TRUNG TÂM QUAN TRẮC - KỸ THUẬT TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG TỈNH BÌNH DƯƠNG

TRUNG TÂM QUAN TRẮC - KỸ THUẬT TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG TỈNH BÌNH DƯƠNG

TRUNG TÂM QUAN TRẮC - KỸ THUẬT TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG TỈNH BÌNH DƯƠNG

Giám định môi trường

  Trung tâm là đơn vị duy nhất trên địa bàn tỉnh có chức năng tổ chức thực hiện công tác quan trắc tài nguyên và môi trường, thực hiện trưng cầu giám định về môi trường cho hơn 500 lượt doanh nghiệp phục vụ công tác thanh kiểm tra về bảo vệ môi trường của các cơ quan quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

  Stt

  Tên đơn vị

  1. Phòng ban trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường

  1

  Chi cục bảo vệ môi trường tỉnh Bình Dương

  2

  Thanh tra Sở

  3

  Phòng Tài nguyên nước và Khoáng sản

  1. Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện thị

  1

  Phòng Tài nguyên và Môi trường Tp. Thủ Dầu Một

  2

  Phòng Tài nguyên và Môi trường Tx. Dĩ An

  3

  Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Dầu Tiếng

  4

  Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Bắc Tân Uyên

  5

  Phòng Tài nguyên và Môi trường Tx. Tân Uyên

  1.  Phòng ban khác

  1

  Phòng Cảnh sát môi trường - Công an tỉnh

  2

  Phòng Cảnh sát môi trường các thành phố, huyện, thị

  3

  Ban môi trường các xã, phường, thị trấn

   

   

  Chia sẻ: