TRUNG TÂM QUAN TRẮC - KỸ THUẬT TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG TỈNH BÌNH DƯƠNG

TRUNG TÂM QUAN TRẮC - KỸ THUẬT TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG TỈNH BÌNH DƯƠNG

TRUNG TÂM QUAN TRẮC - KỸ THUẬT TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG TỈNH BÌNH DƯƠNG

Lập hồ sơ xác nhận hoàn thành ĐTM, Đề án BVMT
  1. Lập hồ sơ xác nhận hoàn thành ĐTM, Đề án BVMT

  Stt

  Tên Công ty

  Dự án

  1. Bộ Tài nguyên và Môi trường xác nhận

  01

  Tổng Công ty Đầu tư phát triển Becamex

  Xác nhận hoàn thành ĐTM KCn Mỹ Phước 2

  02

  Tổng Công ty Đầu tư phát triển Becamex

  Xác nhận hoàn thành ĐTM KCn Mỹ Phước 3

  1. Sở Tài nguyên và Môi trường xác nhận

  01

  Công ty TNHH Chung Lương

  Xác nhận hoàn thành ĐTM Nhà máy dệt nhuộm

  02

  Công ty TNHH Sơn Akzonobel Việt Nam

  Xác nhận hoàn thành ĐTM Nhà máy sản xuất sơn

  03

  Công ty TNHH Thực phẩm Pepsico Bình Dương

  Xác nhận hoàn thành ĐTM Nhà máy chế biến thực phẩm

  04

  Công ty Cổ phần Maruichi Sun Steel

  Xác nhận hoàn thành ĐTM Nhà máy sản xuất tôn mạ màu

  05

  Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp-TNHH MTV (Becamex IDC Corp.)

  Xác nhận hoàn thành ĐTM dự án Khu dân cư Hoà Lợi, Khu Tái định cư Hoà Lợi, Khu Phú Chánh.

  06

  Công ty TNHH An Hưng

  Xác nhận hoàn thành Đề án BVMT Nhà máy sản xuất giấy

  07

  Công ty TNHH Yazaki Eds

  Xác nhận hoàn thành Đề án BVMT Nhà máy sản xuất dây dẫn điện ô tô

  08

  Công ty TNHH SX-TM Giấy Phát Đạt

  Xác nhận hoàn thành Đề án BVMT Nhà máy sản xuất giấy

  09

  Công ty TNHH Sung Shin Vina

  Xác nhận hoàn thành Đề án BVMT Nhà máy sản xuất motor

   
  Tải file

   

  Chia sẻ: