TRUNG TÂM QUAN TRẮC - KỸ THUẬT TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG TỈNH BÌNH DƯƠNG

TRUNG TÂM QUAN TRẮC - KỸ THUẬT TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG TỈNH BÌNH DƯƠNG

TRUNG TÂM QUAN TRẮC - KỸ THUẬT TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG TỈNH BÌNH DƯƠNG

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ QUAN TRẮC KHÔNG KHÍ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH DƯƠNG THÁNG 02 NĂM 2020

  Kết quả quan trắc không khí tháng 02/2020 cho thấy nồng độ các thông số quan trắc CO, NO2, SO2, O3, bụi chì, bụi PM10, xylen, toluen tại các điểm quan trắc đều dưới ngưỡng tiêu chuẩn cho phép. Riêng bụi tổng tại hai vị trí: Ngã tư Miếu Ông Cù (GT2)vượt 1,6 lần; khu vực ngã tư cầu Ông Bố(GT1) vượt 1,2  lần so với QCVN 05: 2013/BTNMT. Tiếng ồn vượt quy chuẩn ở các vị trí giao thông: Ngã tư Miếu Ông Cù vượt 10,8 dB(A); Ngã tư cầu Ông Bố 10,0 dB(A), ngã ba Cổng Xanh (GT3) vượt 14,0 dB(A). Ngoài ra tiếng ồn tại vị trí khu vực mỏ đá xã Thường Tân – Tân Uyên (CN3)vượt 7,8 dB(A) và các vị trí như: trung tâm hành chính thành phố mới Bình Dương (ĐT4), công ty Orion- KCN Mỹ Phước II (CN4) tiếng ồn vượt nhẹ. Chỉ tiêu Benzen tại khu vực ngã tư Miếu Ông Cù vượt quy chuẩn 1,7 lần; các chỉ tiêu còn lại đều đạt quy chuẩn.

  * Kết quả quan trắc thông số bụi trong tháng 02 năm 2020 như sau:

  Biểu đồ 1: Nồng độ ô nhiễm bụi tại các điểm quan trắc không khí tháng 02/2020

  • Từ đồ thị biểu diễn nồng độ bụi trong không khí tại các điểm quan trắc trong tháng 02/2020 cho thấy: Nồng độ bụi cao nhất tại vị trí miếu Ông Cù và tại ngã tư cầu Ông Bố vượt quy chuẩn 05:2013/BTNMT 1,6 lần và 1,2 lần; các vị trí còn lại đều đạt quy chuẩn cho phép.
  • So với đợt quan trắc tháng 01/2020, nồng độ bụi tăng giảm không đồng đều ở các vị trí quan trắc dao động từ 1,2 ÷ 3,7 lần. Đối với khu vực Nền và khu vực Nông trường bụi tăng nhẹ so với tháng trước. Tại các vị trí  Đô thị bụi đa số giảm từ từ 1,7 ÷ 3,7 lần,  giảm nhiều nhất tại vị trí trụ sở TTQT TNMT – số 26 Huỳnh Văn Nghệ (ĐT3) 3,7 lần; hai vị trí còn lại UBND thành phố  Thuận An (ĐT2)  và trung tâm hành chính - thành phố Mới Bình Dương(ĐT4)tăng 2,1÷2,8 lần và thấp hơn quy chuẩn. Đối với các vị trí Giao thông bụi tăng ở vị trí ngã tư cầu Ông Bố (GT2) so với tháng 01/2020 và vượt nhẹ so với quy chuẩn 1,2 lần; hai vị trí ngã tư miếu Ông Cù (GT1) và ngã ba Cổng Xanh (GT3) bụi giảm so với tháng trước từ 1,3 ÷ 2,8 lần. Đối với khu vực hoạt động Công nghiệp bụi tăng nhẹ không quá 2,0 lần và thấp hơn quy chuẩn, riêng vị trí khu vực mỏ đá xã Thường Tân –Tân Uyên (CN3) bụi giảm1,9 lần xuống đạt quy chuẩn so với tháng 01/2020.
  • So với tháng 02/2019:  Đối với khu vực Nền và khu vực Nông trường bụi tăng không quá 1,5 lần. Đối với khu vực Đô thị bụi tăng giảm không đồng đều dao động trong khoảng từ 1,0 – 4,5 lần và thấp hơn quy chuẩn. Khu vực các điểm nút Giao thông nồng độ bụi giảm từ 1,3 ÷ 2,1 lần, tuy nhiên vị trí GT1 và GT2 bụi vẫn vượt quy chuẩn. Đối với các vị trí khu Công nghiệp thì hầu hết bụi đều tăng so với năm 2019 mức tăng không quá 2,0 lần. Riêng vị trí CN3 giảm 3,1 lần xuống đạt quy chuẩn.
   * Kết quả quan trắc thông số tiếng ồn trong tháng 02 năm 2020 như sau:

  Biểu đồ 2: Mức độ ô nhiễm tiếng ồn tại các điểm quan trắc không khí tháng 02/2020

  -Kết quả quan trắc tiếng ồn tháng 02/2020 cho thấy : Các vị trí nút Giao thông tiếng ồn còn vượt quy chuẩn từ 10,0 ÷ 14,0 dB(A); khu vực hoạt động Công nghiệp có hai vị trí: khu vực mỏ đá xã Thường Tân- Tân Uyên (CN3) vượt 7,8 dB(A) và công ty Orion- KCN Mỹ Phước II (CN4) vượt 1,0 dB(A).

  • So với kết quả quan trắc trong tháng 01/2020:  khu vực Nền, Nông trường và Đô thị tiếng ồn dao động ổn định thấp hơn quy chuẩn. Khu vực các điểm nút giao thông tiếng ồn tăng giảm không đồng đều: tăng 4,8 ÷ 16,0 dB(A) ở vị trí ngã tư miếu Ông Cù (GT2) và ngã ba Cổng Xanh (GT3) và giảm 5,0 dB(A) ở ngã tư cầu Ông Bố(GT1). Đối với khu vực hoạt động Công nghiệp: tiếng ồn tăng nhiều và vượt quy chuẩn ở vị trí khu vực mỏ đá xã Thường Tân – Tân Uyên (CN3)  tăng 10,1 dB(A) và công ty Orion –KCN Mỹ Phước II (CN4) tăng 5,0 dB(A); khu vực công ty Victory cách CCN Thuận Giao 3km (CN2) lại giảm 11,0 dB(A) xuống đạt quy chuẩn trong tháng 02/2020; các vị trí còn lại CN1 và CN5 tiếng ồn dao động ổn định so với tháng trước.
  • So với đợt quan trắc tháng 02/2019: Tiếng ồn tăng 10,1 dB(A) ở khu vực Nền; Khu vực Nông trường tiếng ồn tăng 3,1 dB(A). Khu vực Đô thị tiếng ồn dao động  nhẹ không quá 7,4 dB(A) và thấp hơn quy chuẩn. Khu vực giao thông tiếng ồn tăng ở cả ba vị trí từ 1,9 ÷ 10,6 dB(A) và cao nhất là ở nga ba Cổng Xanh (GT3) tăng 10,6 dB(A). Khu vực hoạt động Công nghiệp nhìn chung tiếng ồn dao động ổn định trừ  hai vị trí sau tiếng ồn tăng cao vượt quy chuẩn: vị trí  mỏ đá xã  Thường Tân – Tân Uyên (CN3) tăng  9,9 dB(A) và công ty Orion – KCN Mỹ Phước II (CN4) tăng 6,0 dB(A).

  Đánh giá chỉ số chất lượng không khí (AQI):

   

  STT

  Vị trí

  Ký hiệu

  Giá trị AQI

  Màu sắc

  Chất lượng không  khí

  Khuyến nghị

  1

  Trung tâm QTTNMT – 26 Huỳnh Văn Nghệ

  ĐT3

  5

   

  Xanh

   

  Tốt

  Cho nhóm người bình thường và nhóm người nhạy cảm: Tự do thực hiện các hoạt động ngoài trời

  2

  Nghĩa trang Liệt sĩ Phú Giáo

  N

  6

  Xanh

  ​3

  Trung tâm hành chính, Thành phố mới Bình  Dương

  ĐT4

  14

  Xanh

  4

  Nông trường cao su Thanh An

  NT

  16

  Xanh

  5

  UBND thị xã Thuận An

  ĐT2

  16

  Xanh

  6

  Công ty Victory cách CCN Thuận Giao 300m

  CN2

  17

  Xanh

  7

  Công ty Orion, đường NA3, KCN Mỹ Phước II

  CN4

  18

  Xanh

  8

  Công ty Wimbledon-Đường số 22, KCN Sóng Thần II

  CN1

  19

  Xanh

  9

  Khu đô thị - KCN Bàu Bàng

  CN5

  20

  Xanh

  10

  Khu trung tâm thị trấn Thị trấn Mỹ Phước

  Đt5

  23

  Xanh

  11

  Gần ngã 3 Cổng Xanh

  GT3

  34

  Xanh

  12

  Trung tâm hành chính thị xã Dĩ An

  ĐT1

  37

  Xanh

  13

  Thị trấn Uyên Hưng, huyện Tân Uyên

  ĐT6

  46

  Xanh

  14

  Ngã tư Cầu Ông Bố

  GT2

  46

  Xanh

  15

  Ngã tư Miếu Ông Cù

  GT1

  56

  Vàng

  Trung bình

   

  Cho nhóm người bình thường: : Tự do thực hiện các hoạt động ngoài trời

  Cho nhóm người nhạy cảm: nên theo dõi các triệu chứng như ho, khó thở, nhưng vẫn có thể hoạt động bên ngoài

  16

  Khu vực mỏ đá xã Thường Tân, huyện Tân Uyên

  CN3

  83

   

   

  Vàng

   

  Nguồn: Sở Tài Nguyên và Môi Trường Tỉnh Bình Dương

   

   

  Chia sẻ: