Bình Dương: Tích cực tuyên truyền, phổ biến Luật Bảo vệ môi trường 2020

Bình Dương: Tích cực tuyên truyền, phổ biến Luật Bảo vệ môi trường 2020

Bình Dương: Tích cực tuyên truyền, phổ biến Luật Bảo vệ môi trường 2020

Bình Dương: Tích cực tuyên truyền, phổ biến Luật Bảo vệ môi trường 2020

       Nhằm sớm đưa Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 đi vào thực tiễn cuộc sống tại địa phương, Sở TN&MT Bình Dương đã ban hành Kế hoạch tổ chức triển khai Hội nghị tập huấn Luật Bảo vệ môi trường năm 2020, Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/1/2022 của Chính phủ và Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/1/2022 của Bộ TN&MT.

       Mới đây, Sở TN&MT Bình Dương đã phối hợp với Cục Môi trường miền Nam, Tổng cục Môi trường (Bộ TN&MT) tổ chức Hội nghị triển khai các quy định mới và chính sách pháp luật về bảo vệ môi trường của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 cho các cán bộ làm công tác quản lý Nhà nước về bảo vệ môi trường tại các đơn vị thuộc Sở TN&MT, Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh, Phòng Cảnh sát môi trường - Công an tỉnh Bình Dương; Phòng TN&MT các huyện, thị xã, thành phố. Tại Hội nghị, đại diện Cục Môi trường miền Nam, Tổng cục Môi trường đã cơ bản giải đáp và làm rõ các vấn đề kiến nghị của đại diện các cơ quan, đơn vị tham dự.

       Trước đó, tại Hà Nội, Bộ TN&MT đã tổ chức Hội thảo trực tuyến tập huấn các quy định, chính sách của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 và các quy định chi tiết thi hành Luật cho các tỉnh, thành phố khu vực phía Nam. Sau 1 ngày Hội thảo, Bộ TN&MT đã triển khai các nội dung của Luật Bảo vệ môi trường 2020, Nghị định số 08/2022/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT của Bộ TN&MT.

  Một Hội nghị tập huấn Luật Bảo vệ môi trường 2020 do Sở TN&MT Bình Dương vừa phối hợp tổ chức

       Đồng thời, Hội thảo còn tập trung sâu vào các nhóm chuyên đề, gồm: Phân loại dự án đầu tư theo tiêu chí môi trường; Đánh giá tác động môi trường; Giấy phép môi trường, đăng ký môi trường; Quản lý chất thải rắn sinh hoạt và một số quy định khác về quản lý chất thải; Phân vùng môi trường cùng nội dung bảo vệ môi trường trong quy hoạch tỉnh; Thanh tra, kiểm tra về bảo vệ môi trường; Bảo vệ môi trường di sản thiên nhiên.

       Thực hiện Kế hoạch tuyên tuyền phổ biến pháp luật năm 2022 và trên cơ sở nội dung tập huấn, hướng dẫn của Bộ TN&MT, từ tháng 6/2022, Sở TN&MT Bình Dương sẽ tổ chức triển khai Hội nghị tập huấn Luật Bảo vệ môi trường năm 2020, Nghị định số 08/2022/NĐ-CP và Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT nhằm phổ biến đầy đủ, sâu rộng các quy định pháp luật về môi trường đến các tổ chức, doanh nghiệp và người dân trên địa bàn tỉnh biết và thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường theo quy định.

       Theo Sở TN&MT Bình Dương, Luật Bảo vệ môi trường 2020 có nhiều quy định mới nhằm cải cách mạnh mẽ thủ tục hành chính, giảm thời gian và chi phí của doanh nghiệp; thu hẹp đối tượng phải thực hiện đánh giá tác động môi trường; tích hợp 7 giấy phép vào 1 giấy phép môi trường; phân loại dự án đầu tư theo các tiêu chí về môi trường nhưng bảo đảm đồng bộ, thống nhất với pháp luật về đầu tư công; kiểm soát chặt chẽ dự án có nguy cơ tác động xấu đến môi trường mức độ cao; phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn; chuyển từ chủ yếu tiền kiểm sang hậu kiểm…

  Nguồn: https://baotainguyenmoitruong.vn/

   

  Chia sẻ: