TRUNG TÂM QUAN TRẮC - KỸ THUẬT TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG TỈNH BÌNH DƯƠNG

TRUNG TÂM QUAN TRẮC - KỸ THUẬT TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG TỈNH BÌNH DƯƠNG

TRUNG TÂM QUAN TRẮC - KỸ THUẬT TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG TỈNH BÌNH DƯƠNG

Hưởng ứng Ngày môi trường thế giới năm 2022 - “Chỉ một Trái đất” (Only One Earth).

       Với phương châm hành tinh này là ngôi nhà duy nhất của chúng ta, nơi có nguồn tài nguyên hữu hạn mà nhân loại phải bảo vệ. Ngày môi trường thế giới 05 tháng 6 năm 2022 được Chương trình Môi trường Liên hợp quốc (UNEP) phát động với chủ đề “Chỉ một Trái đất” (Only One Earth) nhằm truyền tải ý nghĩa thông điệp cùng xây dựng lối sống bền vững, hài hòa với thiên nhiên; sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên, đa dạng sinh học và ứng phó với biến đổi khí hậu thông qua các chính sách, hoạt động hướng tới lối sống xanh hơn, sạch hơn. Đây là thời điểm để mỗi quốc gia cùng chung tay và có những hành động cụ thể, thiết thực vì thiên nhiên và Trái đất.

  Năm 2022 có ý nghĩa quan trọng với việc Luật Bảo vệ môi trường sửa đổi năm 2020 được chính thức áp dụng từ ngày 01 tháng 01 năm 2022. Theo đó, đây là giai đoạn chuyển đổi mạnh mẽ trong việc bảo vệ môi trường hướng tới mục tiêu cao nhất cải thiện chất lượng môi trường, bảo vệ sức khỏe người dân, cân bằng sinh thái, bảo tồn đa dạng sinh học và phát triển kinh tế bền vững.

     Tại tỉnh Bình Dương, để hưởng ứng Ngày môi trường thế giới năm 2022, Sở Tài nguyên và Môi trường đã đề nghị các sở, ban ngành, Ủy ban mặt trận tổ quốc tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội và tổ chức hội, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và Các Hiệp hội doanh nghiệp, Chủ đầu tư các Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh đồng loạt triển khai các hoạt động tuyên truyền hưởng ứng Ngày môi trường thế giới 5 tháng 6, Tháng hành động vì môi trường năm 2022, cụ thể như sau:

      1. Treo băng rôn, pano, áp phích (khuyến khích từ các vật liệu có tính thân thiện môi trường) tại các khu vực công cộng, đường phố, trụ sở cơ quan làm việc và các địa điểm phù hợp (khẩu hiệu tuyên truyền tại Phụ lục số 01).

      2. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và điều kiện thực tế để tổ chức các hoạt động cộng đồng như: Mittinh hưởng ứng, ra quân làm vệ sinh môi trường, trồng cây xanh, thu gom xử lý chất thải; đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong việc không sử dụng túi nilon khó phân huỷ và các sản phẩm nhựa dùng một lần; sản xuất, sử dụng các sản phẩm, dịch vụ thân thiện môi trường.

      3. Tổ chức khởi công, xây dựng và bàn giao các công trình phục vụ công tác bảo vệ môi trường, phục vụ lợi ích của cộng đồng và các hoạt động phát triển theo hướng bền vững.

      4. Tuyên truyền, phổ biến và tổ chức thực hiện các quy định của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020, trong đó:

       - Thực hiện các giải pháp cải thiện chất lượng môi trường, bảo vệ sức khỏe người dân; phát triển kinh tế gắn với bảo vệ môi trường, thích ứng biến đổi khí hậu.

       - Xây dựng lộ trình trong việc thực hiện thu gom, phân loại, xử lý rác thải sinh hoạt, rác thải nhựa tại nguồn. Xây dựng, nhân rộng các mô hình hiệu quả trong việc tổ chức thu gom, phân loại, xử lý rác thải sinh hoạt tại nguồn; thúc đẩy tiêu dùng bền vững và thân thiện môi trường.

       - Xây dựng, tổ chức thực hiện chiến lược, nhiệm vụ, đề án, dự án bảo vệ môi trường.

      5. Tăng cường phối hợp các cơ quan báo đài; Đài truyền thanh cấp huyện tăng thời lượng đưa tin, bài, phóng sự, chuyên mục, chuyên trang tuyên truyền về các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới và về các hoạt động, nhiệm vụ, nội dung, chủ đề về bảo vệ môi trường, bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học thuộc phạm vi quản lý. Trong đó, tập trung tuyên truyền các mô hình, giải pháp bảo vệ môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học hiệu quả. Ưu tiên vận dụng nền tảng công nghệ số để đa dạng hình thức truyền thông như phát thanh, truyền hình, báo chí, trang tin điện tử, mạng xã hội, fanpage…

      7. Chỉ đạo Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn xây dựng bản tin và tuyên truyền qua đài phát thanh của xã các nội dung hưởng ứng Ngày môi trường thế giới năm 2022, đồng loạt treo băng rôn với nội dung “Nhiệt liệt hưởng ứng Ngày môi trường thế giới 05/6/2022” tại cơ quan, trụ sở; tổ chức các hoạt động làm sạch môi trường tại khu vực của cơ quan, đơn vị.

      8. Tuyên truyền, vận động các hiệp hội doanh nghiệp, các chủ đầu tư các khu công nghiệp, các Công ty đóng trên địa bàn tổ chức treo băng rôn, panô, áp phích,… tuyên truyền khẩu hiệu Ngày môi trường thế giới năm 2022 tại trụ sở cơ quan, doanh nghiệp, các đường nội bộ trong khu công nghiệp.

      9. Phát hiện, biểu dương và khen thưởng những tổ chức, cá nhân, cộng đồng doanh nghiệp có đóng góp hiệu quả, thiết thực trong việc sử dụng hợp lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học, sản xuất tiêu dùng bền vững và ứng phó với biến đổi khí hậu.

       * Khẩu hiệu tuyên truyền ngày môi trường thế giới 5 tháng 6 năm 2022

       (1). Cùng hành động để bảo tồn thiên nhiên, điều hòa khí hậu, giảm thiểu ô nhiễm.

       (2). Cùng liên kết chống lại biến đổi khí hậu và ngăn chặn sự phá hủy hệ sinh thái toàn cầu.

       (3). Sử dụng nguồn nguyên liệu xanh là góp phần bảo vệ môi trường.

       (4). Nâng cao chất lượng môi trường kích thích phát triển kinh tế và chống lại đói nghèo.

       (5). Ngăn chặn và đảo ngược sự mất mát của các hệ sinh thái và đa dạng sinh học.

       Thiết kế bộ nhận diện Ngày môi trường thế giới năm 2022.

  Nguồn: Chi cục Bảo vệ môi trường

   

  Chia sẻ: