https://baobinhduong.vn/

https://baobinhduong.vn/

https://baobinhduong.vn/

Chi cục Quản lý đất đai Bình Dương: Nâng cao chất lượng quản lý và sử dụng hiệu quả tài nguyên đất

  Dù chịu nhiều ảnh hưởng do dịch bệnh Covid-19 cùng những biến động thị trường trong nước và thế giới, tình hình hoạt động công tác chuyên môn tại Chi cục Quản lý đất đai thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) tỉnh trong nửa đầu năm 2022 cơ bản ổn định. Theo đó, nhờ sự linh hoạt trong việc bố trí nhân sự và có kế hoạch công tác khoa học nên chi cục đã hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn, đồng thời tích cực phối hợp các sở ngành, địa phương thực hiện tốt nhiệm vụ nâng cao chất lượng quản lý và sử dụng hiệu quả tài nguyên đất đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

  Cán bộ ngành tài nguyên - môi trường đang thực hiện kiểm kê, đối chiếu hồ sơ, số liệu đất đai

  Sát sao với công tác quy hoạch

  Một trong những nhiệm vụ trọng tâm mà Chi cục Quản lý đất đai được Sở TN&MT ủy quyền thực hiện là phối hợp với các sở ngành, địa phương thực hiện công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất theo giai đoạn và tầm nhìn dài hạn cho các địa phương. Trong đó, liên quan phương án phân bổ và khoanh vùng quy hoạch đất đai tạo đà phát triển kinh tế - xã hội, thời gian qua chi cục đã phối hợp với đơn vị chủ trì là Sở Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) tổ chức phân bổ và khoanh vùng đất đai theo quy hoạch của tỉnh. Phương án này chi cục được phân công phối hợp thực hiện cùng đơn vị chủ trì là Sở KH&ĐT.

  Trao đổi với chúng tôi, bà Nguyễn Thị Bích Thủy, Chi cục trưởng Chi cục Quản lý đất đai Sở TN&MT, cho biết thời gian qua Sở TN&MT đã gửi 5 văn bản đề nghị Sở KH&ĐT có trách nhiệm gửi các tài liệu, số liệu liên quan đến quy hoạch tỉnh về Sở TN&MT; đồng thời đẩy nhanh công tác tổ chức đấu thầu lựa chọn đơn vị tư vấn làm cơ sở xây dựng phương án phân bổ và khoanh vùng đất đai để tích hợp vào quy hoạch tỉnh. Mới đây, Sở KH&ĐT cũng đã phối hợp Tổng Công ty Becamex IDC tổ chức các hội thảo nghe báo cáo và đề xuất lựa chọn đơn vị tư vấn lập quy hoạch tỉnh, trong đó bao gồm các nội dung tích hợp. Hiện Sở KH&ĐT đang tiến hành tổng hợp, báo cáo tham mưu UBND tỉnh lựa chọn đơn vị tư vấn.

  Liên quan việc lập kế hoạch sử dụng đất 5 năm giai đoạn 2021- 2025 trên địa bàn tỉnh, thời gian qua chi cục đã căn cứ theo quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu tại Quyết định số 305/ QĐ-UBND của UBND tỉnh để tham mưu Sở TN&MT ban hành Quyết định số 364/QĐ-STNMT về việc chỉ định đơn vị lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu và Quyết định số 365/QĐ- STNMT về chỉ định đơn vị thẩm định hồ sơ mời thầu, thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu. Hiện chi cục đang phối hợp Phòng Kế hoạch - Tài chính Sở TN&MT tham mưu các thủ tục tiếp theo trong công tác tổ chức đấu thầu lựa chọn đơn vị tư vấn lập dự án.

  Đối với quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 cấp huyện, đầu năm 2022 vừa qua, chi cục đã tham mưu Sở TN&MT trình UBND tỉnh phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 đối với 9 huyện, thị, thành phố trên địa bàn. Đồng thời hoàn thành công tác tham mưu cấp thẩm quyền đối với danh mục công trình thực hiện thu hồi đất và kế hoạch sử dụng đất năm 2022 cấp huyện đối các huyện, thị, thành phố trên địa bàn.

  Bám sát các nhiệm vụ trọng tâm

  Bên cạnh nhiệm vụ thực hiện công tác lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất gắn liền phát triển kinh tế - xã hội cho các huyện, thị, thành phố nói riêng và toàn tỉnh nói chung, thời gian qua Chi cục Quản lý đất đai cũng chú trọng thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn của mình. Theo đó, lãnh đạo chi cục thường xuyên có những chỉ đạo, quán triệt sâu sắc để các phòng ban chuyên môn vượt khó khăn, thử thách, tiếp tục kiên trì, bám sát các nhiệm vụ trọng tâm.

  Lũy kế đến nay, công tác cấp giấy chứng nhận trên toàn tỉnh ước đạt tỷ lệ 99,86% tương ứng diện tích 243.356,56 ha. Trong đó, diện tích cấp giấy chứng nhận cho các tổ chức là 97.688,73 ha đạt 99,66% so với diện tích cần cấp; diện tích cấp giấy chứng nhận cho hộ gia đình, cá nhân là 145.667,83 ha, đạt 99,99%.

  Chi cục cũng chủ động tham mưu cấp thẩm quyền một số nội dung liên quan đến công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực đất đai, như: Cung cấp các quy hoạch có liên quan lĩnh vực tới các địa phương; góp ý dự thảo kế hoạch triển khai thực hiện các đề án phát triển kinh tế - xã hội có liên quan đến lĩnh vực đất đai; thực hiện dịch vụ công cấp phép hoạt động đo đạc và bản đồ; góp ý dự thảo quy định hành lang bảo vệ đường bộ đối với các đoạn đã và đang đầu tư xây dựng thuộc tuyến đường Vành đai 4 TP.Hồ Chí Minh đoạn đi qua địa bàn tỉnh Bình Dương.

  Đại diện lãnh đạo Chi cục Quản lý đất đai cho biết tính từ đầu năm 2022 đến nay, chi cục đã thực hiện thẩm định và trình Hội đồng thẩm định giá đất tỉnh xem xét thẩm định 48 hồ sơ xác định giá đất cụ thể. Đồng thời, phối hợp, tham gia nhiều cuộc họp bàn với các ban ngành định giá quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh. Trong đó, tham gia cùng tòa án, đơn vị thi hành án tổng cộng 27 cuộc và Sở Tài chính 61 cuộc. Từ ý kiến chuyên môn và quan điểm dựa trên góc độ quản lý nhà nước về lĩnh vực đất đai mà phía Chi cục Quản lý đất đai đưa ra, các đơn vị cũng có thêm căn cứ để đưa ra những quyết định hợp lý, đúng quy định.

  Đến nay, công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất gắn liền với phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2030 cấp huyện cơ bản đã hoàn thành. Cùng với đó, công tác xây dựng quy hoạch sử dụng đất và đồ án phát triển đô thị tỉnh Bình Dương cũng đang được các ngành chức năng phối hợp thực hiện một cách tích cực. Đây là tiền đề quan trọng giúp chính quyền địa phương các huyện, thị, thành phố nói riêng và tỉnh Bình Dương nói chung có những căn cứ khoa học, cơ sở pháp lý để thực hiện công tác tạo nguồn vốn từ quỹ đất để phục vụ phát triển cơ sở hạ tầng trong tương lai.

  Nguồn: ĐÌNH THẮNG – https://baobinhduong.vn

   

  Chia sẻ: