TRUNG TÂM QUAN TRẮC - KỸ THUẬT TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG TỈNH BÌNH DƯƠNG

TRUNG TÂM QUAN TRẮC - KỸ THUẬT TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG TỈNH BÌNH DƯƠNG

TRUNG TÂM QUAN TRẮC - KỸ THUẬT TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG TỈNH BÌNH DƯƠNG

Xử lý chất thải

1.Thiết kế, thi công lắp đặt hệ thống xử lý nước thải và khí thải:

- Về thiết kế, lắp đặt hệ thống xử lý chất thải từ khi thành lập đến nay, Trung tâm đã thực hiện trên 50 công trình cho các đơn vị trên địa bàn tỉnh Bình Dương với các loại ngành nghề và các lĩnh vực hoạt động khác nhau;

- Danh sách một số công trình điển hình do Trung tâm thực hiện:

STT

Tên công trình

Loại nước thải

Công suất

01

HTXL nước thải Công ty TNHH Minh Long I

Nước thải sinh hoạt

400 m3

02

HTXL nước thải Trại tạm giữ Công an Thị xã Bến Cát

35 m3

03

HTXL nước thải Công ty TNHH MTV May mặc Bình Dương

200 m3

04

HTXL nước thải Khu dân cư Hoàng Gia Phúc

130 m3

05

HTXL nước thải bằng biogas Trại heo Nguyên Phong

Chăn nuôi heo

60 m3

06

Cải tạo HTXL nước thải Công ty CP Green Tech VN

Thuộc da

300 m3

07

HTXL nước thải Công ty TNHH MTV Cao su Bình Dương

Chế biến mủ cao su

400 m3

08

HTXL nước thải Công ty TNHH Giấy An Lộc

500 m3

09

Cải tạo nâng cấp HTXL Công ty TNHH Cao su Phước Thành Vinh

400 m3

10

Cải tạo HTXL nước thải Trung tâm Y tế Bến Cát

Nước thải phòng khám

80 m3

11

HTXL nước thải Công ty TNHH Phòng khám đa khoa Tâm Phúc

10 m3

12

HTXL tiếng ồn Trung tâm làm lạnh sữa Cô gái Hà Lan

Chống ồn

-

13

HTXL nước thải Công ty Bao bì Dầu thực vật

Nước thải SX bao bì

50 m3

14

HTXL nước thải Công ty TNHH Gỗ Nội thất Phú Đỉnh

Nước thải sản xuất gỗ  và nước thải sinh hoạt

300 m3

15

HTXL nước thải Công ty TNHH VFR

180 m3

16

HTXL khí thải Công ty Bao bì Dầu thực vật

Nước thải sau HTXL Lò hơi đốt dầu FO

5 tấn/giờ

 

 

 

2. Khoan nước dưới đất, Giám sát khoan thăm dò khoáng sản:

- Trung tâm Quan trắc – Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường Bình Dương đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh cấp giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất và Sở Tài nguyên Môi trường Bình Dương cấp quyết định giao nhiệm vụ thực hiện giám sát thi công Đề án thăm dò khoáng sản.

- Đến nay, Trung tâm đã thực hiện giám sát hơn 24 mỏ khoáng sản và thi công khoan nước dưới đất cho nhiều Công ty trên dịa bàn tỉnh Bình Dương. Các công trình được thực hiện đảm bảo chất lượng và tiến độ đưa ra.

 

Chia sẻ:
Khách hàng
TRUNG TÂM QUAN TRẮC - KỸ THUẬT TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG TỈNH BÌNH DƯƠNG TRUNG TÂM QUAN TRẮC - KỸ THUẬT TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG TỈNH BÌNH DƯƠNG TRUNG TÂM QUAN TRẮC - KỸ THUẬT TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG TỈNH BÌNH DƯƠNG TRUNG TÂM QUAN TRẮC - KỸ THUẬT TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG TỈNH BÌNH DƯƠNG TRUNG TÂM QUAN TRẮC - KỸ THUẬT TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG TỈNH BÌNH DƯƠNG TRUNG TÂM QUAN TRẮC - KỸ THUẬT TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG TỈNH BÌNH DƯƠNG TRUNG TÂM QUAN TRẮC - KỸ THUẬT TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG TỈNH BÌNH DƯƠNG TRUNG TÂM QUAN TRẮC - KỸ THUẬT TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG TỈNH BÌNH DƯƠNG TRUNG TÂM QUAN TRẮC - KỸ THUẬT TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG TỈNH BÌNH DƯƠNG TRUNG TÂM QUAN TRẮC - KỸ THUẬT TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG TỈNH BÌNH DƯƠNG TRUNG TÂM QUAN TRẮC - KỸ THUẬT TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG TỈNH BÌNH DƯƠNG TRUNG TÂM QUAN TRẮC - KỸ THUẬT TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG TỈNH BÌNH DƯƠNG TRUNG TÂM QUAN TRẮC - KỸ THUẬT TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG TỈNH BÌNH DƯƠNG TRUNG TÂM QUAN TRẮC - KỸ THUẬT TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG TỈNH BÌNH DƯƠNG TRUNG TÂM QUAN TRẮC - KỸ THUẬT TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG TỈNH BÌNH DƯƠNG TRUNG TÂM QUAN TRẮC - KỸ THUẬT TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG TỈNH BÌNH DƯƠNG TRUNG TÂM QUAN TRẮC - KỸ THUẬT TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG TỈNH BÌNH DƯƠNG TRUNG TÂM QUAN TRẮC - KỸ THUẬT TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG TỈNH BÌNH DƯƠNG TRUNG TÂM QUAN TRẮC - KỸ THUẬT TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG TỈNH BÌNH DƯƠNG
2017 Copyright © TRUNG TÂM QUAN TRẮC - KỸ THUẬT TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG TỈNH BÌNH DƯƠNG. Web Design by Nina.vn
Đang online: 58   |   Tổng truy cập: 1207277