CHI BỘ 4 TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI, NHIỆM KỲ 2022-2025

CHI BỘ 4 TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI, NHIỆM KỲ 2022-2025

CHI BỘ 4 TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI, NHIỆM KỲ 2022-2025

CHI BỘ 4 TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI, NHIỆM KỲ 2022-2025

  Thực hiện Hướng dẫn số 402-HD/ĐUSTNMT ngày 15 tháng 6 năm 2022 của Đảng ủy Sở Tài nguyên và Môi trường về việc tổ chức Đại hội Chi bộ trực thuộc Đảng ủy Sở Tài nguyên và Môi trường nhiệm kỳ 2022-2025, sáng ngày 06 tháng 7 năm 2022, tại Hội trường Chi cục Bảo vệ môi trường, Chi bộ 4 đã long trọng tổ chức Đại hội Chi bộ, nhiệm kỳ 2022 - 2025. Tham dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Phạm Xuân Ngọc - UVBTV Đảng ủy Sở Tài nguyên và Môi trường, Phó Giám đốc Sở cùng toàn thể 13 đảng viên Chi bộ 4.

  Đ/c Trần Thanh Quang phát biểu khai mạc đại hội

  Sau phần nghi thức, Đại hội đã được nghe dự thảo các báo cáo: Kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ 4, nhiệm kỳ 2020- 2022; báo cáo kiểm điểm lãnh đạo của Cấp ủy nhiệm kỳ 2020- 2022; Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ 4, nhiệm kỳ 2022 - 2025 và thông qua Đề án nhân sự Cấp ủy nhiệm kỳ 2022 - 2025.

  Theo báo cáo thì trong nhiệm kỳ qua, Chi bộ 4 đã quán triệt xây dựng và triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch theo chủ trương, nghị quyết, quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được đẩy mạnh theo Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị; thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát việc chấp hành đối với đảng viên cũng như công tác phát triển đảng viên mới; công tác cải cách hành chính được đẩy mạnh với trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính…Bên cạnh đó, Cho bộ đã lãnh đạo đảng viên, quần chúng thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19…

  Mặc dù dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh nói chung diễn biến hết sức phức tạp; tuy nhiên, Chi ủy đã kịp thời đề ra nhiều giải pháp, điều chỉnh, triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị đúng theo Chương trình, kế hoạch đề ra. Bên cạnh những kết quả đạt được, Đại hội đã nghiêm túc nhìn nhận những hạn chế cần khắc phục trong thời gian tới mà trong các báo cáo đã nêu.

  Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Phạm Xuân Ngọc - UVBTV Đảng ủy Sở Tài nguyên và Môi trường, Phó Giám đốc Sở đã đánh giá cao tập thể Chi bộ 4 trong nhiệm kỳ qua đã đoàn kết, tập trung trí tuệ, phát huy dân chủ và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Đồng chí đã chỉ đạo Cho bộ nhiệm kỳ tới cần tiếp tục phát huy thành quả đạt được trong thời gian qua, cán bộ đảng viên, quần chúng thường xuyên trao dồi tư tưởng, chính trị, đạo đức lối sống, phát huy vai trò tự phê bình và phê bình. Trên các hạn chế, tồn tại đã nêu, đồng chí lưu ý Chi bộ 4 cần khắc phục để lãnh đạo thực hiện tốt và hiệu quả các nhiệm vụ chính trị của ngành theo Nghị quyết Đại hội đã đề ra...

  Với tinh thần trách nhiệm và dân chủ, Đại hội đã bầu Cấp ủy mới gồm 2 đồng chí; đ/c Ngô Thanh Mua, đại diện Cấp ủy nhiệm kỳ 2022-2025 đã hứa: luôn giữ vững sự đoàn kết trong Chi bộ, nêu cao tinh thần trách nhiệm, giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, thực hiện nghiêm quy chế làm việc để lãnh đạo, triển khai thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đã đề ra

  Đại hội đã thống nhất biểu quyết với các tiêu chí mà Nghị quyết của Đại hội nhiệm lỳ 2022-2025 đã đề ra. Với tinh thần đoàn kết, sáng tạo và đổi mới của Đại hội, tập thể Chi bộ 4 sẽ hoàn thành tốt các nhiệm vụ mà Đảng bộ đã giao./.

  MỘT SỐ HÌNH ẢNH CỦA ĐẠI HỘI

  Toàn cảnh Đại hội

  Đ/c Ngô Thanh Mua thông qua dự thảo Báo cáo kiểm điểm cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2022

  Đ/c Phạm Xuân Ngọc - UVBTV Đảng ủy Sở Tài nguyên và Môi trường, Phó giám đốc Sở cùng Ban chấp hành nhiệm kỳ 2020-2022

  Đảng viên Chi bộ 4 dự đại hội

  Nguồn: https://stnmt.binhduong.gov.vn

   

  Chia sẻ: