TRUNG TÂM QUAN TRẮC - KỸ THUẬT TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG TỈNH BÌNH DƯƠNG

  TRUNG TÂM QUAN TRẮC - KỸ THUẬT TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG TỈNH BÌNH DƯƠNG

  TRUNG TÂM QUAN TRẮC - KỸ THUẬT TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG TỈNH BÌNH DƯƠNG

  Số 26 Huỳnh Văn Nghệ, Phường Phú Lợi, Tp. Thủ Dầu Một, Bình Dương
  Email: quantracbinhduong@gmail.com
  Hotline: 0274 3824 753
  Cơ sở, hệ thống trang thiết bị

  Trung tâm đã áp dụng và duy trì hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2005 và được cấp chứng chỉ công nhận VILAS từ năm 2001 (với mã số VILAS-084), đảm bảo đủ năng lực phân tích hầu hết các chỉ tiêu môi trường về nước, đất, khí, bùn thải,...theo đúng các phương pháp chuẩn do Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định;nguồn nhân lực thực hiện công tác hiện trường được đào tạo đầy đủ kỹ năng lấy mẫu hiện trường, cùng với các trang thiết bị lấy mẫu hiện đại đáp ứng được các yêu cầu lấy mẫu theo quy chuẩn quy định, phục vụ tốt cho công tác trưng cầu giám định về môi trường của các đơn vị quản lý nhà nước. Hàng năm theo quy định bắt buộc của ISO, Trung tâm đã tham gia rất nhiều chương trình thử nghiệm thành thạo và so sánh liên phòng thí nghiệm do Hiệp hội các Phòng thí nghiệm Việt Nam (VINALab), Trung tâm Quan trắc Quốc gia (CEM),… tổ chức, kết quả phân tích luôn được đánh giá là đạt yêu cầu và có độ chính xác cao. 

  - Danh sách một số máy móc-thiết bị phòng thử nghiệm:

  - Danh sách một số máy móc-thiết bị lấy mẫu tại hiện trường:

   

   

  Chia sẻ:

  Khách hàng tiêu biểu

  TRUNG TÂM QUAN TRẮC - KỸ THUẬT TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG TỈNH BÌNH DƯƠNG TRUNG TÂM QUAN TRẮC - KỸ THUẬT TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG TỈNH BÌNH DƯƠNG TRUNG TÂM QUAN TRẮC - KỸ THUẬT TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG TỈNH BÌNH DƯƠNG TRUNG TÂM QUAN TRẮC - KỸ THUẬT TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG TỈNH BÌNH DƯƠNG TRUNG TÂM QUAN TRẮC - KỸ THUẬT TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG TỈNH BÌNH DƯƠNG TRUNG TÂM QUAN TRẮC - KỸ THUẬT TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG TỈNH BÌNH DƯƠNG TRUNG TÂM QUAN TRẮC - KỸ THUẬT TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG TỈNH BÌNH DƯƠNG TRUNG TÂM QUAN TRẮC - KỸ THUẬT TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG TỈNH BÌNH DƯƠNG TRUNG TÂM QUAN TRẮC - KỸ THUẬT TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG TỈNH BÌNH DƯƠNG TRUNG TÂM QUAN TRẮC - KỸ THUẬT TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG TỈNH BÌNH DƯƠNG TRUNG TÂM QUAN TRẮC - KỸ THUẬT TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG TỈNH BÌNH DƯƠNG TRUNG TÂM QUAN TRẮC - KỸ THUẬT TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG TỈNH BÌNH DƯƠNG TRUNG TÂM QUAN TRẮC - KỸ THUẬT TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG TỈNH BÌNH DƯƠNG TRUNG TÂM QUAN TRẮC - KỸ THUẬT TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG TỈNH BÌNH DƯƠNG TRUNG TÂM QUAN TRẮC - KỸ THUẬT TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG TỈNH BÌNH DƯƠNG TRUNG TÂM QUAN TRẮC - KỸ THUẬT TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG TỈNH BÌNH DƯƠNG TRUNG TÂM QUAN TRẮC - KỸ THUẬT TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG TỈNH BÌNH DƯƠNG
  2017 Copyright © TRUNG TÂM QUAN TRẮC - KỸ THUẬT TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG TỈNH BÌNH DƯƠNG. Web Design by Nina.vn
  Đang online: 17   |   Tổng truy cập: 42614