Bình Dương tổ chức nhiều hoạt động hưởng ứng Ngày môi trường thế giới năm 2022

Bình Dương tổ chức nhiều hoạt động hưởng ứng Ngày môi trường thế giới năm 2022

Bình Dương tổ chức nhiều hoạt động hưởng ứng Ngày môi trường thế giới năm 2022

Bình Dương tổ chức nhiều hoạt động hưởng ứng Ngày môi trường thế giới năm 2022

  Năm 2022, Chương trình Môi trường Liên Hợp Quốc quyết định lựa chọn chủ đề Ngày Môi trường thế giới (5/6) là “Chỉ một Trái Đất” nhằm kêu gọi các quốc gia cùng nhau xây dựng lối sống bền vững, hài hòa với thiên nhiên hơn.

  Để hưởng ứng Ngày môi trường thế giới (5/6) năm 2022, Sở Tài nguyên và Môi trường Bình Dương đã phối hợp với Huyện Bắc Tân Uyên tổ chức các hoạt động như: “Đổi chất thải nhựa nhận quà tặng”, Hội thi sáng tạo sản phẩm từ rác thải nhựa, phát động Phong trào xanh – sạch – đẹp đường phố với chủ đề “Xóa điểm ô nhiễm từ các bãi rác tự phát”, phong trào ra quân vệ sinh môi trường….

  Hoạt động đổi chất thải nhựa lấy quà tặng, cây xanh…

  Hình ảnh trao bằng khen cho các đơn vị có thành tích tốt trong Phong trào xanh – sạch – đẹp đường phố với chủ đề “Xóa điểm ô nhiễm từ các bãi rác tự phát”

       Ủy ban mặt trận tổ quốc thành phố Thuận An đã phối hợp với Ủy ban Mặt trận tổ quốc tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường cùng với các phòng, ban, đơn vị thuộc thành phố Thuận An đã tố chức Buổi tọa đàm về học tập và làm theo tư tưởng Hồ Chí Minh về bảo vệ môi trường

  Hình ảnh tọa đàm về học tập và làm theo tư tưởng Hồ Chí Minh về bảo vệ môi trường

        Trong dịp này, Sở Tài nguyên và Môi trường cũng đã phối hợp với Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh và Trung tâm thương mại Aeon Bình Dương phát động cuộc thi sáng tạo sản phẩm tái chế bảo vệ môi trường trong đoàn viên thanh thiếu nhi tỉnh Bình Dương với chủ đề “Sức sống mới từ vật liệu phế thải” 

  Hình ảnh trao giải nhất cuộc thi sáng tạo sản phẩm tái chế bảo vệ môi trường trong đoàn viên thanh thiếu nhi tỉnh Bình Dương với chủ đề “Sức sống mới từ vật liệu phế thải” 

  Nguồn Chi cục Bảo vệ môi trường

   

  Chia sẻ: