cơ quan và các địa điểm thích hợp. Tổ chức các hoạt động hưởng ứng như: tọa đàm, hội nghị chuyên đề, hội thảo khoa học, các cuộc thi triển lãm tranh, ảnh…

  Tăng cường các giải pháp dựa vào thiên nhiên đối với các vấn đề toàn cầu về khí hậu, an ninh lương thực, an ninh nguồn nước, đa dạng sinh học và sinh kế người dân thông qua quản lý tổng hợp tài nguyên nước và phục hồi các dòng sông bị ô nhiễm, phục hồi hệ sinh thái tại các lưu vực sông; áp dụng các giải pháp dựa vào thiên nhiên để giảm nhẹ tác động từ sự phát triển kinh tế - xã hội tới các hệ sinh thái; thúc đẩy việc xây dựng các mô hình kinh tế sử dụng bền vững tài nguyên thiên nhiên.

  Tăng cường năng lực, hiện đại hóa hệ thống quan trắc, dự báo; ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo, vận hành hiệu quả hệ thống dự báo, cảnh báo sớm, thực hiện dự báo tác động góp phần giảm nhẹ rủi ro thiên tai, phục vụ phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Phát hiện, biểu dương, động viên và khen thưởng kịp thời các tổ chức, cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc trong việc áp dụng các sáng kiến, giải pháp công nghệ để quản lý, sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường và thích ứng biến đổi khí hậu…

  Nguồn: L. Nhi - https://monre.gov.vn

   

  Chia sẻ: