TRUNG TÂM QUAN TRẮC - KỸ THUẬT TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG TỈNH BÌNH DƯƠNG

TRUNG TÂM QUAN TRẮC - KỸ THUẬT TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG TỈNH BÌNH DƯƠNG

TRUNG TÂM QUAN TRẮC - KỸ THUẬT TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG TỈNH BÌNH DƯƠNG

Kết quả quan trắc chất lượng môi trường định kỳ
Báo cáo QTBD đợt 1.2023

Báo cáo QTBD đợt 1.2023

01.08.2023Lượt xem: 1387

Xem thêm
Báo cáo QTD đợt 1.2023

Báo cáo QTD đợt 1.2023

01.08.2023Lượt xem: 1299

Xem thêm
QTKK tháng 6-2023

QTKK tháng 6-2023

01.08.2023Lượt xem: 1213

Xem thêm
Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý

17.05.2018Lượt xem: 4111

Công nghệ thông tin (CNTT) ngày càng có vai trò quan trọng trong đời sống kinh tế - xã hội. Hiện Bình Dương đang đẩy mạnh việc áp dụng CNTT vào các lĩnh vực quan trọng
Xem thêm
Ở một đơn vị tiên phong về số hóa dữ liệu

Ở một đơn vị tiên phong về số hóa dữ liệu

17.05.2018Lượt xem: 3023

Dự án số hóa tài liệu tài nguyên và môi trường (TN&MT) được UBND tỉnh phê duyệt năm 2014. Đây là dự án đầu tiên về số hóa tài liệu lưu trữ được thực hiện trên địa bàn tỉnh Bình Dương và Trung tâm Công nghệ thông tin
Xem thêm
Thu thập dữ liệu tài nguyên và môi trường năm 2018

Thu thập dữ liệu tài nguyên và môi trường năm 2018

17.05.2018Lượt xem: 2083

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch thu thập dữ liệu tài nguyên và môi trường (TN&MT) năm 2018 trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Theo đó, các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao thực hiện các đề tài
Xem thêm
Sử dụng phí thẩm định cấp giấy phép hoạt động đo đạc

Sử dụng phí thẩm định cấp giấy phép hoạt động đo đạc

17.05.2018Lượt xem: 3837

Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 34/2017/TT-BTC ngày 21/4/2017 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ, Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 8/6/2017.
Xem thêm
Điều kiện để các tổ chức hoạt động dịch vụ đo đạc và bản đồ

Điều kiện để các tổ chức hoạt động dịch vụ đo đạc và bản đồ

17.05.2018Lượt xem: 3692

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 9 Nghị định 45/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 của Chính phủ về hoạt động đo đạc và bản đồ, các tổ chức khi hoạt động dịch vụ đo đạc và bản đồ phải có giấy phép do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp.
Xem thêm