CHỈ SỐ CHẤT LƯỢNG NƯỚC (WQI) TẠI CÁC SÔNG VÀ RẠCH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH DƯƠNG THÁNG 01 NĂM 2019

CHỈ SỐ CHẤT LƯỢNG NƯỚC (WQI) TẠI CÁC SÔNG VÀ RẠCH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH DƯƠNG THÁNG 01 NĂM 2019

CHỈ SỐ CHẤT LƯỢNG NƯỚC (WQI) TẠI CÁC SÔNG VÀ RẠCH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH DƯƠNG THÁNG 01 NĂM 2019

CHỈ SỐ CHẤT LƯỢNG NƯỚC (WQI) TẠI CÁC SÔNG VÀ RẠCH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH DƯƠNG THÁNG 01 NĂM 2019

   

  Kết quả đánh giá, phân loại chất lượng nước mặt trong tháng 01 năm 2019 như sau:

  STT

  Tên điểm quan trắc

  WQI tháng 1/2019

  Màu

  Đánh giá chất lượng nước

  1

  Kênh Thủy Lợi tại giao lộ với Quốc lộ 13 (KTL2)

  93

  Xanh nước biển

  Sử dụng tốt cho mục đích cấp nước sinh hoạt

  2

  Sông Sài Gòn tại họng thu nước nhà máy nước TDM (SG2)

  76

   

   

  Xanh lá cây

   

  Sử dụng cho mục đích cấp nước sinh hoạt nhưng cần các biện pháp xử lý phù hợp

  3

  Rạch Vĩnh Bình tại nhà hàng Dìn Ký(RSG6)

  77

  4

  Sông Đồng Nai - Cách ngã ba sông ĐN – SB 1km (ĐN1)

  87

  5

  Sông Đồng Nai tại họng thu nước nhà máy nước Tân Hiệp (ĐN2)

  84

  6

  Cầu mới bắt qua Cù lao Bạch Đằng (ĐN3)

  82

  7

  Sông Đồng Nai tại họng thu nước nhà máy nước Tân Ba (ĐN4)

  82

  8

  Rạch Bà Hiệp tại cầu Bà Hiệp (RĐN6)

  77

  9

  Suối Thợ Ụt tại cầu Thợ Ụt (RĐN8)

  81

  10

  Kênh Thủy Lợi tại cửa xả hồ Phước Hòa (KTL1)

  85

  11

  Suối Căm Xe tại ngã ba suối Bài Lang và suối Căm Xe (RTT1)

  77

  12

  Sông Sài Gòn cách đập Dầu Tiếng 2km (SG1)

  72

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Vàng

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Sử dụng cho mục đích tưới tiêu và các mục đích tương đương khác

  13

  Sông Sài Gòn cách ngã ba rạch Vĩnh Bình - sông Sài Gòn 50m về phía hạ lưu (SG3)

  68

  14

  Rạch tại cầu Bà Sảng (RSG1)

  62

  15

  Suối Giữa tại Cầu Suối Giữa (RSG2)

  63

  16

  Rạch Ông Đành tại Cầu Ông Đành (RSG3)

  60

  17

  Suối Chòm Sao tại cầu Bà Hai (RSG5)

  58

  18

  Kênh thoát nước An Tây tại cửa đổ vào sông Sài Gòn (RSG8)

  73

  19

  Suối Cái tại cầu Bến Sắn (RĐN1)

  77

  20

  Suối Bưng Cầu tại cầu Suối Nước (RĐN2)

  65

  21

  Suối Tân Lợi gần KCN Đất Cuốc (RĐN7)

  66

  22

  Cầu Sông Bé (SB)

  72

  23

  Sông Thị Tính tại cầu ông Cộ (STT3)

  67

  24

  Rạch Thị Tính đổ ra sông Thị Tính tại hợp lưu suối Đồng Sổ và suối Đôi tại cầu Quan (RTT2)

  67

  25

  Suối Cát tại cầu Trắng (RSG4)

  26

   

  Da cam

   

  Sử dụng cho giao thông thủy và các mục đích tương đương khác

  26

  Kênh Ba Bò tại cầu Kênh (RSG7)

  47

  27

  Kênh thoát nước thải tại cầu Ông Bố (RSG9)

  43

  28

  Kênh D tại cầu bắt qua kênh D (RSG10)

  36

  29

  Suối Đờn tại cầu suối Đờn (RSG11)

  26

  30

  Suối Ông Đông tại cầu Tổng Bản (RĐN3)

  50

  31

  Suối Cái tại Cầu Bà Kiên (RĐN4)

  42

  32

  Suối Siệp tại cống trên QL 1K (RĐN5)

  48

  33

  Sông Thị Tính tại cầu Phú Bình (STT1)

  52

  34

  Sông Thị Tính tại cầu trên đường vành đai 4 (STT2)

  46

  TTQT

   

  Chia sẻ: