CHỈ SỐ CHẤT LƯỢNG NƯỚC (WQI) TẠI CÁC SÔNG VÀ RẠCH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH DƯƠNG THÁNG 06 NĂM 2023

CHỈ SỐ CHẤT LƯỢNG NƯỚC (WQI) TẠI CÁC SÔNG VÀ RẠCH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH DƯƠNG THÁNG 06 NĂM 2023

CHỈ SỐ CHẤT LƯỢNG NƯỚC (WQI) TẠI CÁC SÔNG VÀ RẠCH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH DƯƠNG THÁNG 06 NĂM 2023

CHỈ SỐ CHẤT LƯỢNG NƯỚC (WQI) TẠI CÁC SÔNG VÀ RẠCH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH DƯƠNG THÁNG 06 NĂM 2023

  Kết quả quan trắc và đánh giá chỉ số chất lượng nước (WQI) tháng 06 năm 2023 đối với các sông, kênh rạch trên địa bàn tỉnh Bình Dương, cho thấy chất lượng nước mặt sông Sài Gòn và sông Đồng Nai có xu hướng tăng nhẹ so với tháng trước và giảm nhẹ so với cùng kỳ năm trước, các chỉ tiêu phân tích hầu hết đều đạt quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lượng nước mặt (QCVN 08-MT:2015/BTNMT); riêng đối với các chỉ tiêu dinh dưỡng và hữu cơ như NH4+_N, COD, NO2-_N, BOD5, PO43-_P vẫn còn vượt quy chuẩn nhiều lần tại các kênh, rạch, suối nhỏ do tiếp nhận nước thải sinh hoạt từ khu dân cư, nước thải từ các khu công nghiệp và nước thải nông nghiệp.

  Kết quả đánh giá, phân loại chất lượng nước mặt trong tháng 06 năm 2023 như sau:

   

  STT

  Tên điểm quan trắc

  WQI tháng 06/2023

  Màu

  Đánh giá chất lượng nước

  1

  Cầu Sông Bé-cầu Phước Hòa (SB)

  100

  Xanh nước biển

   

   

   

   

  Sử dụng cho mục đích cấp nước sinh hoạt

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Sử dụng cho mục đích cấp nước sinh hoạt

   

   

   

   

   

  2

  Cửa xả hồ nước Phước Hòa (KTL1)

  100

  3

  Tại giao lộ với QL13 (KTL2)

  100

  4

  Cách ngã ba sông ĐN – SB 1 km (ĐN1)

  99

  5

  Họng thu nước nhà máy nước Tân Ba (ĐN4)

  98

  6

  Suối Tân Lợi gần KCN Đất Cuốc (RĐN7)

  97

  7

  Cầu mới bắc qua cù lao Bạch Đằng (ĐN3)

  96

  8

  Họng thu nước nhà máy nước Tân Hiệp (ĐN2)

  95

  9

  Rạch Bà Hiệp tại Cầu Bà Hiệp (RĐN6)

  91

  10

  Cách đập Dầu Tiếng 2 km (SG1)

  90

   

  Xanh lá cây

   

   

   

   

   

  Sử dụng cho mục đích cấp nước sinh hoạt nhưng cần có biện pháp xử lý phù hợp

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Sử dụng cho mục đích cấp nước sinh hoạt nhưng cần có biện pháp xử lý phù hợp

   

  11

  Cách ngã 3 rạch Vĩnh Bình - Sông Sài Gòn 50m về phía hạ lưu (SG3)

  90

  12

  Kênh thoát nước An Tây tại cửa đổ vào sông Sài Gòn (RSG8)

  90

  13

  Cầu trên  đường vành đai 4 (STT2)

  90

  14

  Họng thu nước nhà máy nước TDM (SG2)

  89

  15

  Suối Cái tại Cầu Bến Sắn (RĐN1)

  82

  16

  Cầu Ông Cộ (STT3)

  80

  17

  Hợp lưu của suối Đồng Sổ và suối Đôi tại Cầu Quan (RTT2)

  80

  18

  Suối Căm Xe tại ngã 3 suối Bài Lang và suối Căm Xe (RTT1)

  79

  19

  Rạch Vĩnh Bình tại nhà hàng Dìn Ký (RSG6)

  78

  20

  Suối Cái tại Cầu Bà Kiên (RĐN4)

  78

  21

  Suối Thợ Ụt tại cầu Thợ Ụt (RĐN8)

  77

  22

  Rạch tại cầu Bà Sảng (RSG1)

  73

  Vàng

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Sử dụng cho mục đích tưới tiêu và các mục đích tương đương khác

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Sử dụng cho mục đích tưới tiêu và các mục đích tương đương khác

  23

  Suối Ông Đông tại Cầu Tổng Bản (RĐN3)

  73

  24

  Suối Giữa tại Cầu Suối Giữa (RSG2)

  72

  25

  Suối Bưng Cù tại Cầu Suối Nước (RĐN2)

  71

  26

  Suối Cát tại Cầu Trắng (RSG4)

  69

  27

  Suối Chòm Sao tại Cầu Bà Hai (RSG5)

  69

  28

  Rạch Ông Đành tại Cầu Ông Đành (RSG3)

  68

  29

  Kênh D tại cầu bắt qua kênh D (RSG10)

  68

  30

  Kênh Ba Bò tại cầu Kênh (RSG7)

  66

  31

  Cầu Phú Bình (STT1)

  66

  32

  Suối Đờn tại cầu Suối Đờn (RSG11)

  65

  33

  Suối Siệp tại cống trên QL 1K (RĐN5)

  62

  34

  Kênh thoát nước thải tại cầu ông Bố (RSG9)

  53

   

   

  Chia sẻ: