TRUNG TÂM QUAN TRẮC - KỸ THUẬT TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG TỈNH BÌNH DƯƠNG

TRUNG TÂM QUAN TRẮC - KỸ THUẬT TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG TỈNH BÌNH DƯƠNG

TRUNG TÂM QUAN TRẮC - KỸ THUẬT TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG TỈNH BÌNH DƯƠNG

Lập hồ sơ xin cấp phép xả thải vào nguồn tiếp nhận

  1.Lập hồ sơ xin cấp phép xả thải vào nguồn tiếp nhận: Trong thời gian qua Trung tâm đã tư vấn và thực hiện lập hồ sơ xin cấp phép xả thải vào nguồn tiếp nhận cho hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt và sản xuất cho các công ty sau:

  Stt

  Tên Công ty

  Dự án

  I. 

  Bộ Tài nguyên và môi trường cấp phép

  01

  Công ty Cổ phần Đại Nam

  Nhà máy xử lý nước thải Sóng Thần 2 với qui mô 9.000 m3/ngày đêm

  II. 

  Sở Tài nguyên và Môi trường cấp phép

  01

  Công ty CP Xây dựng và Khoáng sản Bình Dương

  Giấy phép xả thải cho HTXLNT KCN Đất Cuốc A&B

  02

  Công ty TNHH MTV Cao Su Dầu Tiếng

  Hệ thống xử lý nước thải NM chế biến cao su Phú Bình, Long Hòa và Bến Súc

  03

  Công ty TNHH Xưởng Giấy Chánh Dương

  Hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt và sản xuất

  04

  Công ty TNHH Nước Giải khát Kirin

  Hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt và sản xuất

  05

  Công ty TNHH Koastal

  Hệ thống xử lý nước thải KCN Kim Huy

  06

  Cty TNHH Yazaki Eds

  Hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt

  07

  Công ty CP Khoáng sản Becamex

  Giấy phép xả thải cho Mỏ đá An Bình

  08

  Công ty CP Trung Thành

  Giấy phép xả thải cho Mỏ đá Đông An

  09

  Công ty TNHH Sanmiguel Pour Foods

  Giấy phép xả thải cho Trại chăn nuôi

  10

  Công ty TNHH Sherwin Williams

  Giấy phép xả thải cho HTXL Nước thải sinh hoạt

  11

  Công ty TNHH MTV Sổ số Kiến thiết Bình Dương

  Giấy phép xả thải cho HTXL Nước thải sinh hoạt

  12

  Công ty TNHH Chung Lương

  Giấy phép xả thải cho HTXL nước thải dệt nhuộm

  13

  Công ty Cổ phần Đồng Châu

  Giấy phép xả thải cho HTXL nước thải cao su

  14

  Công ty Cổ phần An Lộc

  Giấy phép xả thải cho HTXL nước thải cao su

  15

  Công ty Cổ phần Maruichi Sun Steel

  Giấy phép xả thải cho HTXL nước thải

  16

  Công ty Cổ phần Việt Hương

  Giấy phép xả thải Nhà máy xử lý nước thải KCN Việt Hương I

  17

  Xí nghiệp Xử lý Chất thải-Công ty TNHH MTV Cấp Thoát nước - Môi trường Bình Dương

  Giấy phép xả thải vào nguồn tiếp nhận cho 02 HTXL nước thải với tổng công suất 960 m3/ngày

  18

  Công ty TNHH Mai Vĩnh

  Giấy phép xả thải cho HTXL nước thải cao su

  19

  Công ty TNHH Chế biến gỗ Thái Bình Dương

  Giấy phép xả thải cho HTXL nước thải với công suất 100 m3/ngày

  20

  Công ty TNHH Đông Nam

  Giấy phép xả thải cho HTXL nước thải với công suất 100 m3/ngày

  21

  Công ty TNHH Minh Long I

  Giấy phép xả thải cho 02 HTXL nước thải sinh hoạt và sản xuất

  22

  Công ty CP Thành phố Đẹp

  Giấy phép xả thải Nhà máy xử lý nước thải KCN Thành phố Đẹp

   

  Ngoài ra Trung tâm còn thực hiện tư vấn lập hồ sơ xin cấp phép khai thác nước dưới đất, cam kết bảo vệ môi trường, đề án bảo vệ môi trường đơn giản, đăng ký sổ chủ nguồn thải cho rất nhiều doanh nghiệp trong tỉnh.

  Tải file

   

  Chia sẻ: