HỘI NGHỊ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2024

HỘI NGHỊ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2024

HỘI NGHỊ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2024

HỘI NGHỊ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2024

  TRUNG TÂM QUAN TRẮC – KỸ THUẬT TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH BÌNH DƯƠNG TỔ CHỨC HỘI NGHỊ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2024

   

  Thực hiện Kế hoạch số 1735/KH-STNMT ngày 15/12/2023 của Sở tài nguyên và Môi trường về việc tổ chức Hội nghị cán bộ, viên chức và người lao động năm 2024. Ngày 20/12/2023, Trung tâm Quan trắc – Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Dương đã tổ chức Hội nghị cán bộ, viên chức, người lao động năm 2024.

  Ngày 20/12/2023, Trung tâm Quan trắc – Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Dương đã tổ chức Hội nghị cán bộ, viên chức, người lao động năm 2024 nhằm đánh giá báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2023, đề ra phương hướng nhiệm vụ, giải pháp thực hiện năm 2024; Báo cáo thu chi tài chính năm 2023 và kế hoạch thu chi tài chính năm 2024; đóng góp, thảo luận, thống nhất những điều khoản trong Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2024, Quy chế chi trả lương, Quy chế đánh giá, xếp loại Cán bộ, viên chức, người lao động; Các viên chức, người lao động đã tham gia thảo luận, thẳng thắn đóng góp ý kiến và đề xuất giải pháp nhằm khắc phục những tồn tại, hạn chế để Trung tâm hoạt động ổn định, hiệu quả. Theo đó, các ý kiến đóng góp, đề xuất chính đáng, phù hợp quy định pháp luật hiện hành sẽ được Trung tâm bổ sung, hoàn chỉnh các văn kiện để ban hành, tổ chức thực hiện.

  Tại hội nghị, đại biểu tham dự cũng tham gia, đóng góp cho các dự thảo báo cáo tổng kết năm 2023, phương hướng năm 2024 của Sở Tài nguyên và Môi trường. 

  Đến tham dự Hội nghị, Ông Ngô Quang Sự - Bí thư Đảng Ủy - Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Dương đánh giá cao về các kết quả đạt được trong năm 2023 của Trung tâm Quan trắc – Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường và phát biểu chỉ đạo một số nhiệm vụ trọng tâm cần được tập trung thực hiện trong năm 2024.

  Ông Tào Mạnh Quân - Giám đốc Trung tâm cảm ơn sự quan tâm và chỉ đạo của lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường trong năm 2023, sẽ nỗ lực cùng tập thể Trung tâm đoàn kết, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao trong năm 2024.

  Hội nghị đã diễn ra thành công tốt đẹp, 100% viên chức và người lao động đã biểu quyết thông qua Nghị Quyết của hội nghị, bầu đại biểu đại diện Trung tâm tham dự Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức của Sở Tài nguyên và Môi trường năm 2024.

  Dưới đây là một số hình ảnh Hội nghị cán bộ, viên chức, người lao động năm 2024 của Trung tâm Quan trắc – Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Dương

  (Ông Ngô Quang Sự - Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Dương phát biểu tại hội nghị)

   

  (Toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động tham dự hội nghị)

   

   

   

  Chia sẻ: