TRUNG TÂM QUAN TRẮC - KỸ THUẬT TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG TỈNH BÌNH DƯƠNG

TRUNG TÂM QUAN TRẮC - KỸ THUẬT TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG TỈNH BÌNH DƯƠNG

TRUNG TÂM QUAN TRẮC - KỸ THUẬT TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG TỈNH BÌNH DƯƠNG

Xử lý chất thải

  1.Thiết kế, thi công lắp đặt hệ thống xử lý nước thải và khí thải:

  - Về thiết kế, lắp đặt hệ thống xử lý chất thải từ khi thành lập đến nay, Trung tâm đã thực hiện trên 50 công trình cho các đơn vị trên địa bàn tỉnh Bình Dương với các loại ngành nghề và các lĩnh vực hoạt động khác nhau;

  - Danh sách một số công trình điển hình do Trung tâm thực hiện:

  STT

  Tên công trình

  Loại nước thải

  Công suất

  01

  HTXL nước thải Công ty TNHH Minh Long I

  Nước thải sinh hoạt

  400 m3

  02

  HTXL nước thải Trại tạm giữ Công an Thị xã Bến Cát

  35 m3

  03

  HTXL nước thải Công ty TNHH MTV May mặc Bình Dương

  200 m3

  04

  HTXL nước thải Khu dân cư Hoàng Gia Phúc

  130 m3

  05

  HTXL nước thải bằng biogas Trại heo Nguyên Phong

  Chăn nuôi heo

  60 m3

  06

  Cải tạo HTXL nước thải Công ty CP Green Tech VN

  Thuộc da

  300 m3

  07

  HTXL nước thải Công ty TNHH MTV Cao su Bình Dương

  Chế biến mủ cao su

  400 m3

  08

  HTXL nước thải Công ty TNHH Giấy An Lộc

  500 m3

  09

  Cải tạo nâng cấp HTXL Công ty TNHH Cao su Phước Thành Vinh

  400 m3

  10

  Cải tạo HTXL nước thải Trung tâm Y tế Bến Cát

  Nước thải phòng khám

  80 m3

  11

  HTXL nước thải Công ty TNHH Phòng khám đa khoa Tâm Phúc

  10 m3

  12

  HTXL tiếng ồn Trung tâm làm lạnh sữa Cô gái Hà Lan

  Chống ồn

  -

  13

  HTXL nước thải Công ty Bao bì Dầu thực vật

  Nước thải SX bao bì

  50 m3

  14

  HTXL nước thải Công ty TNHH Gỗ Nội thất Phú Đỉnh

  Nước thải sản xuất gỗ  và nước thải sinh hoạt

  300 m3

  15

  HTXL nước thải Công ty TNHH VFR

  180 m3

  16

  HTXL khí thải Công ty Bao bì Dầu thực vật

  Nước thải sau HTXL Lò hơi đốt dầu FO

  5 tấn/giờ

   

   

   

  2. Khoan nước dưới đất, Giám sát khoan thăm dò khoáng sản:

  - Trung tâm Quan trắc – Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường Bình Dương đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh cấp giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất và Sở Tài nguyên Môi trường Bình Dương cấp quyết định giao nhiệm vụ thực hiện giám sát thi công Đề án thăm dò khoáng sản.

  - Đến nay, Trung tâm đã thực hiện giám sát hơn 24 mỏ khoáng sản và thi công khoan nước dưới đất cho nhiều Công ty trên dịa bàn tỉnh Bình Dương. Các công trình được thực hiện đảm bảo chất lượng và tiến độ đưa ra.

   

  Chia sẻ: