Đào tạo Chuyển đổi số tại Trung tâm Quan trắc – Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường

Đào tạo Chuyển đổi số tại Trung tâm Quan trắc – Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường

Đào tạo Chuyển đổi số tại Trung tâm Quan trắc – Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường

Đào tạo Chuyển đổi số tại Trung tâm Quan trắc – Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường

  Ngày 18-19/01/2024, Trung tâm Quan trắc – Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức đào tạo “Chuyển đổi số cơ bản” và “Chuyển đối số nâng cao” cho cán bộ, viên chức và người lao động của Trung tâm. Đồng hành với chương trình đào tạo có sự tư vấn của Công ty cổ phần Đào tạo và Phát triển nhân tài (MCG Talent Gene).

  Qua lớp đào tạo, cán bộ, viên chức và người lao động đã được tiếp cận về xu hướng và lộ trình Chuyển đổi số nói chung; hiểu được những lợi ích khi thực hiện Chuyển đổi số; nắm bắt được 05 xu hướng công nghệ thúc đẩy Chuyển đổi số như: AI – Trí tuệ nhân tạo, IOTs – Internet vạn vật, Cyber Security – An ninh mạng, Cloud Computing – Điện toán đám mây, Big Data – Dữ liệu lớn); nâng cao kỹ năng cá nhân, hiểu biết các mô hình, công cụ và cách phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn theo tiêu chuẩn Chuyển đối số nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của Trung tâm.

  Dưới đây là hình ảnh của lớp đào đạo:

   

  Clip quá trình học tập đào tạo Chuyển đổi số của Trung tâm Quan trắc – Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Dương

   

  Chia sẻ: