CHỈ SỐ CHẤT LƯỢNG KHÔNG KHÍ (AQI) TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH DƯƠNG THÁNG 08 NĂM 2023

CHỈ SỐ CHẤT LƯỢNG KHÔNG KHÍ (AQI) TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH DƯƠNG THÁNG 08 NĂM 2023

CHỈ SỐ CHẤT LƯỢNG KHÔNG KHÍ (AQI) TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH DƯƠNG THÁNG 08 NĂM 2023

CHỈ SỐ CHẤT LƯỢNG KHÔNG KHÍ (AQI) TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH DƯƠNG THÁNG 08 NĂM 2023

  Kết quả quan trắc không khí tháng 08/2023 cho thấy nồng độ 16/17 thông số quan trắc (bụi TSP, bụi PM10, CO, NO2, SO2, O3, bụi chì, xylen, benzen, toluene,…) tại các điểm quan trắc đều đạt chuẩn so với QCVN 05:2013/ BTNMT và QCVN 06:2019/ BTNMT. Tiếng ồn đạt quy chuẩn cho phép ở hầu hết các vị trí quan trắc, riêng các vị trí quan trắc giao thông tiếng ồn ở ngã tư Miếu Ông Cù (GT1) vượt 7,4 dB(A), ngã tư cầu Ông Bố (GT2) vượt 8,1 dB(A), gần ngã ba Cổng Xanh (GT3) vượt 1,4 dB(A) so với QCVN 26:2010/BTNMT.

  Kết quả đánh giá, phân loại chỉ số chất lượng không khí tháng 08 năm 2023 như sau:

  STT

  Vị trí

  Ký hiệu

  AQI

  Màu sắc

  Chất lượng không  khí

  Khuyến nghị

  1

  Gần ngã 3 Cổng Xanh

  GT3

  11

  Xanh

  Tốt

  Cho nhóm người bình thường và nhóm người nhạy cảm:

  Tự do thực hiện các hoạt động ngoài trời.

  2

  Nghĩa trang Liệt sĩ Phú Giáo

  N

  13

  Xanh

  3

  UBND TP.Thuận An

  ĐT2

  16

  Xanh

  4

  Phường Uyên Hưng, TP. Tân Uyên

  ĐT6

  17

  Xanh

  5

  Trung tâm hành chính Thành phố mới Bình Dương

  ĐT4

  18

  Xanh

  6

  Ngã tư Cầu Ông Bố

  GT2

  19

  Xanh

  7

  Khu đô thị - KCN Bàu Bàng

  CN5

  19

  Xanh

  8

  Trung tâm hành chính TP. Dĩ An

  ĐT1

  20

  Xanh

  9

  Khu vực mỏ đá xã Thường Tân, huyện Bắc Tân Uyên

  CN3

  21

  Xanh

  10

  Trung tâm QTKT -TNMT – 26 Huỳnh Văn Nghệ

  ĐT3

  25

  Xanh

  11

  Công ty Orion, đường NA3, KCN Mỹ Phước II

  CN4

  26

  Xanh

  12

  Ngã tư Miếu Ông Cù

  GT1

  27

  Xanh

  13

  Khu trung tâm thị trấn  Mỹ Phước

  ĐT5

  27

  Xanh

  14

  Nông trường cao su Thanh An

  NT1

  28

  Xanh

  15

  Công ty Victory cách CCN Thuận Giao 300m

  CN2

  31

  Xanh

  16

  Công ty Wimbledon-Đường số 22, KCN Sóng Thần II

  CN1

  44

  Xanh

   

  Chia sẻ: