CHỈ SỐ CHẤT LƯỢNG NƯỚC (WQI) TẠI CÁC SÔNG VÀ RẠCH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH DƯƠNG THÁNG 1 NĂM 2024

CHỈ SỐ CHẤT LƯỢNG NƯỚC (WQI) TẠI CÁC SÔNG VÀ RẠCH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH DƯƠNG THÁNG 1 NĂM 2024

CHỈ SỐ CHẤT LƯỢNG NƯỚC (WQI) TẠI CÁC SÔNG VÀ RẠCH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH DƯƠNG THÁNG 1 NĂM 2024

CHỈ SỐ CHẤT LƯỢNG NƯỚC (WQI) TẠI CÁC SÔNG VÀ RẠCH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH DƯƠNG THÁNG 1 NĂM 2024

  Kết quả quan trắc và đánh giá chỉ số chất lượng nước (WQI) tháng 1 năm 2024 đối với các sông, kênh rạch trên địa bàn tỉnh Bình Dương, cho thấy chất lượng nước mặt sông Đồng Nai có xu hướng ổn định so với tháng trước và cùng kỳ năm trước, chất lượng nước mặt sông Sài Gòn và các chi lưu có xu hướng giảm so với tháng trước và ổn định so với cùng kỳ năm trước; các chỉ tiêu phân tích hầu hết đều đạt quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lượng nước mặt (QCVN 08-MT:2023/BTNriêng đối với các chỉ tiêu dinh dưỡng và hữu cơ như NH4+_N, COD, NO2-_N, BOD5, vẫn còn vượt quy chuẩn nhiều lần tại các kênh, rạch, suối nhỏ do tiếp nhận nước thải sinh hoạt từ khu dân cư, nước thải từ các khu công nghiệp và nước thải nông nghiệp.

  Kết quả đánh giá, phân loại chất lượng nước mặt trong tháng 1 năm 2024 như sau:

   

  STT

  Tên điểm quan trắc

  WQI tháng 1/2024

  Màu

  Đánh giá chất lượng nước

  1

  Cách đập Dầu Tiếng 2 km (SG1)

  91

  Xanh nước biển

  Rất tốt - Sử dụng cho mục đích cấp nước sinh hoạt

  2

  Lưu vực An Tây – Bến Cát (SG5)

  96

  3

  Rạch Xuy Nô (RSG13)

  92

  4

  Cách ngã ba sông ĐN – SB 1 km (ĐN1)

  98

  5

  Họng thu nước nhà máy nước Tân Hiệp (ĐN2)

  98

  6

  Cầu mới bắc qua cù lao Bạch Đằng (ĐN3)

  98

  7

  Họng thu nước nhà máy nước Tân Ba (ĐN4)

  98

  8

  Suối Cái tại Cầu Bà Kiên (RĐN4)

  94

  9

  Suối Thợ Ụt tại cầu Thợ Ụt (RĐN8)

  91

  10

  Cửa xả hồ nước Phước Hòa (SB1)

  96

  11

  Cầu Sông Bé (SB2)

  96

  12

  Tại giao lộ với QL13 (SB3)

  96

  13

  Suối Rạc (SB4)

  97

  14

  Suối Căm Xe tại ngã 3 suối Bài Lang và suối Căm Xe (RTT1)

  97

  15

  Suối Bến Ván (suối Đồng Sổ) (RTT4)

  95

  16

  Họng thu nước nhà máy nước TDM (SG2)

  81

  Xanh lá cây

  Tốt - Sử dụng cho mục đích cấp nước sinh hoạt nhưng cần có biện pháp xử lý phù hợp

  17

  Cách ngã 3 rạch Vĩnh Bình - Sông Sài Gòn 50m về phía hạ lưu (SG3)

  81

  18

  Trạm thủy văn trên sông Sài Gòn (SG4)

  81

  19

  Rạch tại cầu Bà Sảng (RSG1)

  86

  20

  Suối Giữa tại Cầu Suối Giữa (RSG2)

  79

  21

  Rạch Ông Đành tại Cầu Ông Đành (RSG3)

  78

  22

  Suối Chòm Sao tại Cầu Bà Hai (RSG5)

  79

  23

  Kênh thoát nước An Tây tại cửa đổ vào sông Sài Gòn (RSG8)

  81

  24

  Suối Bưng Cù tại Cầu Suối Nước (RĐN2)

  78

  25

  Suối Siệp tại cống trên QL 1K (RĐN5)

  83

  26

  Kênh Tân Vĩnh Hiệp (RĐN9)

  79

  27

  Suối Tân Lợi gần KCN Đất Cuốc (RĐN7)

  87

  28

  Rạch Cầu Chùa (RĐN11)

  79

  29

  Suối Tổng Nhẫn (RĐN12)

  76

  30

  Suối Giai (RĐN13)

  77

  31

  Cầu Phú Bình (STT1)

  80

  32

  Cầu trên  đường vành đai 4 (STT2)

  78

  33

  Cầu Ông Cộ (STT3)

  78

  34

  Trạm quan trắc nước mặt tự động trên sông Thị Tính (STT4)

  78

  35

  Hợp lưu của suối Đồng Sổ và suối Đôi tại Cầu Quan (RTT2)

  84

  36

  Suối Bến Ván (suối Đòn Gánh) (RTT3)

  90

  37

  Suối Cát tại Cầu Trắng (RSG4)

  74

  Vàng

  Trung bình - Sử dụng cho mục đích tưới tiêu và các mục đích tương đương khác

  38

  Rạch Vĩnh Bình tại nhà hàng Dìn Ký (RSG6)

  75

  39

  Kênh Ba Bò tại cầu Kênh (RSG7)

  72

  40

  Kênh thoát nước thải tại cầu ông Bố (RSG9)

  57

  41

  Kênh D tại cầu bắt qua kênh D (RSG10)

  64

  42

  Suối Đờn tại cầu Suối Đờn (RSG11)

  57

  43

  Rạch Vĩnh Bình (RSG12)

  74

  44

  Suối Cái tại Cầu Bến Sắn (RĐN1)

  74

  45

  Suối Ông Đông tại Cầu Tổng Bản (RĐN3)

  74

  46

  Rạch Bà Hiệp tại Cầu Bà Hiệp (RĐN6)

  74

  47

  Suối Cầu (RĐN10)

  55

   

   

  Chia sẻ: