Bình Dương tổ chức lớp đào tạo, tập huấn các quy định về bảo vệ môi trường trong kinh doanh xăng dầu

Bình Dương tổ chức lớp đào tạo, tập huấn các quy định về bảo vệ môi trường trong kinh doanh xăng dầu

Bình Dương tổ chức lớp đào tạo, tập huấn các quy định về bảo vệ môi trường trong kinh doanh xăng dầu

Bình Dương tổ chức lớp đào tạo, tập huấn các quy định về bảo vệ môi trường trong kinh doanh xăng dầu

  Thực hiện Kế hoạch số 623/KH-STNMT ngày 02 tháng 3 năm 2022 của Sở Tài nguyên và Môi trường về tổ chức đào tạo, tập huấn các quy định về bảo vệ môi trường trong kinh doanh xăng dầu, dầu khí hóa lỏng (LPG). 

  Từ ngày 05 tháng 5 năm 2022 đến ngày 07 tháng 5 năm 2022, Chi cục Bảo vệ môi trường đã phối hợp với Trung tâm Quan trắc Kỹ thuật – Tài nguyên và Môi trường tổ chức lớp đào tạo, tập huấn các quy định về bảo vệ môi trường trong kinh doanh xăng dầu, khí dầu mỏ hóa bằng hình thức trực tuyến qua phần mềm Zoom Mục tiêu của lớp đào tạo nghiệp vụ nhằm giúp cán bộ quản lý và nhân viên tại các cơ sở kinh doanh xăng dầu, khí hóa lỏng (LPG) nắm vững kiến thức bảo vệ môi trường cũng như những quy định về quản lý, bảo vệ môi trường của các cơ quan chức năng, đáp ứng các quy định tại Thông tư số 43/2014/TT-BTNMT ngày 29 tháng 7 năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

  Các học viên tham gia được chia thành 4 lớp đã được các giảng viên của Sở Tài nguyên và Môi trường và Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh triển khai các chuyên đề theo kế hoạch đã được phê duyệt bao gồm:

  + Ảnh hưởng của hoạt động kinh doanh xăng dầu, khí hóa lỏng đến môi trường, sức khỏe con người và biện pháp quản lý;

  + Những quy định của pháp luật, trách nhiệm và nghĩa vụ bảo vệ môi trường của tổ chức, cá nhân trong kinh doanh xăng dầu, khí hóa lỏng;

  + Một số biện pháp quản lý, xử lý nước thải nhiễm dầu; Ứng phó biện pháp tràn dầu và sự cố cháy nổ trong kinh doanh xăng dầu, khí hóa lỏng;

  + An toàn môi trường trong quá trình vận chuyển và kinh doanh xăng dầu;

  + Một số biện pháp quản lý, xử lý chất thải rắn trong kinh doanh xăng dầu, khí hóa lỏng;

  + An toàn môi trường trong quá trình chiết nạp, vận chuyển, kinh doanh LPG;

  + Sự cố môi trường trong kinh doanh LPG, nguyên nhân và biện pháp quản lý.

  Kết thúc khóa đào tạo, các học viên tham gia kiểm tra đánh giá cuối khóa học tại Hội trường Trung tâm Ứng dụng Tiến bộ Khoa học và Công nghệ, số 26 Huỳnh Văn Nghệ, phường Phú Lợi, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Kết quả của đợt đào tạo Sở Tài nguyên và Môi trường đã cấp Giấy chứng nhận hoàn thành hoàn thành khóa đào tạo nghiệp vụ bảo vệ môi trường trong kinh doanh xăng dầu, khí dầu mỏ hóa lỏng cho 382 học viên đủ điều kiện theo quy định.

  ♦ Một số hình ảnh học viên tham gia làm bài kiểm tra cuối khóa:

  Nguồn: Chi cục Bảo vệ môi trường

   

  Chia sẻ: